Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147                                               

Fotspora i Acahualinca

Fotspora i Acahualinca er ei gruppe fossile menneskefotspor i Nicaraguas hovedstad Managua. De befinner seg i bydelen Acahualinca, like ved Managuasjøens sørlige bredde. De er 2120±120 år gamle, og ble til da en gruppe på 15 mennesker tråkka over ...

                                               

Glozel

Glozel er et sted i kommunen Ferrières-sur-Sichon i departementet Allier i Frankrike. Stedet er kjent for omtvistende arkeologiske funn som ble gjort der i 1924.

                                               

Gravfunn

Gravfunn er en arkeologisk betegnelse for gjenstander og levninger som blir tatt opp fra forhistoriske graver. Et "samla gravfunn" brukes om utstyr som er blitt lagt ned på samme tid under en begravelse av én eller flere personer. I andre tilfell ...

                                               

Gullmedalje for fremragende innsats innen arkeologi

Gullmedalje for fremragende innsats innen arkeologi er en arkeologipris som blir utdelt årlig av Archaeological Institute of America.

                                               

Haugbrott

Haugbrott, eller gravbrott, er en betegnelse for innbrudd i, eller åpning av, gravhauger fra eldre tid. Mange av de tallrike gravhaugene i Norge bærer preg av at personer har gravd seg inn i dem, ofte kort tid etter begravelsen. Det finnes også e ...

                                               

Hypogeum

Hypogeum er et underjordisk tempel eller gravanlegg, som regel sikret med et hvelv, hogd ut av fjellgrunnen med en rekke sammenknyttede rom. Begrepet ble benyttet av Herodotos for å henvise til underjordiske gravkamre i oldtidens Egypt, skjønt og ...

                                               

Håndrokk

En håndrokk, rokkehodekjepp, rokk eller spinnekjepp er et hjelperedskap som brukes under spinning med håndtein. Redskapet brukes særlig ved spinning av lin, men kan benyttes til alle typer fiber. Redskapet har form av en tilskåret kjepp, og derfo ...

                                               

Jellingstil

Jellingstilen er en norrøn kunst- og kunsthåndverksstil fra tidlig vikingtiden. Den oppsto i trolig på midten av 800-tallet, kanskje noe senere, og forsvant igjen innen år 1000. Den var i begynnerfasen samtidig med borrestilen, og i sluttfasen sa ...

                                               

Jeriko

Jeriko er en by på vestbredden av Jordan-elven, i Den palestinske selvstyremyndigheten like nordvest for Dødehavet og øst for Jerusalem. Navnet betyr "måne", og hentyder trolig til tilbedelse av månen i tidligere tider. Byen er verdens lavest bel ...

                                               

Katakombe

Katakombe er også et annet ord for tilfluktsrom Katakombe er en underjordisk gang med gravkamre i veggene. Ordet er kommet til norsk fra fransk via middelalderlatin. Ordet ble etter hvert en beskrivende betegnelse på en region av undergrunnsgrave ...

                                               

Kljåstein

Kljåstein, vevlodd eller vevtyngder er lodd som brukes til å stramme renningen i en oppstadgogn. En bunt med renningstråder knyttes omking hver kljåstein, og det er viktig at disse steinene i en vev alle har samme tyngde. Som kljåstein kan brukes ...

                                               

LAnse aux Meadows

LAnse aux Meadows er et lite fiskevær på nordspissen av øya Newfoundland, i provinsen Newfoundland og Labrador, Canada, der funn fra en vikingboplass ble oppdaget av de norske oppdagerne Helge Ingstad og hans kone arkeologen Anne Stine Ingstad i ...

                                               

Mammenstil

Mammenstilen er en kunst- eller kunsthåndverksstil som oppsto i Norden i løpet av den første halvdelen av 900-tallet. Stilen fikk sitt navn fra et gravfunn fra vikingtiden ved landsbyen Mammen øst for Viborg i Jylland i Danmark. Funnene omfattet ...

                                               

Maraen Taputapuatea

Taputapuatea er et fornminne bestående av flere maraer, kultsteder, på Opoa på øya Raiatea i Selskapsøyene i Fransk Polynesia. En marae er en innhegnet kultplass av stein, bygget i basalt og korallstein. Kultstedet består vanligvis av et rektangu ...

                                               

Matronekult

Matronekult er en moderne faglig benevnelse for en førkristen germansk og keltisk kultpraksis som var knyttet til kvinnelige makter. Benevnelsen er avledet fra det latinske ordet matrona som er benyttet i inskripsjoner på votivsteiner og altre me ...

                                               

Mayakalender

Mayakalendere er et system av bestemte kalendere og almanakker som ble benyttet av mayasivilisasjonen i de mesoamerikanske precolumbianske kulturer, og av mayasamfunn i Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador og vestlige Honduras. Kalenderen ident ...

                                               

Misrah Ghar il-Kbir

Misrah Ghar il-Kbir, informativt kalt Clapham Junction, er et forhistorisk arkeologisk sted på Malta i nærheten av klippene ved Dingli. Stedet er kjent for sitt komplekse nettverk av parvise parallelle kanaler som er skåret ned i overflaten på fj ...

                                               

Mjødhall

Mjødhall eller gildehall var i oldtidens Norden en egen hall eller herresete som opprinnelig var kun en stor bygning, oftest et langhus, med et enkelt rom. Fra 400-tallet og fram til tidlig middelalder var en slik bygning boligen til en konge, he ...

                                               

Moselik

Et moselik eller myrlik er levninger av et menneske funnet i en myr. Slike levninger er gjerne godt bevarte på grunn av fravær av nedbrytende oksygen, og tilstedeværelsen av konserverende aktive stoffer i myren. Et moselik har gjennomgått en natu ...

                                               

Myrmalm

Myrmalm er en uren form av jernhydroksid n H 2 O), som hentes frem fra forekomster i myr for å utvinne jern. Utvinning av myrmalm ble brukt fra den tidsperioden som kalles jernalder i forhistorisk tid frem til middelalderen, da metoder for å utvi ...

                                               

Negauhjelmen

Negauhjelmen er en av 28 hjelmer av bronse som ble oppdaget i 1812 i en Ženjak i nærheten av Negau i Slovenia. Av disse hjelmene er 23 bevart. Hjelmene har en karakteristisk etruskisk, vetulonsk form som tidvis er blitt beskrevet som Negau-typen. ...

                                               

Nordsjøfastlandet

Nordsjøfastlandet er navnet på et tidligere landområde som nå ligger under havet i Nordsjøen. Landområdet blir også kalt Nordsjøkontinentet. Et navn på det samme området, og som etter hvert tas mer og mer i bruk er Doggerland, etter en artikkel a ...

                                               

Norrøn kunst

Norrøn kunst er en samlebetegnelse for kunstytringene i forskjellige stilarter som ble utøvet i vikingtiden i Norge, Sverige, Danmark og andre områder med norrøn bosetning, som Island, Færøyene, Grønland og De britiske øyer. Området for norrøn ku ...

                                               

Osebergstil

Osebergstilen er en norrøn kunst- og kunsthåndverksstil preget av dyreornamentikk som blomstret fra siste halvdel av 700-tallet og til første halvdel av 800-tallet. Den er navngitt etter Osebergskipet, en velbevart skipsgrav som ble avdekket i st ...

                                               

Paleokristen arkeologi

Paleokristen arkeologi er studiet av den tidlige kristendom ved hjelp av innsamling, funn, dokumentasjon og analyse av de marterielle spor som er blitt bevart. De arkeologiske funn brukes til å studere spørsmål i historisiteten knyttet Jesus og d ...

                                               

Pollenanalyse

Pollenanalyse er en viktig teknikk for å klargjøre en lokalitets vegetasjonshistorie. Teknikken er basert på at pollen fra planter sprees i luften og faller ned, blant annet på myrer og tjern, der et tynt lag pollen hvert år blir avsatt på bunnen ...

                                               

Ruiner

Ruiner er levningene av menneskeskapt arkitektur, altså bygninger som en gang var hele, men som er blitt helt eller delvis ødelagt av mennesker eller har forfalt på grunn av vær, naturkatastrofer eller mangel på vedlikehold. Det finnes berømte ru ...

                                               

Ryolitt

Ryolitt er en ekstrusiv magmatisk bergart med felsisk sammensetning. Ryolitt har gjerne lys farge, ofte blålig grå med lyse striper, og den kalles derfor ofte årekvarts. Den består vanligvis av mineraler som kvarts, feltspat og plagioklas. Ryolit ...

                                               

Salona

Salona var en gammel by grunnlagt av den illyriske folkestammen dalmatierne. Byen lå nær det som nå er Solin og Split i dagens Dalmatia i sørlige Kroatia. Etter at romerne hadde beseiret illyrerne og inntatt bosetningen ble Salona den romerske pr ...

                                               

Sammallahdenmäki

Sammallahdenmäki, gravhauger fra bronsealderen ligger i byen Kivikylä i Raumo kommune i Västra Finlands län i Finland. Gravhaugfeltet i Sammallahdenmäki består av samlet av 36 hauger fra bronsealderen 1500–500 f.Kr. da dette området lå ved kysten ...

                                               

Sarepta

Sarepta var i oldtiden en fønikisk kystby i nærheten av Tyrus og Sidon i dagens Libanon. Byen har gitt opphav til uttrykket Sareptas krukke. Dette er et uttrykk som også Jesus refererer til i sin tale i Lukasevangeliet 4, 26 hvor han proklamerer ...

                                               

Spinnehjul

Spinnehjul er svinghjulet på en håndtein, et enkelt håndredskap for spinning av tråd. Håndteinen med spinnehjul har vært brukt i vårt land siden steinalderen, og redskapet har vært brukt til 1800-tallet. Det har stor geografisk utbredelse. Redska ...

                                               

Stele

Stele er en stein- eller treplate, som generelt er høyere enn det er bredt. Steler brukes som minnesmerker med navn og stilling risset inn eller påmalt. Steler blir også brukt som grensemarkering, milepæl, eller reist ved minneverdige militære se ...

                                               

Stokkebåt

Stokkebåt er en båt laget av en uthult trestamme, som oftest en kanolignende farkost. Konstruksjonsmetoden er grunnleggende og har trolig vært kjent gjennom mange tusen år i store deler av verden. Den defineres derfor gjerne som selve urbåten.

                                               

Subfossil

Subfossil er ben og vekstdeler som bare delvis er blitt forvandlet til fossil. Iblant kan det være levninger etter organismer som finnes enn i dag, men det kan også være helt utdødde arter. I forskningen er subfossiler svært takknemlige å arbeide ...

                                               

Tarout

Tarout eller Tārūt er en øy i Persiabukta som hører til Østprovinsen i Saudi-Arabia. Den er med to vegfyllinger knyttet til Qatif. Den ligger seks kilometer fra kysten og er den lengste øya i Persiabukta etter Qeshm, og strekker seg fra Ra’s Tann ...

                                               

Urnesstil

Urnesstilen er en norrøn kunst- eller kunsthåndverksstil som oppsto i Norden i løpet av den andre halvdelen av 1000-tallet. Stilen fikk sitt navn av den norske arkeologen Haakon Shetelig i 1909 etter Urnes stavkirke i Norge, og den typiske orname ...

                                               

Venus fra Willendorf

Venus fra Willendorf, også kjent som Kvinnen fra Willendorf, er en 11.1 cm høy statuett formet som en kvinne. Figuren ble oppdaget av arkeologen Josef Szombathy under utgraving av et paleolittisk funnsted nær byen Willendorf i Wachau-dalen i Øste ...

                                               

Verdens syv underverker

Verdens syv underverker er en liste over syv menneskeskapte klassiske byggverk: Kheopspyramiden, Babylons hengende hager, Kolossen på Rhodos, Zevsstatuen i Olympia, Mausoleet i Halikarnassos, Artemistempelet i Efesos og Fyrtårnet på Faros ved Ale ...

                                               

Ødeleggelsen av Palmyra

I 2015 ble den syriske byen Palmyra tatt over av den islamske bevegelsen ISIL etter kamper mot regjeringsstyrkene. I starten lovet ISIL at de ikke skulle ødelegge denne oldtidsbyen, men dette viste seg fort å være uriktig. Kort tid etter å ha ero ...

                                               

Antikvarisk oppmålingskartotek

Antikvarisk oppmålingskartotek inneholder informasjon om oppmålinger av gamle norske hus og anlegg. Oppmålingstegninger er en viktig kilde til informasjon om vår byggeskikk. Flere av de oppmålte bygningene finnes ikke lenger, eller de er endret, ...

                                               

Askeladden (kulturminnedatabase)

Askeladden inneholder informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som er vurdert som verneverdige eller som krever videre undersøkelser for å avklare bevaringsverdi. Kulturminneloven og Svalbardmiljøloven står sentralt i denne vurderingen, men m ...

                                               

Bergens saneringsinstitutt

Bergens Saneringsinstitutt ble opprettet i november 1961 som et aksjeselskap, der Bergen kommune tegnet 51 % av aksjekapitalen. Den øvrige delen av aksjene kunne tegnes av enkeltpersoner og institusjoner. Formålet med instituttet skulle være få r ...

                                               

Bindemiddel

Bindemiddel er betegnelsen på en komponent som tilsettes andre komponenter for å binde dem sammen. I stedet for bindemiddel brukes iblant begrepet medium.

                                               

Brusselisering

Brusselisering er et begrep anvendt av byplanleggere og urbanister for å beskrive en planløs byutvikling i en historisk by. Begrepet stammer fra den ukontrollerte byutviklingen i Brussel på 1960- og 1970-tallet. Belgias byplanlov av 1962 forsterk ...

                                               

Byantikvar

En byantikvar, kulturminneforvalter, antikvarisk sakkyndig, kulturminnerådgiver eller -konsulent er en offentlig tjenestemann tilknyttet enkelte norske kommuner. Stillingen eller fagetaten denne leder, skal være kommunens rådgiver i spørsmål som ...

                                               

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren i Oslo er en kommunal etat i Oslo med ansvar for bygnings- og kulturminnevern. Byantikvaren avgir uttalelse til en stor del av byggesakene i Oslo, særlig i indre by. I saker etter plan- og bygningsloven gir Byantikvaren faglige råd t ...

                                               

Byantikvarens gule liste

Byantikvarens gule liste er ifølge Byantikvaren i Oslo, "en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo". Dette er bygninger og miljøer en ønsker å bevare. Gul liste forvaltes av Byantikvaren i Riksantikvarens kult ...

                                               

Bygg og bevar

Nettportalen Bygg og Bevar er et samarbeidsprogram mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Nettsiden skal spre kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksj ...

                                               

Bygningsvern

Bygningsvern er et overordnet begrep som både omfatter administrativt og opinionsdannende arbeid, samt den fysiske siden, bygningspleien. Dette omfatter beskyttelse, rehabilitering og pleie av bygninger som har antikvarisk verdi. Vern av antikvar ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →