Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144                                               

Skålpund

Skålpund er en gammel vektenhet for kommersielle varer som tilsvarte 0.4981 kg på 1800-tallet. Vekten av et skålpund har variert gjennom tidene. Sent i norrøn tid regner man at vekten utgjorde omkring 0.43 kg. I Sverige er skålpundet 0.425 kg og ...

                                               

Slaget om Arnhem

Slaget om Arnhem, også kalt Arnhem-operasjonen, var en del av operasjon Market Garden. Dette var et mislykket alliert forsøk på å ta, og deretter sikre, kontrollen over broen som går over Rhinen ved Arnhem i Nederland. Offensiven begynte den 17. ...

                                               

Slaget om Halden

Slaget om Halden fant sted natten til 4. juli 1716. Aksjonen var et mislykket forsøk fra svenskene på å tvinge til seg kontrollen over den strategisk plasserte Fredriksten festning. Karl XII hadde lidd et nederlag der under sitt første Norgesfelt ...

                                               

Slaget ved Ebeltoftviken

Slaget ved Ebeltoftviken fant sted den 23. juli 1659 ved Ebeltoftviken untenfor Jylland. De svenske troppene, ledet av Owen Kox, beseiret danskene og nederlenderne. Slaget var en del av Karl X Gustavs andre danske krig. De dansk-nederlandske skip ...

                                               

Slaget ved Racławice

Slaget ved Racławice var en av de første kampene i den polske Kościuszko-oppstanden mot Russland under ledelse av Tadeusz Kościuszko. Slaget stod den 4. april 1794 i nærheten av landsbyen Racławice i Lillepolen og de polske opprørsstyrkene gikk s ...

                                               

Slaget ved Utan Butung

Slaget ved Ulan Butung var et slag som ble utkjempet i Ulan Butung i ytre Mongolia den 3. september 1690 mellom styrker fra Qing-dynastiet og styrker fra Dzungarkhanatet.Dzungarernes hær utgjorde en styrke på 20 000 mann, og ble angrepet av den o ...

                                               

Sonderweg

Sonderweg brukes om en kontroversiell teori i tysk historieforskning, som anser at de tysktalende landene, eller landet Tyskland, har fulgt en særegen vei fra aristokrati til demokrati, forskjellig fra de andre europeiske landene.

                                               

Sophie Dorothea av Braunschweig-Lüneburg

Hertuginne Sophie Dorothea, kjent som prinsesse av Ahlden, var eneste datter og allodialarving av hertug Georg Wilhelm av Braunschweig-Lüneburg-Celle og Eleonore dOlbreuse. Hun ble 1682 gift med arveprins Georg Ludwig av Hannover, senere kong Geo ...

                                               

Sosialiseringsbevegelsen i Ruhrområdet

Sosialiseringsbevegelsen i Ruhrområdet var en bevegelse som i 1919 oppstod fra rekkene til streikebevegelsen, og som arbeidet for sosialisering av gruveindustrien. I desember 1918 fattet riksrådkongressen den beslutning å sosialisere den moderne ...

                                               

Richard Southern

Richard W. Southern var en kjent middelalderhistoriker ved University of Oxford, mest kjent for sitt banebrytende verk The making of the Middle Ages, fra 1953.

                                               

Sozomenos

Hermias Salamanes Sozomenos var en palestinsk, kristen kirkehistoriker. Sozomenos vokste opp under innflytelse av munker, og ble senere advokat i Konstantinopel. Han døde i Palestina en gang etter 443. Sozomenos er kjent gjennom sitt greskspråkli ...

                                               

Spann

Spann kan også vise til en bøtte. Spann er en gammel vekteenhet som er brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. Enheten ble helst brukt som mål for tørrvarer. Et spann tilsvarte en 1/2 våg eller omkring 9 kilogram da det nye målesystemet ble i ...

                                               

Den spanske revolusjon i 1868

Den spanske revolusjon i 1868 var en revolt som fant sted i Spania i 1868, og som resulterte i at dronning Isabella II av Spania ble avsatt og måtte flykte i eksil i Paris. I 1866 ble et opprør ledet av den katalanske generalen Juan Prim. Samme å ...

                                               

Statens reservefond

Statens reservefond ble opprettet i 1904 som et fond til bruk i nasjonale nødssituasjoner. Fondet ble plassert i utenlandske verdipapirer, og falt sterkt i verdi da første verdenskrig brøt ut. Fondet ble avviklet i 1925.

                                               

Stavanger amt

Stavanger amt var en administrativ enhet i Norge 1662-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer dagens Rogaland fylke. Det var underamt til Christiansand stiftamt til utpå 1800-tallet, da det ble eget stiftamt. Ved innføringen av amt i Danmark- ...

                                               

Steinkast

Et steinkast var i norrøn tid et mye brukt lengdemål, men det knytter seg stor usikkerhet til den lengden dette målet utgjorde nå i dag. Per definisjon var et steinkast opprinnelig den lengden en voksen mann kunne kaste en nevestor stein, men utt ...

                                               

Stene skanse

Stene skanse er et historisk forsvarsverk som lå ved Stene i Inndalen i det som nå er Verdal kommune. Stedet er like ved nåværende busstopp Steinsgropa. Skansen ble påbegynt i 1611. Stene skanse spilte en viktig rolle i 1718 ved general Armfeldts ...

                                               

Stopp

Stopp er en gammel måleenhet for volum som har blitt brukt i Skandinavia, også i Norge. En stopp tilsvarte 1/2 kanne eller 16 jomfruer. Målt som en moderne volumenhet tilsvarer en stopp ca. 1.308 liter.

                                               

Det storbulgarske rike

Det storbulgarske rike er navnet på protobulgarernes rike etablert av khanen Kubrat i det syvende århundre. Det lå på steppene nord for Svartehavet, i områder som i dag tilhører Ukraina og Russland. Rikets hovedstad var sannsynligvis Fanagoria. E ...

                                               

Storhundre

Storhundre er en gammel mengdeenhet, også kalt tolvrøtt hundre for å skille det fra tirøtt hundre, som er den enheten vi i dag forbinder med benevnelsen hundre. Hundre utgjorde opprinnelig 120 enheter, men ble altså senere omdefinert som 100 enhe ...

                                               

Stormähren

Stormähren var et vestslavisk rike i Sentral-Europa, som eksisterte fra 833 til begynnelsen av 900-tallet. Stormähren strakte seg over områder som i dag er Mähren, Böhmen, Slovakia og Ungarn. Stormähren ble grunnlagt av Mojmir I som også kristnet ...

                                               

Stortingsvalget 1981

Stortingsvalget 1981 blei avholdt den 14. september. Valgdeltagelsen denne datoen var på 83.2 %. Det blei valgt 155 stortingsrepresentanter. På grunn av feil ved gjennomføringa av valget 14. september blei det holdt omvalg i Buskerud og Troms den ...

                                               

Stortingsvalget 1989

Stortingsvalget 1989 blei avholdt den 11. september. Valgdeltagelsen var på 83.2 %. Dette valget var det første stortingsvalget med utjevningsmandater. Antallet stortingsrepresentanter økte dermed med åtte, til 165. Valget førte til at Jan P. Sys ...

                                               

James Francis Edward Stuart

James Francis Edward Stuart eller Stewart var den jakobittiske tronpretendenten til den skotske og engelske tronen fra 16. september 1701 til sin død. Stewart ble ofte kalt The Old Pretender. Jakobittene refererte til ham som Jakob III av England ...

                                               

Sultanatet Mataram

En annen artikkel omhandler kongedømmet Mataram Sultanatet Mataram var det siste større uavhengige javanesiske rike på Java før øya ble kolonisert av Det nederlandske ostindiske kompani. Det var den dominerende politiske størrelse i det indre av ...

                                               

Charles Sweeney

Charles William "Chuck" Sweeney var en amerikansk generalmajor og bombeflypilot. Sweeney førte bombeflyet B-29 "Bockscar", flyet som slapp atombomben "Fat Man" over Nagasaki i 1945.

                                               

Sykofant

Sykofant) var i antikkens Hellas betegnelse på en pengeutpresser, en person som anga folk og anklaget dem for å presse penger av dem. I overført betydning betegner det også en person som baktaler eller farer med sladder om andre. I den antikke li ...

                                               

Erik A. Sæter

Erik A. Sæter var en norsk motstandsmann og XU-agent under andre verdenskrig. Sæter var bosatt på Berkåk i Trøndelag. Sæter tilhørte etterretningsorganisasjonen XU som ble kontrollert fra MI2 i England. Han hadde ansvar for XU sin virksomhet på B ...

                                               

Sør-Jemen

Sør-Jemen eller Jemen var en stat som 22. mai 1990 slo seg sammen med Nord-Jemen og dannet dagens Jemen. Sør-Jemen hadde nære forbindelser med Sovjetunionen og var en ettpartistat.

                                               

Tael

Tael er et ord benyttet i Vesten som betegnelse for en rekke østasiatiske vektmål. Som regel dreier det seg om den kinesiske tael eller Leung, som var del av det kinesiske vekt- og valutasystem. Vektstandarden varierer etter region og handelsvare ...

                                               

Taifaen Murcia

Taifaen Murcia var en av taifaene i Al-Andalus, i det som i dag er det sørlige Spania. Den ble en selvstendig taifa med senter rundt den mauriske byen Murcia etter Omayyad-Córdoba-kalifatet falt på 1000-tallet. Den mauriske taifaen Murcia omfatta ...

                                               

Talent (vekt)

Talent er en oldtidsenhet for masse. Det svarer generelt til massen av vann i en amfora, som svarer til en kubikk-fot. Ordet kommer fra det oldtidske, greske ordet for "å bære", for det var like mye som en soldat hadde lov å bære med seg. Det er ...

                                               

Tandberggården

Tandberggården er én av bygårdene som omkranser Søndre torv i sentrum av Hønefoss. Adressen er Søndre torv 5. Bygningen ble oppført av Gudbrand Olsen Botilrud i 1861, men tidlig overtatt av kjøpmann og handelsfullmektig Christian Tandberg og oppk ...

                                               

Tanfielddalen

Tanfielddalen er et arkeologisk område på Baffinøya, i det canadiske territoriet Nunavut. Det er sannsynlig at stedet var kjent for norrøne fra Grønland og Island, og kan være en del av Helluland, som beskrevet i de islandske sagaene. Utgravninge ...

                                               

Teias

Teias, også kjent som Teja, Theia, Thila, Thela, Teia, var den siste østgotiske konge i Italia. Han var tilsynelatende en militær offiser som tjenestegjorde under østgoterkongen Totila også kjent som Baduila. Etter at Totila ble drept i slaget ve ...

                                               

Þjóðveldisbærinn Stöng

Þjóðveldisbærinn Stöng er et rekonstruert langhus eller gårdstun fra vikingtiden som ligger i Þjórsárdalur-dalen på Island. Gjenoppbyggingen er en kopi av tre originalbygninger, inkludert langhuset som stod på Stöng, 7 km. mot nord, som antas å h ...

                                               

Tiberius Claudius Narcissus

Tiberius Claudius Narcissus var en romersk slave som ble frigitt av keiser Claudius og deretter fungerte som dennes rådgiver. Den fjerde konen til Claudius, Agrippina den yngre sørget for få han avrettet eller Claudius død. Narcissus anvendte sin ...

                                               

Tigranes I av Armenia

Tigranes I av Armenia regjerte som konge av Armenia fra 115 f.Kr. til 95 f.Kr. Han etterfulgte sin bror Artavasdes I som døde i 115 f.Kr. uten å etterlate seg arvinger. Tigranes tilhørte det ledende Artaxiade-dynastiet. Tigranes I døde I 95 f.Kr. ...

                                               

Tigranes II av Armenia

Tigranes II, også kalt Tigranes den store, var konge av Oldtidens kongedømme Armenia. Han var sønn av enten kong Artavasdes I eller kong Tigranes I. Under hans styre nådde Oldtidens kongedømme Armenia sitt høydepunkt og ble det ledende maktsentru ...

                                               

Timber

Timber er en gammel mengdeenhet som har vært brukt i Skandinavia, herunder også i Norge, til å telle småskinn og småpels med. En timber tilsvarte 1/5 sekk eller 2 snes skinn.

                                               

Tore fra Bjarkøy

Tore fra Bjarkøy var en mektig mann i Bjarkøy i Hålogaland. Han var far til Tore Hund, Sigurd Toresson og Sigrid Toresdotter. Tore fra Bjarkøy var en betydelig herse i nord. Han var i viking med småkongen Harald Grenske, far til Olav Haraldsson, ...

                                               

Tredje aliyah

Tredje aliyah refererer til den tredje bølge av jødiske immigranter som kom til Israel fra Europa som kom inspirert av sionistiske motiver mellom årene 1919 og 1923. Et symbol på starten av tredje immigrasjon er båten "Roselan" s ankomst til havn ...

                                               

Treperiodesystemet

Treperiodesystemet er betegnelsen på en kronologisk inndeling av tidsperiodene steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Begrepet ble innført av den danske arkeologen Christian Jürgensen Thomsen på begynnelsen av 1800-tallet. Etter en redegjøre ...

                                               

Treve

Treve er en gammel mengdeenhet som har vært brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. En treve tilsvarte 12 enheter og ble ofte brukt i forbindelse med telling av kornband og høysåter.

                                               

George Macaulay Trevelyan

George Macaulay Trevelyan var en britisk historiker og akademiker. Han var medlem av Trinity College ved Universitetet i Cambridge fra 1898 til 1903. Han tilbrakte deretter en periode på mer enn tjue år som forfatter på heltid. Han vendte tilbake ...

                                               

Trippelalliansen (1668)

Trippelalliansen av 1668 var en avtale mellom England, Sverige og Nederland som hadde til formål å forhindre videre fransk ekspansjon ved Ludvig XIV av Frankrike i Europa. Alliansen kom aldri til væpnet konflikt med franskmennene, men den var nok ...

                                               

Trippelalliansen (1717)

Trippelalliansen av 1717 var en avtale mellom England, Frankrike og De forente Nederlandene. Østerrike sluttet seg til alliansen i 1718, slik at det ble en kvadrupelallianse. Avtalen hadde som formål å sørge for at Spania ikke fikk utvikle seg ti ...

                                               

Trippelalliansen (1788)

Trippelalliansen i 1788 var en militær allianse mellom Storbritannia, De forente Nederlandene og Preussen. Den ble dannet for å forhindre fransk aggresjon mot Nederlandene. Storbritannia mente at det var nødvendig å opprette en maktbalanse, og Pr ...

                                               

Trondheim offentlige skole for døve

Trondheim offentlige skole for døve var en skole for døve, beliggende i Trondheim. Skolen startet som Trondhjems Døvstummeinstitutt Throndhjems Døvstummeinstitut i Waisenhuset i 1825, og flyttet til "Rødbygget" i Bispegata i 1855, der den var i d ...

                                               

Tsarevitsj

Tsarevitsj er en slavisk adelstittel som gis til en tsars sønn. Det tilsvarende begrepet for en datter av en tsar er tsarevna. I 1721 antok russiske monarker keisertittel, og fra da var tsarevitsj den offisielle tittel gitt Russlands kronprins; t ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →