Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 180                                               

KNBLO-medaljen

KNBLO-medaljen er en medalje for deltakelse i den fire dager lange Nijmegenmarsjen i byen Nijmegen i Nederland. Dette er det eneste utenlandske ferdighetsmerket som er godkjent for bruk på norsk uniform. Dette er også det eneste av ferdighetsmerk ...

                                               

Kroningsmedalje

En kroningsmedalje er en medalje, som er framstilt i anledning av en fyrstes kroning. I tidligere tider var det vanlig at kroningsmedaljer ble benyttet som kastepenger, det vil si kastet til tilskuere fra den alminnelige befolkning. Senere fikk k ...

                                               

Lagun Onari

Lagun Onari er en medalje innstiftet i 1996 av regjeringen i den autonome regionen Baskerland i Spania. Utmerkelsen tildeles personer eller institusjoner som har bidratt til Baskerlands beste, dets økonomiske framgang eller fremmet baskisk histor ...

                                               

Lan Onari

Lan Onari er en medalje innstiftet i 1996 av regjeringen i den autonome regionen Baskerland i Spania til belønning av baskere som har gjort en ekstraordinær innsats i sitt yrkesaktive virke. Utmerkelsen ble regulert ved den baskiske regjeringens ...

                                               

Medalje

En medalje er en utmerkelse til minne om en person, en institusjon eller begivenhet og som deles ut som en påskjønnelse, ærespris eller i en konkurranse som premie. Ordet "medalje" kommer av det franske médaille som igjen stammer fra metallum, de ...

                                               

Medaljen for frigjøring av Kuwait

Medaljen for frigjøring av Kuwait er en saudiarabisk medalje innstiftet i 1991, som tildeles for deltagelse i frigjøringen av Kuwait under Gulfkrigen 1990–1991, etter at Irak invaderte Kuwait i august 1990. Det finnes tilsvarende medaljer innstif ...

                                               

Merke (utmerkelse)

Merke er en utmerkelse uten bånd og festes direkte på klesdrakt med nål i motsetning til medalje som er festet med medaljebånd. Det finnes ferdighetsmerker der det stilles krav til å kunne oppnå merket, eller det kan gis som ren utmerkelse.

                                               

Minnemedaljen for Storhertug Jean og Storhertuginne Josephine-Charlottes bryllup

Minnemedaljen for Storhertug Jean og Storhertuginne Josephine-Charlottes bryllup er en medalje innstiftet 2. april 1953 av storhertuginne Charlotte til minne om arvestorhertug Jeans bryllup med prinsesse Josephine-Charlotte av Belgia. Medaljen va ...

                                               

Multinational Advisory Police Element-medaljen

Multinational Advisory Police Element-medaljen er en medalje som tildeles for deltagelse i Den vesteuropeiske unions engasjement for rådgivning og politiopplæring i Albania i tiden fra mai 1997 til mai 2001. Operasjonens navn er på engelsk Multin ...

                                               

Nersornaat

Nersornaat er Grønlands hjemmestyres fortjenstmedalje. Navnet Nersornaat betyr "fortjent". Medaljen ble innstiftet 1. mai 1989 i forbindelse med tiårsjubileet for hjemmestyret. Nersornaat er Grønlands fremste utmerkelse. Den tildeles i to valører ...

                                               

Orden wider den tierischen Ernst

Orden wider den tierischen Ernst er en humoristisk karnevalsorden som deles ut av organisasjonen Aachener Carnevalsverein, grunnlagt 1859, i forbindelse med det årlige karnevalet i Aachen. Karneval er en viktig tradisjon i katolske områder i det ...

                                               

Paul Harris Fellow

I de fleste land hvor Rotary International har sin utbredelse utdeles æresbevisningen fra klubber og av og til distrikter for å hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for sitt samfunnsgagnlige arbeid. Paul Harris ...

                                               

Plakett

Plakett er en liten, gjerne firkantet metallplate med en billedlig framstilling i relieff, som en form for medalje. Plaketten som kunstform ble flittig benyttet i renessansen. Til plaketter kan benyttes forskjellig slags metall, ofte bronse, som ...

                                               

Revers

For annen betydning, se Revers gir Revers er baksiden av et merke, medalje, flagg, bilde, mynt eller annen tosidet gjenstand. Advers er forsiden. På mynter har Revers-siden tradisjonelt hatt angivelse av årstall for pregningen, eller av og til år ...

                                               

Sankt Georgskorset

For korsformen, se georgskors. Sankt Georgskorset er en katalansk utmerkelse innstiftet 18. desember 1981 av Generalitat de Catalunya, Catalonias regjering, til belønning av fortjenstfull samfunns- og kulturinnsats og for fremme av katalansk iden ...

                                               

Skytrax

Skytrax er en britisk basert konsulentselskap som vurderer flyselskaper og flyplasser og rangerer disse på sitt nettsted. Skytrax utfører forskning for kommersielle flyselskaper, så vel som å innhente svar fra internasjonale reisende for å ranger ...

                                               

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet skal premiere kreativitet og nytenkning i arbeidet med etablering av boliger som integrerer tidligere bostedsløse i bomiljø og samfunn, eller premiere tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår. Prisen del ...

                                               

Svømmeknappen

Svømmeknappen er et ferdighetsmerke definert av Norges Svømmeforbund. Kravet til merket er å kunne svømme 200 meter i basseng. Det er ingen krav til svømmestil eller tidsbruk. Fra 2010 inngår svømmeknappen i grunnskolens læreplan.

                                               

TIPH-medaljen

TIPH-medaljen er en medalje som tildeles for deltagelse i Den midlertidig internasjonale tilstedeværelse i Hebron, en organisasjon av sivile observatører som overvåker situasjonen i byen Hebron på den israelskokkuperte Vestbredden.

                                               

Trofé

Et trofé er en gjenstand vunnet under kamp, konkurranse eller troféjakt. I mange samfunn har deler av falne fienders kropp blitt brukt som krigstrofé.

                                               

Økonomi

Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος og νόμος, altså husholdning. En økonomi er en enhet av en viss størrelse, hvor det foregår produksjon og/eller konsum, som for eksempel en kommune eller et land. Økonomi handler om størrelsen ...

                                               

Amortisering

Amortisering er egentlig et fransk ord og benyttes om avskrivning eller nedbetaling av lån. Noe foreldet i Norge. I dag brukes uttrykket nedbetalingsplan. Amortisering kan foregå på to måter: Enten betales lånet ned i like store avdrag, tillagt p ...

                                               

Arbeiderselvstyre

Arbeiderselvstyre er en form for beslutningstagning på arbeidsplassen der arbeiderne selv blir enige om hva de skal gjøre. Dette i stedet for at en eier eller tradisjonell arbeidsleder forteller arbeiderne hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre ...

                                               

Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet er et prinsipp om hvilken pris som skal settes på varer og tjenester som handles internt i et multinasjonalt selskap. Prisen skal settes lik det den ville vært om selskapet handlet varen utenfor selskapet, altså markedsprisen. ...

                                               

Automatisk informasjonsutveksling

Automatisk informasjonsutveksling er automatisk utveksling av skatterelatert informasjon mellom land. Når en person fra land A har inntektsbringende aktivitet i land B, vil land B utveksle data med land A som gjør at man kan automatisk registrere ...

                                               

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse er en treårig høyere utdannelse, som ved fullført studieløp gir studenter muligheter til å kunne starte opp egen bedrift, drive markedsføring og økonomistyring. Etter endt utdannelse skal man være godt forberedt på å ...

                                               

Bankenes historie

Bankenes historie går tilbake til antikkens handelsmenn som ga lån til bønder og andre handelsmenn som fraktet varer mellom byene. De første opptegnelser av slik aktivitet går tilbake til rundt 2000 f.Kr. i Assyria og Babylonia. Senere i antikken ...

                                               

Bedriftssøkemotor

En bedriftssøkemotor er en søkemotor som opererer på informasjon internt i en bedrift, i motsetning til søkemotorer som kun arbeider med offentlig tilgjengelig informasjon fra Internett. Man sier av og til at bedrifts-søkemotoren er innenfor bran ...

                                               

Bekvemmelighetsflagg

Bekvemmelighetsflagg er et flagg tilhørende et land som benyttes på skip med eier/eiere fra et annet land. Skipseieren kan på den måten unngå høye skatter i hjemlandet og også gjøre skipsregistreringen enklere. Landet som stiller flagget til disp ...

                                               

Bioøkonomi

Bioøkonomi er produksjon av fornybare biologiske ressurser og deres konvertering til for eksempel mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer, farmasøytiske produkter og bioenergi.

                                               

Cand.oecon.

Cand.oecon. er en akademisk grad som ble innført ved Det juridiske fakultet ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1905. Den var opprinnelig en tilleggseksamen, normalt avlagt etter to års studier, i statsøkonomi, fortrinnsvis for juridiske ka ...

                                               

Den østerrikske konjunktursyklusteori

Den østerrikske konjunktursyklusteorien er en økonomisk teori framholdt av Den østerrikske skole angående hvordan konjunktursyklusen oppstår. Teorien forklarer konjunktursyklusen ut ifra de uunngåelige konsekvensene av eksessiv kredittutvidelse i ...

                                               

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act er en amerikansk lov vedtatt av Kongressen 15. juli 2010 og sanksjonert av USAs president 21. juli 2010. Den innebærer at selskaper i utvinningsindustrien som er registrert på New York-bør ...

                                               

Dyrtid

Dyrtid er en økonomisk situasjon der etterspørselen etter viktige varer er større enn tilgangen, slik at prisene stiger uvanlig mye. I Norge er begrepet i særlig grad brukt om situasjonen under og like etter første verdenskrig. I tida fra 1914 ti ...

                                               

Elektronisk signatur

Elektronisk signatur er et begrep som blant annet er definert i esignaturloven § 3 nr. 1. Loven forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og er en gjennomføring av direktiv om elektroniske signaturer. Direktivet avløses fra 1. juli 2016 av en ...

                                               

Enhetlig skattelegging

Enhetlig skattelegging innebærer å se på den totale inntekten i et multinasjonalt selskap, altså inntekten i alle land samlet. Deretter benytter man en formel for å fordele den skatten som skal tilfalle hvert enkelt av landene. Formelen inneholde ...

                                               

Gratispassasjerproblemet

Gratispassasjerproblemet er et begrep innen økonomisk teori og beskriver det forhold at en eller flere nyter godt av et gode, uten å betale for det. Rent bokstavelig er en kollektivreisende som ikke har løst billett et eksempel på et gratispassas ...

                                               

Høyrenteobligasjoner

Høyrenteobligasjoner er betegnelsen på obligasjoner utstedt av selskaper som har en moderat eller svak kredittverdighet. Høyrenteutstedere vil derfor til tider ikke være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i obligasjonslånenes låneavtaler. ...

                                               

Internasjonalisering

For prosessen med å tilpasse programvare til forhold i land eller språk, se Internasjonalisering og lokalisering I økonomifaget er internasjonalisering prosessen som øker foretagenes involvering i internasjonale markeder. Det er ingen felles defi ...

                                               

Inventering

Inventering er en observasjonsundersøkelse der data og informasjon samles inn for å gi en oversikt av situasjonen. I butikker og lagre kan man for eksempel gjøre en vareopptelling, for få en detaljeret oversikt over verdier og antall. I naturen k ...

                                               

Jevons paradoks

Jevons paradoks er en økonomisk teori om at teknologiske fremskritt som øker effektiviteten i bruken av en ressurs har tendens til å øke forbruket av ressursen. I 1865 observerte den engelske økonomen William Stanley Jevons at teknologiske forbed ...

                                               

Kapitalflukt

Kapitalflukt eller ulovlig kapitalflukt er penger fra korrupsjon og kriminalitet, samt utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning. Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse utgjør en stor trussel for innteksgrunnlaget i alle land ...

                                               

Kaplak

Kaplak var et begrep som tidligere ble brukt innen handel og skipsfart. Kaplak defineres som en liten ekstra belønning, ut over vanlig frakt, til skipets kaptein, for å sikre at han tok seg godt av lasten underveis. I dag er dette inkludert i fra ...

                                               

Kildeskatt

Kildeskatt er å "holde tilbake skatt". Uttrykket brukes når myndighetene krever at skatt blir betalt av et beløp før det blir utbetalt eller brukt. I Norge gjøres dette for eksempel ofte i forbindelse med lønnsutbetalinger. I internasjonal sammen ...

                                               

Klassisk økonomi

Klassisk økonomi eller den klassiske skole er en retning innenfor politisk økonomi som vokste frem i vesten på slutten av 1700-tallet og varte frem til ca. 1870. Klassisk økonomi kan sies å være merkantilismens etterfølger i økonomisk idéhistorie ...

                                               

Konsumvare

En konsumvare, eller forbruksvare, er varer som etter produksjon egnes for konsum av en forbruker. Konsumvarer er varer som blir endelig konsumert, i stedet for å benyttes i en annen vares produksjon.

                                               

Land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering er en rapporteringsstandard som innebærer at selskaper, for hvert land de opererer i, blant annet viser inntekter, utgifter, fortjeneste, skatt og antall ansatte. Dagens gjeldende rapporteringsstandard innebærer derimot ...

                                               

Likviditetsfelle

En likviditetsfelle er et spesialtilfelle som beskrives i keynesiansk økonomi. I en likviditetsfelle gir ikke tilførsel av penger fra sentralbanken til det private banksystemet lavere renter. En likviditetsfelle forårsakes av at folk hamstrer pen ...

                                               

Markedslikevekt

I økonomi er markedslikevekt en situasjon hvor markedskreftene tilbud og etterspørsel er i balanse, og i fravær av ytre påvirkninger vil verdiene på de økonomiske variablene ikke forandre seg. I skolebokeksempel modellen av fri konkurranse vil li ...

                                               

Menneskelig kapital

Menneskelig kapital, også kalt humankapital er den totale mengden kvalifikasjoner, evner og kunnskap en arbeidstaker har. Begrepet er spesielt vanlig i kunnskapsintensive bransjer, hvor det er viktig å opprettholde, eller å fortsette å øke nivået ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →