Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113                                               

România literară

România literară er et litteraturtidsskrift utgitt av Romanias forfatterforening. Det kommer ut én gang i uken. Tidsskriftets historie går tilbake til 1851–1852 da dikteren Vasile Alecsandri trykket et første nummer av tidsskriftet, men det kom a ...

                                               

Sverige-Tyskland

Sverige-Tyskland var et svensk tidsskrift utgitt av Riksföreningen Sverige-Tyskland. Utgivelsen av tidsskriftet startet i 1938 og hadde en protysk holdning, ifølge en del vurderinger i ettertid også med pronazistiske anstrøk. Ansvarlig utgiver fo ...

                                               

The Comics Journal

The Comics Journal er et amerikansk tidsskrift med nyheter og anmeldelser relatert til tegneserier og grafiske romaner. Det er kjent for sine lange intervjuer med tegneserieskapere og andre innenfor tegneseriebransjer, lederartikler og anmeldelse ...

                                               

Vice (tidsskrift)

Vice er et canadisk-amerikansk tidsskrift som fokuserer på kunst og kultur. Det ble grunnlagt i 1994 i Canada. Det ble siden utvidet til Vice Media, som etter hvert utvidet seg til å omfatte Vice -tidsskriftet og nettsiden, i tillegg til et films ...

                                               

Vinduet

Vinduet er et norsk litterært tidsskrift som inneholder essays, kritikker, reportasjer og intervjuer samt skjønnlitterære bidrag. Gyldendal Norsk Forlag er utgiver av Vinduet. Gyldendal kunngjorde i slutten av oktober 2020 at forlaget fra og med ...

                                               

VIS, Nordic Journal for Artistic Research

Tidsskriftet VIS er et samarbeid mellom Stockholms konstnärliga högskola SKH og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid PKU. Formålet med tidsskriftet er å fungere som en grunnleggende kunnskapskilde for alle som vil ta del i og fordype seg i ku ...

                                               

Afrikanske studier

Afrikanske studier er studiet av Afrika, og da særlig kontinentets kulturer og samfunn. Fagfeltet omfatter Afrikas historie, demografi, kultur, politikk, økonomi, språk og religion.

                                               

Domestisering (teori)

Domestisering er en metode som brukes til å beskrive hvordan innovasjoner og ny teknologi blir akseptert, avvist og brukt av individer og grupper. Beskrivelsen består av å kartlegge hvordan teknologien blir integrert i brukerens hverdag, men også ...

                                               

Turkologi

Turkologi er et kompleks av humaniora som studerer språk, historie, litteratur, folkeminne, kultur og etnologien til folk som snakker tyrkiske språk og tyrkere i en kronologisk og komparativ kontekst. Dette inkluderer etniske grupper fra Yakutene ...

                                               

Kunst

For bladet med dette navnet, se Kunst magasin Kunst er en fellebetegnelse på menneskeskapte fenomener som blir laget for å dekorere og for å dele en opplevelse, fortelling eller følelse. Kunst dekker et stort mangfold av uttrykk, fra sang og dans ...

                                               

Acheiropoieton

Acheiropoeter er et hellig, såvel hedensk som kristent, bilde som man tror er blitt skapt uten menneskelig medvirkning, det vil si ved et under. I en overført betydning kan duttrykket også bentyttes dor andre storverker, som bygningstegningene ti ...

                                               

ACiD Productions

ACiD Productions er en undergrunnsgruppe som har spesialisert seg på digital kunst. Etter etableringen i 1990 spesialiserte gruppen seg på ANSI-kunst for BBS-er. Nylig har de utvidet deres område til også å gjelde andre grafiske medier og utvikli ...

                                               

Adbusting

Adbusting er et engelsk lånord sammensatt av forstavelsen ad- og adverbet busting. Begrepet refererer til det å endre oppslag og eksisterende reklameplakater ved å fjerne eller legge til bokstaver. Utsagnet "AP bygger landet" blir eksempelvis ved ...

                                               

Akroterion

Akroterion eller akroterfigur er et skulpturelt, dekorativt element i antikkens arkitektur og nyklassisismen. Akroterier ble plassert på gavlfeltets krone eller hjørner og/eller gesimser. Hovedmotivet var ofte en palmett, som kunne være flankert ...

                                               

Allegori

"Lignelse" omdirigeres hit, se også parabel Allegori er en billedlig fremstilling av en abstrakt egenskap eller av en idé. I litterær fremstilling er allegorien overført betydning. Til dette bruker en fastlagte symboler. En allegori er derfor tal ...

                                               

Arbeider og kolkhoskvinne

"Arbeider og kolkhoskvinne", også kalt "Arbeideren og kollektivarbeidersken" og annet på norsk, er en monumentalstatue på messehallen Det allrussiske utstillingssenteret i Moskva. Statuen ble skapt av den sovjetrussiske kunstnerinnen Vera Mukhina ...

                                               

Artforum

Artforum er et amerikansk kunsttidsskrift, grunnlagt i San Francisco i 1962. Artforum er siden 1967 basert i New York, og regnes som et av verdens viktigste tidsskrifter for samtidskunst.

                                               

Artist in residence

Artist-in-residence -programmer gjør det mulig for kunstnere, akademikere, kuratorer, og andre mennesker i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante miljø. Artist-in-residence-opphold gir tid til refleksjon, forskning ...

                                               

Bachelor of fine arts

Bachelor of fine arts er en universitetsgrad som kan tas på engelskspråklige universiteter, typisk i USA. Etter fire års utdanning på universitetsnivå kan man motta graden bachelor of fine arts BFA hvis man fullfører studiene og imøtekommer krave ...

                                               

Biennale

Biennale er italiensk og betyr to-årlig. Navnet brukes hovedsakelig om storskala kunstutstillinger som gjentas hver annet år, men brukes også om andre kulturfestivaler som skjer annet hvert år. Men innenfor kunstfeltet brukes Biennale i dag også ...

                                               

Bukranion

Bukranion, boukranion, er et ornament i form av en frontalt avbildet oksekranium, som forekommer i gresk og romersk kunst. Flere bukrania kunne være plassert på rekke, sammenbundet med for eksempel planteornament eller festonger. Ornamenttypen st ...

                                               

COBRA (kunst)

COBRA var en europeisk avantgarde kunstnergruppe, aktiv fra 1949 til 1952. Christian Dotremont satt sammen navnet i 1948 av bokstaver fra hjembyene til kunstnerne: Copenhagen Co, Brussels Br, Amsterdam A. Gruppen ble dannet ved å slå sammen dansk ...

                                               

Collage

Collage eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle slags kunstneriske sammenstilling ...

                                               

De skjønne kunster

De skjønne kunster, iblant skjønn kunst, akter til - i kontrast til brukskunst - tradisjonelt de kunstneriske uttrykk hvis fremste innretning er estetiske eller med estetikken forenlige verdier, hvorav følgende fem kunster pleier å medregnes: Sku ...

                                               

Dekorativ kunst

Dekorativ kunst er enten kunst som fungerer som utsmykking eller forsiring. Dekorativ malerkunst er som oftest knyttet til arkitektur. Dekorativ kunst brukes også om kunst som er ornamental og stilisert. Denne kunsten utviklet seg i 1890-årene i ...

                                               

Della Robbia Pottery

Della Robbia Pottery var et lite industriverksted for håndverkskunst i Birkenhead i England som ble grunnlagt av Harold Rathbone og Conrad Dressler, og har blitt betraktet som en del av den pre-rafaelittiske bevegelsen og ikke minst den engelske ...

                                               

DeviantART

deviantART er en kunstside på nettet, lansert 7. august 2000. Den er den største av sitt slag, med over seks millioner "deviants" og over 60 millioner "deviations". Man kan registrere seg og laste opp kunst gratis, som kan være i form av fotograf ...

                                               

Donor

En donor eller donator er en person som gir bort noe uten å vente noe tilbake. Donor har forskjellig betydning innen medisin, kjemi, fysikk, sosiale relasjoner og kunst. Innen medisin er en donor en person som gir blod, sæd, egg eller organer til ...

                                               

Düsseldorfer Photoschule

Düsseldorfer Photoschule for kunstfoto ble grunnlagt av fotografene Bernd og Hilla Becher på slutten av 1970-tallet. Deres virkesteder var fra begynnelsen av Düsseldorf kunstakademi, der Bernd Becher var professor i fotografi fra 1976 til 1996, o ...

                                               

Dødsdans

Dødsdans, på fransk danse macabre, tysk Totentanz og spansk danza de la muerte, er en allegori fra senmiddelalderen om dødens allmenngyldighet. Den viser en prosesjon eller dans av levende og døde, de siste gjerne i form av skjeletter. Dødsdansen ...

                                               

Ecce homo

Ecce homo er de ordene som Pontius Pilatus ifølge Johannesevangeliets kapittel 19 vers 5 i Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen, ytret da han viste frem den piskede, bundne og tornekronede Jesus Kristus for folkemengden. På bokmål lyder ...

                                               

EKKO kunstgruppe

Ekko kunstgruppe var en norsk kunstgruppe som holdt ti utstillinger i perioden 1999 – 2002. Gruppen ble dannet av Jan Olav Forberg, Mogens Henckel og Jo Strømholm. Senere ble gruppen utvidet med medlemmene Øystein Aasan, Einar Lasse Kolsrud og Ja ...

                                               

Eksotisisme

Eksotisismen eller eksotismen var et stiltrekk i vesterlandsk litteratur, kunst, formgivning og musikk frem til omtrent av 1800-tallet som tenderte mot en eksotisk karakter eller stemning. Eksotisismen var en tankeretning i romantikken, som en re ...

                                               

Enhjørning

Den vanlige oppfatningen er at en enhjørning skal se ut som et hestelignende dyr som har et horn i pannen. Enhjørninghannene har også gjerne blitt fremstilt med geiteskjegg, løvehale og klover istedenfor hestens hover.

                                               

Epitafium

Et epitafium eller epitaf er en tekst, ofte utformet som et vers, til ære eller minne for en avdød. Det er vanligvis skrevet på en gravstein eller plakett. Andre ganger brukes ordet epitafium om utsmykkede veggtavler som teksten står på. Enkelte ...

                                               

Ex libris

Ex libris N. N. er latin og betyr: "en av N. N.s bøker", og er et stykke papir med trykt bilde og tekst som ble limt inn i forsiden eller omslaget til en bok. E Bokeiermerke er en norsk betegnelse på ex libris. Eiermerker på bøker finnes også pre ...

                                               

Fabergéegg

Fabergéegg er betegnelse på juvelbelagte påskeegg laget av Peter Carl Fabergé for de russiske tsarene mellom 1885 og 1917. Eggene regnes som noe av det fremste som er laget innen gullsmedkunst. Det ble totalt produsert 57 stykker. Fabergé og hans ...

                                               

Fantasi

Denne artikkelen handler om det generelle begrepet fantasi. For fantasi som betegnelse på et musikkstykke, se fantasi musikk Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i virkeligheten. Denne evnen bruker en til å ...

                                               

Figurativ kunst

Figurativ kunst er kunst som fremstiller menneskeskikkelser, dyr eller andre gjenkjennelige gjenstander, det motsatte av abstrakt kunst/ non-figurativ kunst. Figurativ kunst omfatter en meget stor del av kunsthistoriens billedverden inntil kubism ...

                                               

Fikenblad

Fikenblad er en fellesbenevnelse for det som brukes for å dekke over en handling eller et objekt som er støtende eller som en finner det best å skjule av annen årsak. Begrepet er en metafor, som refererer til Adam og Evas bruk av fikenblader til ...

                                               

Forkorting (kunst)

Forkorting, også kalt forkortning, brukes i kunsten mest om det å fremstille legemer på en slik måte at det ferdig fremstilte uttrykket skal virke mest mulig naturtro ved bruk av perspektiviske regler. Forkortning er et virkemiddel og visuelle ef ...

                                               

Fortuna

Fortuna er i romersk mytologi gudinne for lykken, og hun brukes som allegorisk og grafisk figur fra renessansen som et symbol for lykke, hell, handel og sjøfart. Betegnelsen Fortuna er ofte brukt som skipsnavn og brukes som forretningskjennetegn. ...

                                               

Fotogram

Et fotogram er et fotografisk bilde som er laget ved lysets direkte innvirkning på et lysfølsomt medium, uten bruk av linser eller andre fokuseringsmåter. Man Ray var en av de fremste utøverne av denne kunstformen.

                                               

Gallionsfigur

Ordet gallionsfigur benyttes også om en framskutt person uten virkelig makt. Gallionsfigurer er et fellesnavn på figurer som var festet til baugen på skip, spesielt seilskip. Figurene var stiliserte fremstillinger av mennesker, dyr, åndelige vesn ...

                                               

Geoglyf

Geoglyf er en stor figur eller tegning på bakken. Den er markert med linjer og flater dannet av steiner, grus, jordhauger og liknende eller ved å fjerne eller erstatte overflaten med materialer av annen farge. Geoglyfer varierer i motiv og større ...

                                               

Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk er en tysk betegnelse som stammer fra filosofen Eusebius Trahndorff. Operakomponisten Richard Wagner har anvendt den i sine skrifter, og den viser til en operafremførelse som omfatter musikk, teater og visuell kunst. Wagner mente ...

                                               

Glorie

Glorie, også kalt nimbus og annet, er i kunsten en markering av personers hellighet, ofte i form av en skive eller strålekrans rundt en persons hode som symboliserer guddommelig lys. I kristen kunst har glorien vanligvis form av en gyllen rund sk ...

                                               

Google Art Project

Google Art Project er en samling høyoppløslige fotografier av kunstverk fra gallerier og museer over hele verden, sammen med virtuelle besøk i utstillingene der kunstverkene hører hjemme. Prosjektet ble lansert i februar 2011 av Google, og presen ...

                                               

Grotesk

Grotesk, også kalt groteskeri eller groteskornamentikk, er i dagligtale noe som er rart, fantastisk, stygt eller bisart. Det benyttes også til å beskrive merkelige former som fabeldyr som vannkastere på kirkebygg, komplekse figurer innenfor litte ...

                                               

Gråtoneskala

Gråtoneskalaen er en trinninndeling av overgangen mellom hvitt og svart. Den lages ved å starte med hvitt, og sverte til en har en synlig forskjell. Neste trinn blir da den neste svertningsgraden som en klarer å skjelne som forskjellig – og så vi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →