Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205                                               

Tilstandstetthet

Tilstandstetthet er i fysikken et mål for hvor mange tilstander som finnes i et gitt energi-intervall. Det er dermed ikke snakk om tetthet i det vanlige, fysiske rommet, men tetthet i det abstrakte faserommet. Størrelsen er spesielt viktig i kvan ...

                                               

Diktafon

En diktafon er en dikteringsmaskin for innspilling og avspilling av lyd. Diktafon brukes i mange yrkessammenhenger, eksempelvis blant helsepersonell, forskere, journalister, sekretærer og studenter. Ordet diktafon kommer av produktet Dictaphone, ...

                                               

Drikkeboks

En drikkeboks er en standardisert gjenbrukbar boks, fremstilt av aluminium eller stål, til å inneholde drikkevarer. Den kan inneholde for eksempel øl, vin, mineralvann, energidrikk eller cider, og forekommer i flere ulike størrelser, vanligvis me ...

                                               

Gore-Tex

Gore-Tex er et syntetisk, vanntett og pustende tekstil, og er et registrert varemerke for W.L. Gore & Associates. Det ble oppfunnet av Wilbert L. Gore, Rowena Taylor og Gores sønn, Robert W. Gore til bruk i romfartsindustrien. Gore-Tex ble patent ...

                                               

Gorilla Glass

Gorilla Glass er en type herdet glass utviklet og produsert av Corning. Gorilla Glass er et registrert varemerke og markedsføres som ripesikkert, med en verdi i Vickers hardhetstest på 622 til 702. Det produseres i USA, Syd-Korea og Taiwan. Det a ...

                                               

Kensington-lås

Kensington låsespor, også kalt Kensington-lås, er en del av en tyveribeskyttelsessystem utviklet av Kensington Computer Products Group. Det er et lite metallforsterket hull som finnes på nesten alle små eller bærbare datamaskiner og annet elektro ...

                                               

Kinematograf (apparat)

En kinematograf, eller cinématographe, er et filmkamera som også tjente som filmprosjektør og fremkaller. Det ble oppfunnet på 1890-tallet. Det har vært mange diskusjoner om hvem oppfinneren var. Noen argumenter for at apparatet først ble oppfunn ...

                                               

Lydkassett

Lydkassett er et lagringsmedium spesielt beregnet på innspilling og gjengivelse av lyd. Kassettene ble introdusert i 1963. I 1965 begynte masseproduksjon av kassetter og ferdiginnspilte kassetter som inneholdt musikk. Til å begynne med var det fl ...

                                               

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser er en norsk statlig nemnd som gjennomfører megling mellom arbeidstagere og arbeidsgivere som er uenige om godtgjørelse i forbindelse med at arbeidstageren har gjort en oppfinnelse. Nemnda skal på begjær ...

                                               

QR-kode

QR-kode er en mosaikkode som har sitt opphav i Japan i begynnelsen av 1990-årene. Den ble utviklet av det japanske selskapet Denso-Wave i 1994. Det er sikkerhetsrisiko forbundet med bruk av QR-kode, og noen eksperter på IT-sikkerhet benytter derf ...

                                               

ReMarkable

reMarkable er et norsk oppstartsselskap som utvikler et E Ink lesebrett som for å lese dokumenter og bøker, tegne og skrive med en følelse som skal etterligne papir. Brettet er rettet mot studenter, akademikere og fagfolk. Utvikling ble startet a ...

                                               

Semtex

Semtex er en type plastisk sprengstoff. Det ble oppfunnet på 1950-tallet av Stanislav Brebera, som var en kjemiker ansatt ved firmaet VCHZ Synthesia i Tsjekkoslovakia. Semtex er oppkalt etter stedet der fabrikken ligger – forstaden Semtin ved bye ...

                                               

Water frame

Water frame var en spinnemaskin som førte til et historisk vendepunkt. Water frame var den første maskinen som ble drevet av vannkraft. Den ble oppfunnet av oppfinneren Richard Arkwright i 1769.

                                               

Aasen-bombe

Aasen-bombe var en italiensk bombe fra første verdenskrig formet som en håndgranat og sluppet mot det tenkte mål fra et italiensk fly. Bomben be oppkalt etter oppfinneren, Nils Waltersen Aasen, en oppfinner som utviklet en rekke våpen og prototyp ...

                                               

Camera obscura

Camera obscura eller hullkamera er en enkel form for projeksjonsapparat eller avtegningsmaskin. Innretningen består av et mørkt avlukke med et lite hull der lyset fra omgivelsene foran hullet slipper inn, og dermed avtegner seg som et opp-og-ned- ...

                                               

Fiber Bragg Gitter

Fiber Bragg Gitter er en strukturendring i et lite område i en optisk fiber. FBG har til hensikt å reflektere all energi i det innkommende lyset for en bestemt bølgelengde og å tillate resten av lysenergien å fortsette videre gjennom fiberen. Et ...

                                               

Holografisk sikte

Et holografisk sikte er et ikke-forstørrende optisk sikte hvor retikkelet er et hologram. Hologrammet er bygd inn i siktevinduet og lyses opp av en laserdiode.

                                               

Hulkatodelampe

En hulkatodelampe er type kaldkatodelampe som brukes i fysikk og kjemi som en spektral linje kilde) og som en frekvens tuner for lyskilder som lasere. En HCL tar nytte av hulkatode-effekten, som fører til ledning på en lavere spenning og med mer ...

                                               

Intensitetsinterferometer

Et intensitetsinterferometer er et verktøy som ved bruk av Hanbury Brown og Twiss-effekten fastslår den tilsynelatende vinkeldiameteren til en radiokilde eller en stjerne. Hvis avstanden til objektet kan fastslås ved parallaksen, eller andre meto ...

                                               

Interaktiv tavle

Interaktiv tavle, også kalt digital tavle, elektronisk tavle, eller interaktiv whiteboard, er en tavle som enten er utstyrt med en prosjektør som kan vise skjermbildet fra en tilkoblet datamaskin eller som er en stor, berøringsfølsom LCD-skjerm m ...

                                               

Kikkertsikte

Kikkertsikte er en type sikte for skytevåpen. Siktet fungerer stor sett på samme måte som en vanlig kikkert, men er beregnet for bruk av ett øye. De fleste kikkertsikter som produseres i dag har justerbar forstørrelse, men kikkertsikter med fast ...

                                               

Kontaktlinse

En kontaktlinse er en kunstig linse som legges og sitter på hornhinnen. Som oftest brukes linsen til å korrigere brytningsfeil. Kontaktlinser kan også brukes terapeutisk, kosmetisk eller som protese. Kontaktlinser regnes som et medisinsk hjelpemi ...

                                               

Monokromator

En monokromator er en optisk enhet som overfører en mekanisk valgbar smal bølgelengdeområde av lys eller annen stråling som er valgt fra et bredere spekter av bølgelengder som er tilgjengelige på inngangen. Navnet er fra den greske røtter mono-, ...

                                               

Okular

Et okular er den linsen i et optisk instrument, for eksempel en kikkert eller et mikroskop, som vender mot øyet, motsatt objektivet. Okularet virker som lupe og forstørrer det bildet som dannes i objektivets brennpunkt. Forstørrelsen fåes ved å d ...

                                               

Optisk linse

En optisk linse er et gjennomsiktig legeme som bryter lyset slik at det enten samles i et brennpunkt eller spredes fra et brennpunkt. På grunn av lysbrytning refraksjon vil lyset bli avbøyet, lysstrålene blir mer eller mindre sterkt samlet eller ...

                                               

Overheadprojektor

Overheadprojektor, overheadapparat eller bare overhead, er et projeksjonsapparat som viser et forstørret lysbilde av et lysark med bilder og dokumenter for et publikum.

                                               

Periskop

Et periskop er et instrument for observasjon fra en skjult posisjon. Periskop, kikkert med langt rør, prismer og optiske linser, beregnet til bruk i loddrett stilling, for eksempel i ubåter og skyttergraver. De enkleste formene består av et rør m ...

                                               

Projeksjonsapparat

Et projeksjonsapparat, også kalt videokanon, prosjektør, projektor eller bare framviser, er en teknisk innretning som projiserer lysbilder på en flate ved hjelp av lys, en optisk linse og en bildekilde. Vanlige prosjektører er lysbildeapparater, ...

                                               

Retikkel

Retikkel er siktepunktet for optiske sikter. Retikkelet er "strekene" eller andre former for siktepunkt som man ser inne i et kikkertsikte eller annen optikk der man trenger å måle eller sentrere. Ordets opphav kommer trolig av at tradisjonelle r ...

                                               

Solformørkelsesbriller

Solformørkelsesbriller er spesielt lagede briller som er egnet til å se på solen med. De brukes blant annet til å se hva som skjer under en solformørkelse. Brillene beskytter mot infrarød stråling som er skadelig for øyet, og slipper igjennom lan ...

                                               

Speil

Speil er en blank flate, vanligvis av metall eller av glass med metallisk belegg på baksida, som er jevn og glatt nok til at en kan se et bilde av det som er foran speilet. Lysstrålene som treffer speilflaten, blir kastet tilbake. I flate speil v ...

                                               

Ressurs

Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte. For at kilden skal kunne kalles en ressurs må den være tilgjengelig, den må kunne gi preferert nytte. Kilden kan gi forsyning av energi, krefter eller fysisk mate ...

                                               

Benmel

Benmel er et fosforgjødselslag. Benmel består av ca. 13% fosfor og ca. 1% nitrogen. Ved dampkoking av dyreknokler i autoklav eller ved ekstraksjon og påfølgende damping trekkes fett og lim ut, hvoretter benene finmales. Benmel brukes som tilsetni ...

                                               

Energikilde

Energikilde eller energikjelde, eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som finnes i naturen og som ikke ha ...

                                               

Produksjonsfaktor

Produksjonsfaktorer er de ressursene som brukes for å produsere varer og tjenester. Produksjonsfaktorene deles inn i tre grupper: Naturkapital: Økonomisk naturkapital: Naturressurser som vi må betale for fordi det er noen som eier dem, for eksemp ...

                                               

Produserte produksjonsmidler

Produserte produksjonsmidler er ressurser som mennesker selv har skapt gjennom produksjon. Det omfatter blant annet produksjonsanlegg, maskiner, bygninger, biler osv. som benytter i distribusjonen og produksjonen av varer og tjenester som kjøpes ...

                                               

Reserver

Reserver er et begrep som brukes innen forvaltning av ikke-fornybare ressurser. Reserven er den delen av den totale forekomsten ressursen som er sikkert påvist og samtidig økonomisk drivverdig. Størrelsen av reservene påvirkes således av uttak, f ...

                                               

AV1

AV1 er en robot utviklet av No Isolation for å bekjempe ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon for barn og unge voksne med langtidssykdom. Den består av kamera, høyttaler og mikrofon som gjør at man kan følge undervisningen i klassen, samt holde ...

                                               

Hugin AUV

Hugin AUV er et farkost utviklet og produsert av Kongsberg Gruppen, i Horten i Vestfold. Den brukes til autonome undervannsoppdrag, både i sivil og militær sammenheng, henholdsvis til inspeksjon av undervannsinstallasjoner eller i søk etter sjømi ...

                                               

Selvkjørende bil

En selvkjørende bil, også kalt ubemannet kjøretøy, autonomt kjøretøy, førerløs bil og robotbil, er et autonomt kjøretøy som kan oppfylle de viktigste transportfunksjonene i en tradisjonell bil. En selvkjørende bil er i stand til å avkjenne sine o ...

                                               

Talos

Talos, også skrevet Talus og Talon, var i gresk mytologi en mekanisk, usårbar kjempe av bronse som i sin tid vokta over Kreta.

                                               

Teknologiselskap

Et teknologiselskap er en selskapsform som primært fokuserer på utvikling og produksjon av teknologi. IBM, Microsoft, Apple, Oracle Corporation og andre er ofte blitt sett på som prototyper for teknologiselskaper. IT-selskaper og høyteknologi-sel ...

                                               

Bjørge (selskap)

Bjørge ASA var et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Rogaland. Gjennom sine datterselskaper var de en leverandør av produkter og tjenester til olje- og gass-, landbasert- og maritim industri. Høsten 2010 ble selskapet solgt og splittet opp ...

                                               

GlobalConnect

GlobalConnect, tidligere Broadnet AS, er et ledende teknologi- og telekommunikasjonsselskap i Nord-Europa. Konsernet leverer helhetlige løsninger fra jord til sky basert på egen infrastruktur, som består av 42.000 km fibernettverk og datasenter p ...

                                               

IntelliSearch

IntelliSearch AS er et norsk programvarefirma innenfor Enterprise Search. Selskapet ble etablert i 2004 som en spin-off fra CyberWatcher. Selskapet kjøpte i 2008 selskapet QuestPoint AS, som var grunnlagt av Shazhad Rana og Lasse Ruud. Etter oppk ...

                                               

Logitech

Logitech International S.A., med hovedkvarter i Romanel-sur-Morges, Sveits, er eierselskapet til Logitech Group, et av de ledende industriselskapene innenfor personlig teknisk tilleggsutstyr til datamaskiner. Logitech har en omfattende samling pr ...

                                               

MSD Animal Health

MSD Animal Health Innovation tidligere Intervet Norbio er et norsk bioteknologiselskap med base i Bergen. Selskapet ble opprinnelig stiftet i 1985 Norbio og var opprinnelig eid av Selmer Sande konsernet. Selskapet hadde i starten flere ulike akti ...

                                               

Rohloff AG

Rohloff AG er et tysk selskap fra Fuldatal nær Kassel som produserer navgir for sykler, sykkelkjeder og verktøy som er kjent for deres holdbarhet og gode funksjon. Rohloffs logo er en svart siluett av en ravn på en gul bakgrunn, og selskapets slo ...

                                               

Songkick

Songkick er en amerikansk teknologibedrift som tilbyr konsert oppdagelses tjenester og billettsalg for live konserter. Songkicks web og mobilapp lar brukere spore artister på turné, motta varsler for konserter i deres område og kjøpe billetter ti ...

                                               

Suprema Inc.

Suprema Inc. er et biometriselskap i Sør-Korea som utvikler og selger sikkerhetsløsninger. Det mest kjente produktet er BioStation. Selskapet ble grunnlagt i 2000.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →