Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

Sigert Patursson

Sigert O. Patursson var en færøysk eventyrer. Han var sønn av kongsbonden Poul Peder Pedersen Páll Patursson og Ellen Cathrine Djonesen Elin Dalsgarð. Søskenene Helena, Jóannes, Sverri, Gazet og Petur ble alle fremtredende skikkelser i det færøys ...

                                               

Pytheas fra Massalia

Pytheas fra Massalia var en gresk handelsmann, geograf og oppdager fra den greske kolonien Massalia. Han gjennomførte en sjøreise for å utforske det nordvestlige Europa rundt 325 f.Kr. Han seilte rundt det meste av De britiske øyer. Pytheas er de ...

                                               

Piri Reis

Piri Reis, egentlig Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed var en osmansk admiral og kartograf. Han huskes kanskje først og fremst for sine overraskende korrekte kart over verden på denne tiden, med blant annet Nord-Amerika, Sør-Amerika, Afrika og ...

                                               

Skylaks

Skylaks av Karyanda var en kjent oppdagelsesreisende og forfatter fra Karyanda i Karia på slutten av 500-tallet og tidlig på 400-tallet f.Kr. Hans egne skrifter har gått tapt, men er blitt tidvis sitert eller omtalt av senere greske og romerske f ...

                                               

José María Sobral

Alférez José Maria Sobral var en argentinsk sjøoffiser, geolog og oppdager. Sobral deltok i Den svenske antarktisekspedisjonen 1901–03.

                                               

Vilhjálmur Stefánsson

I 1906 reiste han til munningen av Mackenzie-elven for å delta i Ejnar Mikkelsens ekspedisjon med skipet "Duchess of Bedford" som skulle gå nord om Alaska. På grunn av skipets forlis kom Stefánsson ikke til å delta i ekspedisjonen, men ble avheng ...

                                               

Tupaia

For dyret tupaia, se tupaia slekt Tupaia var en polynesisk prest og navigatør. Han deltok som navigatør og tolk i James Cooks sjøferd fra Tahiti via New Zealand til Ostindia og er kjent for kartet han tegnet av øyene i Polynesia i Stillehavet.

                                               

Naomi Uemura

Naomi Uemura var en japansk eventyrer. Han var spesielt kjent for å gjøre alene det som tidligere alltid hadde vært oppnådd med større eller mindre lag. For eksempel, han var det første mennesket noensinne nå Nordpolen alene, det første mennesket ...

                                               

Andrés de Urdaneta

Andrés de Urdaneta var en spansk augustinermunk, sjøkaptein og oppdagelsesreisende. Han er kjent for å ha oppdaget og kartlagt en gunstig kurs over Stillehavet fra Filippinene til Acapulco i Mexico.

                                               

Frank Worsley

Under første verdenskrig var Worsley kaptein på et hemmelig "Q-ship" og var ansvarlig for å ha senket en tysk ubåt. Han døde av lungekreft i 1943. Worsley mottok ordenene Distinguished Service Order og Order of the British Empire, samt medaljen D ...

                                               

American Geographical Society

American Geographical Society er en forening for profesjonelle geografer, dannet i 1851 i New York. De fleste medlemmene i forening er amerikanere, men blant dem har det også vært et betydelig antall medlemmer fra rundt om i verden. Foreningen op ...

                                               

Bureau des longitudes

Bureau des longitudes er en fransk vitenskapelig institusjon, grunnlagt av dekret av 25. juni 1795 og ansvarlig for forbedring av nautisk navigasjon, standardisering av tidsstyring, geodesi og astronomiske observasjoner. I løpet av det 19. århund ...

                                               

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab ble opprettet i 1876 og har som formål å fremme kunnskap om Jorden og dens beboere og skape interesse for geografisk vitenskap. Selskapet arrangerer seks årlige møter med foredrag om geografiske emner, utg ...

                                               

National Geographic Society

National Geographic Society er en av verdens største ideelle vitenskaps- og utdanningsinstitusjoner. Interessene omfatter geografi, arkeologi og naturvitenskap, fremming av miljømessig og historisk bevaring, og studiet av verdenskulturen og verde ...

                                               

Norsk polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er et direktorat under Klima-og miljødepartementet og er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske ...

                                               

Palestine Exploration Fund

Palestine Exploration Fund er en vitenskapelig organisasjon for utforskning av Levanten. Der Palestine Exploration Fund PEF ble grunnlagt i 1865 av britiske bibelarkeologer blant andre George Grove. Formålet var utforskning av Palestinas og hele ...

                                               

Royal Geographical Society

Royal Geographical Society er Storbritannias geografiske selskap. Det ble grunnlagt i 1830 under navnet Geographical Society of London for the advancement of geographical science. Selskapets første beskytter var kong William IV, og det tok opp i ...

                                               

Scott Polar Research Institute

Scott Polar Research Institute er et forskningssenter for polarforskning og glasiologi. Det er et institutt under fakultet for geografi ved University of Cambridge i England. SPRI ble etablert i 1920 som et nasjonalt minnesmerke over Robert F. Sc ...

                                               

Société de géographie

Société de géographie er et fransk lærd selskap for geografi. Det ble grunnlagt i 1821 og er verdens eldste i sitt slag. Selskapet holder til i Paris. Blant grunnleggerne var Edme François Jomard, Jean-Denis Barbié du Bocage, Conrad Malte-Brun og ...

                                               

Kulturgeografi

Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer, og hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. St ...

                                               

Adresseendring

Adresseendring betegner i Norge endring av en persons eller et foretaks bosteds- eller kontoradresse. Melding om adresseendring kalles også flyttemelding. Endringen skyldes oftest at noen har flyttet til ny bolig. Adresseendring kan også skyldes ...

                                               

Badestrand

Badestrand er en liten eller stor strand langs havet eller en innsjø som brukes til rekreasjon. Ofte er store badeplasser knyttet til turist- eller friluftsområder.

                                               

Befolkningseksplosjon

Befolkningseksplosjonen refererer til en trend fra 1830-årene og fremover, hvor verdensbefolkningen doblet seg på hundre år, og det fant sted en tredobling de neste 70. Begrepet kan også referere til en hurtig befolkningsvekst på lokalt plan som ...

                                               

Befolkningstetthet

Befolkningstetthet er et geografisk og et demografisk uttrykk. Den kan vise graden av urbanitet i et område. Måles vanligvis i antall innbyggere per km² landareal. Man kan altså regne ut befolkningstetthet ved å ta antall innbyggere i et område o ...

                                               

Bygeografi

Bygeografi er en gren av samfunnsgeografien, som dreier seg om studiet av byer og byregioner. Byer er ofte utgangspunktet for kulturelle, sosiale, økonomiske og politiske endringer i samfunnet. Innovasjon og kulturelle trender har ofte sitt utspr ...

                                               

Byggefelt

Byggefelt er et areal med boliger, planlagt under ett, med felles infrastruktur som veier og gater, gangveier, vann og kloakk. Et byggefelt er oftest godkjent av kommunale myndigheter som en sammenhengende reguleringsplan, etter plan- og bygnings ...

                                               

Den nye verden

"Den nye verden" er en betegnelse som oppstod omkring 1555 for å definere det amerikanske kontinentet, med de tilhørende øyer, som en helhet. Amerika var den gangen et nytt kontinent for europeere som tidligere bare kjente til Europa, Asia og Afr ...

                                               

Distrikt (administrativt område)

Et distrikt er et administrativt område eller strøk. I dagligtale brukes distriktene som motsetning til byområder om omland eller utkantstrøk. Distriktspolitikk er politisk retorikk eller omfordeling av makt, penger og arbeidsplasser som har som ...

                                               

Forstad

Forstad er historisk begrep for et byområde som ligger utenfor bygrensen, utenfor den egentlige byen. Begrepet forutsetter en by med en definert bygrense. Forstedene var uregulerte byområder som vokste fram i en landkommune. I første omgang kom b ...

                                               

Gentrifisering

Gentrifisering er et fysisk, sosialt, økonomisk og kulturelt fenomen i store byer, som innebærer at arbeiderklassestrøk, gjerne nær sentrum, blir forvandlet til bydeler for mer velstående befolkningsgrupper. Samtidig forsvinner den opprinnelige b ...

                                               

Grend

Grend eller et grendesamfunn er en samling med gårder, hus, eller hytter. Grend betegner en gruppe av gårder som ligger mer eller mindre samlet og er skilt fra andre grupper med utmark, skog eller liknende. Grenden er en mindre enhet enn en bygd, ...

                                               

Grunnlinje (havrett)

Grunnlinje angir innen havrett en kyststats avgrensning mot havet, en sammenhengende linje rundt kysten som dannes av grunnlinjene. Grunnlinjer er geodetiske linjesegmenter trukket mellom grunnlinjepunkt, dvs. kystens ytterpunkter, inkl. nærligge ...

                                               

Havn

En havn er et område i hav, sjø eller elv som er naturlig eller kunstig skjermet – som regel av en molo, øy eller av bølgebrytere – mot bølger eller tidevann for ankrede skip. Havner er vanligvis bygd slik at båtene kan plasseres på en måte som g ...

                                               

Hjem

Et hjem er et bosted eller oppholdssted brukt som permanent residens for et individ, familie, husholdning eller flere familier i en stamme og det norske substantivet "hjem" brukes i en videre betydning som omfatter fødested eller en gård. "Hjem" ...

                                               

Ingenmannsland

Andre betydninger: Ingenmannsland andre betydninger Ingenmannsland er en betegnelse på et område som ligger mellom grenselinjene til to stater, eller langs fronten mellom to krigførende makter. Da slike områder ikke er underlagt nasjonale lovbest ...

                                               

Innbyggernavn

Innbyggernavn, inkolentnavn eller demonym er betegnelser som brukes på personer fra et bestemt geografisk område. Demonymer er ikke faste. I flere områder kan det være to eller flere demonymer som benyttes for samme sted. Det finnes også områder ...

                                               

Internasjonalt farvann

Internasjonalt farvann kalles havområdet som ikke inngår i noen stats territorialfarvann og er områder utenfor noen stats jurisdiksjon. Der gjelder derfor ingen nasjonale lover, hvilket har blitt utnyttet for blant annet sendinger fra piratradio, ...

                                               

Konglomeratstat

En konglomeratstat er en stat som består av flere territorier som kan være forbundet ved at det samme kongehuset hersker over alle disse territoriene. Territoriene kunne være langt fra hverandre, som f.eks. Vesterhavsøyene, eller ligge inntil hve ...

                                               

Minst utviklede land

Minst utviklede land er en betegnelse som brukes av økonomer og statsvitere og som omfatter rundt 50 land. En annen betegnelse for samme gruppe er "den fjerde verden".

                                               

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for by- og regionforskning er et norsk statlig forskningsinstitutt som driver forskning og utredningsarbeid innen offentlig forvaltning, styring og demokrati, samfunnsplanlegging, velferd og levekår og regional analyse. Institutte ...

                                               

NUTS

NUTS er en standardkode for administrative understatlige enheter, til bruk i Eurostat-statistikk siden 1980. Standarden ble utviklet at Den europeiske union, og dekker derfor kun medlemslandene i detalj. Eurostat har også utviklet et hierarki for ...

                                               

Nylig industrialiserte land

Nylig industrialiserte land) er en ofte brukt betegnelse på land som har gjennomgått en industrialisering. Betegnelsen er ikke nøyaktig eller offisiell. Den er en klassifisering av land foretatt av økonomer og statsvitere basert på ulike faktorer ...

                                               

ONS-kode

ONS-koder er et hierarkisk kodesystem som brukes i Storbritannia for å sortere data fra folketellinger og andre statistiske data.

                                               

Opphavsland

Opphavsland er en betegnelse som skal opplyse forbrukere om hvor en vare stammer fra. For matvarer og lignende, vil det dreie seg om oppdretts-, oppfiskings eller dyrkningsland. For tekstiler og andre varer, kan siste tilvirkningsland være oppgit ...

                                               

Pendling

Pendling brukes innen faget samfunnsgeografi om jevnlige arbeidsreiser fra bolig til arbeidssted, vanligvis fra et område med spredt bebyggelse inn mot en by og et bysenter, eller fra en soveby eller drabantby til et bysenter. Telependling er arb ...

                                               

Rode

Rode var i tidligere tider: a) et mye brukt flate- og lengdemål i Skandinavia, også i Norge b) et administrativ område c) et gresk kvinnenavn som betyr rose. Har også latinsk opphav og betyr da "kvinne fra Rhodos". Navnet finnes i Bibelen - Apost ...

                                               

Subregion

En subregion er et område som utledes fra en større region eller et kontinent, og defineres normalt etter beliggenhet. Himmelretninger, slik som nord eller nordlige, blir ofte brukt i arbeidet med å definere subregionene.

                                               

Tilstøtende sone

Tilstøtende sone er i havretten et havområde fra et lands territorialgrense ved 12 nautiske mil og ut til 24 nautiske mil beregnet fra grunnlinjen. Den økonomiske sonen strekker seg videre ut til 200 nautiske mil. Kyststatenes rett til å definere ...

                                               

Universitetsby

Universitetsby er en betegnelse som gjerne brukes om byer hvor det stedlige universitetet setter et tydelig preg på byen. Dette vil spesielt være tilfelle for små og mellomstore byer hvor universitetet er den klarst største virksomheten i byen og ...

                                               

Vald

Et vald er det geografiske området som lokale myndigheter godkjenner for jakt på arter av hjortevilt og bever, og som tildeles fellingstillatelser fra viltmyndigheten. Et vald deles ofte videre inn i jaktfelt, som er et mindre geografisk område i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →