Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129                                               

High-definition television

High-definition television er en digital-TV-de-facto som blir stadig mer vanlig. HDTV sendes vanligvis i 16:9, et format som også er kjent som "widescreen" eller "bredformat". Oppløsningen er høyere enn hva de analoge standardene bruker og bildet ...

                                               

IDTV

En Integrert digital-tv, forkortet IDTV, eller iDTV, er en flatskjerm-TV med en innebygd støtte for digitaliserte signaler som den kan dekode internt. Avhengig av modell, kan IDTV-en ha en direkte tilgang til internett, være tilrettelagt for 3D e ...

                                               

IPTV

IPTV, en forkortelse for Internet Protocol Television, er et system hvor man sender og mottar TV over et kvalitetssikret datanett, normalt et fibernett eller DSL og med bruk av transportprotokollen Internet Protocol. Dette krever stor båndbredde ...

                                               

Jump cut

Jump cut er et klipp i film og video, der man klipper mellom to nesten identiske kamerainnstillinger. Effekten blir at bildet hopper. Ubevisst er det et ganske forstyrrende klipp, men det brukes ofte for å trekke tilskueren ut av handlingen eller ...

                                               

Kabel-TV

Kabel-TV er en betegnelse på TV-signaler som overføres i en koaksialkabel enten i bakken eller i luftspenn mellom stolper. En koaksialkabel brukt i et Kabel-TV-nett er som regel laget av kobber og/eller aluminium. I starten var denne tjenesten ku ...

                                               

Kanalvert

Da regulære fjernsynssendinger begynte å spre seg i Europa på 1950-tallet bestod presentasjon av fjernsynsprogrammer av en programpresentatør som syntes i bildet. Bak seg pleide programpresentatører å ha en beslyst skjerm eller en tavle. Iblant k ...

                                               

Kjenningsmelodi

Kjenningsmelodi eller kjenning er en melodi eller sang som brukes fast som av en gruppe, et band, en skole, et korps, et radio- eller TV-program med mer og over tid får signaturkarakter. Noen kjenningsmelodier kan kalles vignetter og brukes som i ...

                                               

Koaksialkabel

Koaksialkabel, også kalt coaxkabel, koaks eller coax, er en betegnelse på en type ledning for overføring av radiosignaler der den innerste lederen er sentrum i en rund struktur, der den andre lederen er en rund skjerm som et rør med samme sentrum ...

                                               

Kontentum

Kontentum er en betegnelse for lydeffekter og lydkulisser som anvendes til å understøtte illusjonsvirkningen av skuespill og hørespill i teater og kringkasting. Kontentum ble tidligere for en stor del laget mekanisk, f.eks. vindmaskin, men nå anv ...

                                               

Kontrast (lys)

Kontraster kan enten beskrives som forskjeller i belysningsstyrke mellom tilgrensende områder, for eksempel sorte bokstaver på hvit bunn, eller som forskjeller i farge. Kontrast er forskjellen i visuelle egenskaper som gjør et objekt skiller seg ...

                                               

Lineær-TV

Lineær-TV er TV-sendinger sendt på tradisjonelle TV-kanaler, der TV-kanalen og distributørene bestemmer hvilket innhold som skal sendes, og når det skal sendes. I Norge står NRK, TV 2, TVNorge og TV3 for brorparten av lineær-TV-sendingene. Populæ ...

                                               

Loop-TV

Loop-TV er betegnelsen som brukes på tv-kanaler som sender et program 24 timer i døgnet, altså slik at man lager et eksempelvis 60 minuters langt program og sender dette de neste 24 timene før programmet blir oppdatert igjen. Det er for det meste ...

                                               

Matprogram

Et matprogram eller matlagningsprogram er et fjernsyns-eller radioprogram om mat og matlagning. Vanligvis viser det én eller flere TV-kokker som gir instruksjoner for matlagning, men det finnes også andre formater, som inneholder reportasjer, kon ...

                                               

MHP

MHP står for Multimedia Home Platform og er en Middleware, nærmere bestemt en API som muliggjør applikasjoner og tilleggstjenester for digital-TV. MHP er en åpen Java-basert standard, standardisert av DVB, det europeiske standardiseringsorganet f ...

                                               

MPEG

MPEG er forkortelsen for Moving Picture Experts Group og i dagligtale oppfattet som et videoformat og en standard for videokomprimering. MPEG er i utgangspunktet en arbeidsgruppe i ISO/IEC etablert for å utvikle standarder for video- og lyd-kodin ...

                                               

Nett-tv

Nett-tv, også kalt web-tv, strømme-tv og internett-tv, er digital kringkasting av fjernsyn og video over internett. Dette er i motsetning andre kringkastingsformer som bakkenett, kabel-tv og satellitt-tv. Nett-tv innebærer at bilde og lyd strømme ...

                                               

Nettkino

Nettkino er en frittstående norsk strømmetjeneste for TTVOD-visninger m.a.o. filmer som fremdeles er underlagt eksklusive kinorettigheter, men som tilbys for strømming av kinoene selv. Publikum betaler det samme beløpet for filmen som en enkeltbi ...

                                               

Ofcom

Ofcom er Storbritannias regulerings- og konkurransemyndighet for kommunikasjonsindustrien, herunder kommersielt fjernsyn, radio og posttjenester. Ofcom ble opprettet i 2002.

                                               

OpenTV

OpenTV eller OpenTV Connectware er en programvareplattform som er utviklet av Nagra Digital Television Products & Services. Selskapet er globalt og tilbyr interaktivt TV og Digital-TV. Det ble grunnlagt i 1994 gjennom en sammenslåing av Thomson M ...

                                               

Overscan

Overscan er et ekstra bildeområde rundt de fire kantene til et videobilde som normalt ikke vises for seeren. Dette eksisterer fordi måten bildet var innrammet av katodestrålerøret i fjernsynsapparater på 1930-tallet og til og med 1970-tallet, var ...

                                               

PAL

PAL er en forkortelse for phase-alternating line, phase alternation by line eller phase alternation line. Det er et fargekodesystem brukt i TV-kringkastingssystemer i store deler av verden. Andre vanlige analoge TV-systemer er SECAM og NTSC. PAL- ...

                                               

Pay-per-view

Pay-per-view er en form for betal-TV, der seerne kan betale for å se en begivenhet via et kryptert TV-signal. Arrangementet vil bli sendt samtidig og direkte til alle TV-seere som har bestilt det i motsetning til video-on-demand-system, hvor det ...

                                               

Piratkort

Piratkort er en populær betegnelse på et TV-kort som avkoder tv-signaler fra satellitter. Ofte skjer dette med alternative algoritmer enn TV-kort med abonnement. Spesielt gjelder at kortenes konfigurasjon i liten grad oppdateres via satellittsign ...

                                               

Pitch (film og TV)

En pitch er i film- og tv-industrien en verbal og/eller visuell presentasjon av et nytt prosjekt. Konseptutviklere og manusforfattere pitcher først og fremst ideer for produksjonsselskaper og produsenter, mens produksjonsselskaper og produsenter ...

                                               

Prix Danube

Prix Danube er en internasjonal TV-festival som arrangeres av slovakisk fjernsyn. Festivalen blir avholdt i Bratislava og prisene deles ut til fjernsynsprogrammer for barn og ungdom med målgruppe opp til 17 år. Annenhvert år deles det ut priser i ...

                                               

Prix Europa

Prix Europa er en årlig festival og konkurranse for europeisk radio- og fjernsynsbransje. Festivalen arrangeres i det gamle Funkhaus i Berlin og blir støttet av EU-parlamentet og Europarådet. Konkurransen regnes som "europamesterskapet i radio". ...

                                               

Prix Italia

Prix Italia er en av de eldste og mest prestisjetunge kringkastingsprisene i verden. Prix Italia ble arrangert for første gang i 1948 av daværende Radio Italiana, nå RAI, men da kun for radio. I 1958 kom tv-produksjoner med i konkurransen. I 2008 ...

                                               

Prix Jeunesse

Prix Jeunesse er en internasjonal TV-festival som arrangeres av tysk fjernsyn, EBU og UNESCO. Prix Jeunesse ble stiftet i 1964 og har siden den gang blitt kjent som en festival som fremhever og verdisetter kvalitet på fjernsyn for barn og unge.

                                               

PVR

PVR eller DVR, er en videoopptaker som kan ta opp, og lagre materialet vanligvis i digitalt format på en innebygget harddisk. En PVR er vanligvis en ekstern boks tilkoblet en TV, og er vanlig brukt med High Definition TV. Det finnes TV-modeller m ...

                                               

Rank Organisation

Rank Organisation var et britisk underholdningsskonglomerat som ble grunnlagt av industrimannen J. Arthur Rank i april 1937. Det ble raskt det største og mest vertikalt integrerte filmselskapet i Storbritannia, eide produksjons-, distribusjonsnet ...

                                               

RAVIS

RAVIS er et multimediesystem med begrenset båndbredde og har blitt utviklet for å effektivisere bruk av spektrumbånd som brukes for FM kringkasting i VHF bånd II. Systemet skal også kunne brukes i VHF bånd I.

                                               

Satellitt-TV

Satellitt-TV er digitale TV-sendinger som sendes over en kommunikasjonssatellitt, og kan mottas med en parabolantenne eller flatantenne. For å se sendingene kreves det en mottakerboks som omformer signalene, i tillegg til å dekryptere betal-TV-se ...

                                               

SECAM

SECAM, også skrevet SÉCAM, er et analogt fargetelevisjonssystem først brukt i Frankrike. Et team ledet av Henri de France som jobbet i Compagnie Française de Télévision senere kjøpt opp av Thomson fant opp SECAM. SECAM var den første europeiske f ...

                                               

Smart-TV

Smart TV er et fjernsyn eller en TV-mottaker med integrerte internett og Web 2.0-egenskaper. Det er en teknologisk mellomting mellom datamaskiner og fjernsyn. Ved siden av å være et medium for visning av TV-programmer, gir de tilgang til Nett-TV, ...

                                               

Standard-definition television

Standard-definition television er en standard som sier noe om hvor høy definisjon det er på TV-skjermen. De konvensjonelle analoge formatene PAL, SECAM og NTSC hører hjemme i denne kategorien. SDTV kan dog gjøres digitalt, og sendes over de ny di ...

                                               

Tekst-TV

Tekst-TV er fjernsynsutsendelse av tekstsider i en usynlig del av det vanlige fjernsynsbildet. Alle tekst-TV-sider sendes ut i en evig sirkel og bare litt tekst overføres per TV-bilde. Derfor tar det noe tid før TV-apparatet har mottatt all infor ...

                                               

TV-kort

Et TV-kort er en form for tuner som gjør det mulig å motta TV-signaler på en datamaskin. De fleste TV-kort fungerer også som videoopptaksenheter som gjør det mulig å lagre TV-programmer på en harddisk på lignende måte som en DVD gjør. Grensesnitt ...

                                               

TV-mottaker

En TV-mottaker er en elektronisk enhet som mottar, behandler og viderebringer et signal. Den vanligste bruken er å være et ledd mellom signalkilde og TV, hvor den omformer digital informasjon fra bredbånd, kabel-TV, parabol eller antenne til et a ...

                                               

TV-reklame

Sponsing er betaling i form av penger, varer eller tjenester til en TV-produksjon. Gjenytelsen til sponsoren er eksponering av navnet på et produkt eller bidragsyteren. Sponsing har økt mye de siste ti årene. Sponsing kan virke inn på innholdet p ...

                                               

Undertekster

Undertekster er tekster som er synkronisert til filmer og TV-program for å hjelpe mennesker med å forstå hva som sies og foregår. Teksting brukes for å støtte døve, hørselshemmede og andre i å følge dialog og lydbilde i filmer og program. Den kan ...

                                               

VCR

VCR er et videosystem utviklet av Philips. Systemet er også kjent under navnet "N1500" som var modellnummeret på den første spilleren, men VCR regnes som det offisielle navnet. Systemet kom så smått på markedet i 1972, og var da kun tilgjengelig ...

                                               

Viceland

Viceland er en multinasjonal TV-kanal som eies og drives av Vice Media. Viceland ble lansert den 29. februar 2016 samtidig med lanseringen av to andre Viceland kabel-TV, en i USA som er joint venture- med A+E Networks, og en i Canada som er del-e ...

                                               

Video

Video er et system for innspilling, redigering, gjengivelse og kringkasting av bilde og lyd. Videoteknikken har vært i profesjonell bruk siden 1960-tallet. På starten av 1980-tallet ble den for alvor tilgjengelig for publikum. Det skjedde via lan ...

                                               

Video 2000

Video 2000 er et videosystem utviklet av Philips som en etterfølger til VCR-systemet. Det spesielle med Video 2000 er at kassettene kan brukes på begge sider, og kan både teknisk og utseendemessig sett sammenlignes med vanlige musikkassetter. Iro ...

                                               

Videotorg

Videotorg eller Video on demand er et system som gjør det mulig å se videoklipp over et nettverk som del av et interaktivt tv-system. Man kan strømme innholdet i sanntid eller laste ned innholdet til en set top boks før man starter visningen. En ...

                                               

Virgin Media

Virgin Media Inc. er et britisk selskap som forsyner telefoni, fjernsyn og internett-tjenester i forretninger og private kunder i Storbritannia. Dets hovedkvarter er i byen Hook i det engelske grevskapet Hampshire. Selskapet har vært et undersels ...

                                               

WeatherStar

WeatherStar, også kalt Weather Star og WeatherSTAR, hvor STAR er en forkortelse for Satellite Transponder Addressable Receiver, er en teknologi som brukes av det amerikanske kabel-TV- og satellitt-TV-nettverket The Weather Channel for å skape sin ...

                                               

Yagi-antenne

Yagi-antenne er en retningsbestemt antenne der antennekabelen har kontakt med en foldet dipol. Bak denne er det en eller flere stenger eller en plate som fungerer som reflektor. Foran den foldede dipolen er det en eller flere direktorer. Midten a ...

                                               

Truede verdensarvsteder

Truede verdensarvsteder er steder som er registrert på UNESCOs verdensarvliste, men som er truet på grunn av væpnede konflikter, naturkatastrofer, miljøforandringer eller andre forhold. Verdensarvsteder som mister det særpreg som førte til at de ...

                                               

Verdensarven

"Verdensarven" eller Verdens kultur- og naturarvsteder et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden. Stedene, eksempelvis en skog, et fjell, en innsjø, en ørken, et monument, et bygg, et kompleks, eller e ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →