Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128                                               

Teaterverkstedet Ganddal

For det norske TV-programmet som gikk på NRK i 1995, se TVG - Tenke det, ville det, gjøre det! Teaterverkstedet Ganddal er en organisasjon som består av tre teater- og revygrupper. Teaterverkstedet Ganddal startet opp høsten 1999 i Ganddal bydel ...

                                               

Teatervitenskap

I Norge har faget teatervitenskap hatt en plass i studietilbudet ved ulike høyere utdanningsinstitusjoner. Per 2017 tilbys undervisning i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Universitetet i Oslo tilbyr høsten 2017 undervisning i faget til ...

                                               

University wit

University Witts var medlemmer av en gruppe av betydelige engelske dramatikere på det seine 1500-tallet. Blant viktige institusjoner knyttet til University wits er universitetene Oxford og Cambridge. Denne mangfoldige, talentfulle og løse sammens ...

                                               

Urfremføring

Urfremføring eller urpremiere er første gangen et verk presenteres for offentligheten. Begrepet er som regel knyttet til kunst, teater, musikk og dans eller andre kulturfenomen. Den skiller seg fra en premiere ved å være den første av alle slike ...

                                               

Usynlig teater

Usynlig teater er en form for utøvende kunst der forestillingen foregår på et sted der man vanligvis ikke forventer å se en forestilling, for eksempel på gaten eller i et kjøpesenter. Denne kunstformen regnes vanligvis for å være utviklet av Augu ...

                                               

Vandreteater

Vandreteater er en teaterform der publikum blir ledet fra sted til sted og er vitne til ulike tablåer, som til sammen forteller en historie. Vandreteateret kan sies å ha røtter helt tilbake i det gamle simultansceneteatret, der et stykke ble spil ...

                                               

Varieté

Varieté er en særpreget slags scenefremførelse som omfatter trylling, sjonglering, akrobatikk, utbryterkunst, sketsjer og i noen tilfeller også musikk, dans og lignende scenekunster. Berepet brukes også av og til som benevnelse på scenebasert sir ...

                                               

Vaudeville

Vaudeville er musikalsk variert teater, lystspill eller syngespill. Underholdningsformen er også beslektet, og blir ofte forvekslet, med varieté, farse og revy. Den kom opprinnelig fra Frankrike på 1700-tallet, og betegnet da et avsluttende sangn ...

                                               

Danmarks gamle Folkeviser

Danmarks gamle Folkeviser er en vitenskapelig utgave av danske ballader. Det var Svend Grundtvig som tok initiativ til å gi ut disse gamle visene med alle sine varianter. Hans motto for utgaven var: "Alt hva der er, som det er". Skjemteballadene ...

                                               

Eventyr

Eventyr er fantasifulle fortellinger om mennesker, dyr og overnaturlige vesener. Fortellingene inneholder gjerne faste stilmessige trekk som "det var en gang", fantastiske elementer og handler ofte om overnaturlige og overmodige heltedåder. Flere ...

                                               

Folkebok

Folkebok er en samlebetegnelse for populære skrifter og bøker innen ulike litterære sjangre som oppstod med boktrykkerkunsten sist på 1400-tallet og ble utbredt som folkelesning i flere land i Europa til ut på 1800-tallet.

                                               

Folkediktning

Folkediktning er et begrep som er laget etter modell av Johann Gottfried von Herders Volkslied. Herders ide innebar at det fantes en diktning som lever i øre og hjerte, uavhengig av de klassiske genrekrav. Dette var dikting som gav direkte uttryk ...

                                               

Interessedominant

Interessedominant eller intern dominant er et fenomen som står i fokus og tiltrekker seg folks oppmerksomhet. I fortellertradisjonen er det snakk om elementer som står så sentralt i bevisstheten at det farger opplevelseshorisonten. Hva som blir i ...

                                               

Jólasveinn

Jólasveinn flertall jólasveinar er skremselsvetter i islandsk folketro og er i nær slekt med troll og jotner. Ifølge tradisjonen finnes det i alt tretten jólasveinar. Disse heter Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur, Þvörusleikir, Pottaskefill, Askasl ...

                                               

Krystalliseringsfigur

Krystalliseringsfigur er en kjent historisk eller mytisk person som tiltrekker seg sagn, anekdoter og andre former for folkelig fortellertradisjon, uten opprinnelig å være knyttet til ham eller henne.

                                               

Krøllhår

Krøllhår er et materiale framstilt av mellomlangt, elastisk dyrehår, for eksempel hestetagl, kuhalehår, grisebust og kamelhår, som etter varmebehandling blir krøllete og som særlig brukes til stopning i møbler, madrasser og saler. Krøllhår holder ...

                                               

Liste over fornavn som også er etternavn

Adam Abdullah Aase Abdi Adrian Ahmad Helle Normann Hilde Ismail Hermann Leonard Thomas Berge Stein Said Bibij Ravn Osman Rudi Mustafa Sander Ove Martin Lone Markus Lorenz Roald Bjørge Sture Sanne Fabian Magnus Louise Mohammed Berger Oliver Marko ...

                                               

Liste over norske kvinnenavn

Liste over norske kvinnenavn inneholdende fornavn som forekommer flere enn 200 ganger i Norge. Navnene trenger ikke å ha en historisk bruk i Norge; fornavn som er i tråd med utenlandsk navneskikk vil bli listet sammen med andre. Statistikken ble ...

                                               

Liste over norske mannsnavn

Denne listen over norske mannsnavn inneholder fornavn som ble brukt av minst 200 menn bosatt i Norge i 2018. I tillegg vises hvilken rangering hvert navn hadde blant de født i Norge rundt hvert århundreskifte siden 1700. Alle navnene i listen har ...

                                               

Middelalderballade

Middelalderballader er betegnelsen på en gruppe av de eldste folkevisene. Middelalderballadene er imidlertid ikke middelalderske på samme måten som de islandske ættesagaene. Den eldste norske balladen som er bevart, er fra 1612, og det finnes ing ...

                                               

Naust

Naust er et sjøhus for oppbevaring av båter og fiskeredskaper. De ligger nesten alltid med ene gavlen mot sjø eller vann. Den sjøvendte gavlveggen har stor dør med plass i bredden til båt. I motsetning til sjøboder har tradisjonelle naust i Norge ...

                                               

Rapsode

Rapsode betegner i oldtidens Hellas en omreisende underholder eller skald som framførte, deklamerte og tilrettela framføring av episke diktverk, særlig Homers Iliaden og Odysseen, men også visdoms- og katalogpoesi til Hesiod og annet.

                                               

Tarebrenning

Tare- eller tangbrenning er å brenne tang og tare for å lage aske. Sanking, tørking og brenning av tare foregikk som næringsaktivitet langs kysten flere steder i blant annet Frankrike, England, Skottland og Norge fra slutten av 1600-tallet til 19 ...

                                               

TSB-katalogen

TSB-katalogen er en typekatalog over nordiske middelalderballader. Katalogens fullstendige tittel er The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Den er redigert av Bengt R. Jonsson, Svale Solheim og Eva Danielson i samarbeid med Mortan Nolsøe ...

                                               

Yule

Yule er det gammelengelske ordet for jul, det vil si markeringa av vintersolverv, høytida da folk feiret at sola og lyset ble gjenfødt. Yule kan vise til juledagen eller til hele julehøytida på tolv dager. I dag knyttes ordet blant annet til nyhe ...

                                               

Fjernsyn

Begrepene fjernsyn og tv benyttes både om selve mottagerapparatet og for hele systemet rundt kringkasting av audiovisuelle signaler. Signalene som representerer lyd og bilde blir transportert over lange avstander ved hjelp av telekommunikasjon, f ...

                                               

TiVo

TiVo er en produsent av DVR-maskiner, på norsk ofte kalt harddiskopptakere, som kan ta opp TV-programmer, pause og spole live TV m.m. I Europa er den kun tilgjengelig i Spania og Storbritannia. TiVo benytter operativsystemet GNU med Linux-kjernen.

                                               

Analogt bakkenett

Analogt bakkenett var en distribusjonsform for tv-signaler i bruk siden fjernsynet ble innført i Norge frem til 2009. Nettet var eid, bygget ut og driftet av Norkring. Prøvesendinger startet allerede i 1954, mens ordinære sendinger kom i gang i 1 ...

                                               

Appreciation Index

Appreciation Index er et tall mellom 0 og 100 som brukes som en indikator på hva publikum synes om et spesifikt TV-program i Storbritannia. Frem til 2002 ble AI regnet ut av BARB, som også regner ut seertall for de største kringkasterne i Storbri ...

                                               

AVCHD

AVCHD er et HD opptaksformat laget av Sony og Panasonic. Det kan bruke forskjellige lagringsmedier, f.eks 8 cm DVD, harddisk, eller flash minnekort.

                                               

Betal-TV

Betal-TV er en betegnelse for fjernsynskanaler som man må ha en betalt abonnementsavtale for å kunne se. De første betalkanalene i Norge var filmkanaler. I dag er sportskanaler også en stor del av tilbudet av betal-TV-kanaler.

                                               

Bilde-i-bilde

Bilde-i-bilde, oppfunnet av Greg Dockery tillater at man ser bilder fra flere TV-kanaler samtidig på et TV-apparat. Med PiP-egenskapen på TV, vil en kanal vises på hele TV-en og en annen i en egen mindre ramme på skjermen. Bilde-i-bilde krever at ...

                                               

Bildefrekvens

Bildefrekvens er et mål på hvor raskt et avbildningssystem produserer unike, etterfølgende bilder. Betegnelsen brukes på datagrafikk, videokamera, filmkamera og "motion capture" -systemer. Bildefrekvens angir som oftest antall bilder per sekund. ...

                                               

Gisle Bjøntegaard

Han fikk dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 1974 og jobbet for Televerkets forskningsinstitutt 1974-2002, før han gikk over til Tandberg Telecom som forskningsleder principal scientist, i dag overtatt av det amerikanske Cisco Systems. Han har ...

                                               

Bof

BOF as er et lokalt kabel-TV-selskap stiftet i desember 1981. Selskapet leverer signaler for analog og digital TV, internett og IP-telefoni via eget kabel-nett som befinner seg i Røyken og Hurum i Buskerud.

                                               

CA-modul

CA-modul eller CAM er et samlebegrep på de mange ulike krypteringssystemer som brukes primært innenfor betal-TV. Ettersom det finnes flere forskjellige krypteringssystemer er det urimelig og uøkonomisk å utruste en TV-mottaker med lesere for alle ...

                                               

Cinéma vérité

Cinéma vérité er en type dokumentarfilm som oppsto i Frankrike på 1950-tallet med pådrivende, tolkende observasjon. Begrepet ble oppfunnet av Jean Rouch, inspirert av russiske Dziga Vertovs teori om Kino-Pravda og påvirket av filmene til amerikan ...

                                               

Det europeiske kringkastingsområdet

Det europeiske kringkastingsområdet er definert av Den internasjonale telekommunikasjonsunion som: Det europeiske kringkastingsområdet vestlige avgrensning går ved den vestlige grensen til Region 1, den østlige ved lengdegraden 40° øst for Greenw ...

                                               

Digital-TV

Digitalt fjernsyn bruker digital modulasjon og komprimering til å kringkaste video-, audio- og datasignaler til fjernsynsapparater. En av mulighetene med digitalt fjernsyn er å kunne sende flere kanaler over samme båndbredde som en analog kanal k ...

                                               

Digitalisert kabel-TV

Digitalisert kabel-tv har samme, fysiske infrastruktur som tradisjonell, analog, kabel-TV, men signalene som sendes på linjene er blitt digitalisert. En konsekvens av digitaliseringen er at brukere må anskaffe en mottakerboks som omdanner kodede, ...

                                               

Digitalt bakkenett

Et digitalt bakkenett for fjernsyn kringkaster digitale signaler fra antenner plassert på fjelltopper, i høye master og andre hensiktsmessige posisjoner. Hovedformålet med et slikt nett er å overføre fjernsynskanaler, men nettet kan også overføre ...

                                               

Direct cinema

Direct cinema er en type dokumentar med representasjonen som passivt observerende skulle dokumentere. Den har sitt opphav fra USA på 1960-tallet. På femtitallet kom en teknisk revolusjon som medførte at filmutstyret ble bærbart; før måtte man ta ...

                                               

Dreambox

Dreambox er en Linux-basert, digital paraboltuner produsert av det tyske selskapet Dream Multimedia. Til forskjell fra andre tunere, kan brukeren selv oppgradere og programmere den etter behov. Dreambox har i tillegg et nettverkskort som muliggjø ...

                                               

DVB-T

DVB-T er en substandard i DVB for digital kringkasting av fjernsyn fra sendere stasjonert på bakken. De mest brukte metodene for datakomprimering er MPEG-2 og H.264. I det norske digitale bakkenettet, som er bygd ut av NTV, benyttes H.264. I juni ...

                                               

Fargestreiken

Fargestreiken var en arbeidskonflikt som gjaldt ansatte i det britiske TV-nettverket ITVs selskaper fra 13. november 1970 til 8. februar 1971. Konflikten skyldtes at selskapenes fotografer hadde fått et lønnstillegg da farge-TV ble innført, mens ...

                                               

Fiktiv dokumentarfilm

Fiktiv dokumentar er en film- og TV-sjanger der handlingen fremstilles som en dokumentarfilm eller -serie uten å være det. De første fiktive dokumentarene var riktignok på radio med Orson Welles radio-drama Klodenes kamp, basert på H.G. Wells rom ...

                                               

Filmklipping

Filmklipping som begrep omfatter bearbeidelsen og sammensetningen av en mengde film- og lydklipp til et ferdig produkt. Klipp er et ledd i post-produksjonsprosessen av en film. Det involverer å dele opp et materiale, forstå hva materialet uttrykk ...

                                               

Fjernsynsnettverk

Et fjernsynsnettverk er et distribusjonsnettverk for fjernsynsprogrammer, der en sentral enhet formidler programinnhold videre til opptil flere fjernsynskanaler. Begrepet fjernsynsnettverk forveksles ofte med nettopp fjersynskanal, da det i de fl ...

                                               

Free-to-air

Free-to-air er et uttrykk som brukes om tv- og radiokanaler som med det rette mottakerutstyret kan mottas i ukryptert form helt gratis. Kanalen kan også tas sees eller høres uten å måtte tegne noen form for abonnement eller engangsgebyr som for e ...

                                               

HDMI

High-Definition Multimedia Interface er et heldigitalt lyd- og bildegrensesnitt som er i stand til å sende ukomprimerte datastrømmer. HDMI er forenlig med HDCP DRM-teknologien. HDMI gir et grensesnitt mellom en hvilken som helst kompatibel digita ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →