Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235                                               

Østfold sykepleierskole

Østfold sykepleierhøgskole var en skole for sykepleiere som ble opprettet i 1955 i Welhavens gate nær Sentralsykehuset i Fredrikstad. Skolen hadde tilhold der frem til 1977 da et større skolebygg ble reist på Guldbergsiden i Rektor Østbyes gate 2 ...

                                               

Veterinærmedisin

Veterinærmedisin er læren om medisinsk profylakse, diagnostisering, behandling og terapi for dyr. Hovedsakelig er medisinen rettet mot tamme dyr, som husdyr, kjæledyr og sportsdyr, men også ville dyr i frihet og dyreparker omfattes av fagfeltet. ...

                                               

Albueleddsartrose

Albueleddsartrose, også kalt albueleddsdysplasi. Begge brukes som en samlebetegnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundefamilien. AD er en feilutvikling i albueleddet hos hunder, mens AA er fork ...

                                               

Anaplasmose

Anaplasmose forårsakes av en rikettsiebakterie som invaderer de røde blodlegemene Sykdommen var tidligere kun kjent som en dyresykdom som kunne ramme hest, hund, katt, storfe og sau, hos sistnevnte kjent som sjodogg. De siste årene 1994 i USA, 19 ...

                                               

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er en type resistens hvor en mikroorganisme motstår virkningen av antibiotika. Det skilles mellom naturlig resistens og ervervet resistens. I førstnevnte tilfelle har mikroorganismene en naturlig iboende resistens mot antibio ...

                                               

Atopisk allergi

Atopisk allergi kalles også IgE-avhengig allergi og omfatter derfor alle IgE-avhengige allergier, eksempelvis pelsdyrallergi, pollenallergi og ulike former for IgE-basert matintoleranse, der spesielt nøtteallergi kan være livstruende. Uttrykket a ...

                                               

Coprophagia

Coprophagia er en sykdom som gjør at noen hunder spiser sin egen eller andres avføring, men det er uklart hva det skyldes. De fleste fagfolk er imidlertid enige om at det ikke er farlig i seg selv, så sant avføringen ikke inneholder smittestoffer.

                                               

Coprophagia (hund)

Koprofagi / Coprophagia er i realiteten en teknisk terminologi for å beskrive at hunder spiser avføring. Dette fenomenet har vært studert av en rekke forskere uten at de har funnet et definitivt svar på problemet. Coprophagia kan føre til akutt d ...

                                               

Drektighet

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel. Drektighetsperioden inngår således i met ...

                                               

Fedme (hund)

Fedme eller overvekt hos hunder er en klinisk tilstand som kan lede til flere alvorlige livsstilslidelser. Omkring 20-30% av norske hunder lider av overvekt. Til sammenligning ble det gjort en stor studie i Mellom-Europa for noen år siden, og der ...

                                               

Felin infeksiøs peritonitt

Felin infeksiøs peritonitt, forkortet FIP, er en smittsom bukhinnebetennelse som rammer katter. Sykdommen er forårsaket av virus og er en mutert versjon av FeCV. Vi har to typer FIP: en type som smittes videre, og en type som sitter latent i katt ...

                                               

Fiskehelsebiolog

Fiskehelsebiolog er en lovbeskyttet yrkestittel sidestilt med veterinær i veterinærmedisinsk arbeid med alle typer akvatiske dyr. Fiskehelsebiologene har reseptrett. For å bli fiskehelsebiolog, må en studere fiskehelse ved Universitetet i Bergen ...

                                               

Flåttbårne sykdommer

Flåttbårne sykdommer er en type zoonose, det vil si infeksjonssykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker. De smitter via blodsugere som flått og mygg. Når disse først tar et blodmåltid hos et smittet dyr, og siden hos et menneske eller e ...

                                               

Furunkulose (hund)

Furunkulose eller byllesyke hos hunder er en infeksjonslidelse i huden som skyldes stafylokokk-bakterier. Bakteriene finnes normalt i små mengder på huden, men hos enkelte dyr klarer de å trenge gjennom hudbarrieren og forårsake betennelse. Snakk ...

                                               

Hofteleddsdysplasi (hund)

Hofteleddsdysplasi er en utviklingsfeil i hofteleddene og kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan og ...

                                               

Hundesykdommer

Hundesykdommer er et fellesbegrep for en rekke plager som kan oppstå hos hunder. Nedenfor er noen av de vanligste og mest fryktede sykdommene listet opp. Flere av disse kan det vaksineres mot, andre igjen kan være arvelig belastet, smittebærende ...

                                               

Hårball

En hårball er en samling hår formet i magen til dyr og regelmessig kastet opp, når hårballen blir for stor. Hårballer er som regel en tett, avlang sammenpakket sylinder av pelshår, men kan også inneholde andre elementer, som svelget mat. Katter e ...

                                               

Kennelhoste

Kennelhoste eller parainfluensa hos hunder er en svært smittsom luftveisinfeksjon som forårsakes av et parainfluensavirus. I seg selv en selvstendig infeksjon, men som gjerne forårsaker flere infeksjoner. Samlet kalles disse kennelhoste. Vaksine ...

                                               

Kreft hos hunder

Kreft er vanligere hos hunder enn mennesker. Riktignok varierer det mye mellom hunderasene hvilke kreftformer som opptrer hyppigst, men en eller annen svulstdiagnose stilles hos omtrent en tredel av alle hunder som obduseres ved Norges veterinærh ...

                                               

Kupering

Kupering er unødig amputasjon av plantedeler eller kroppsdeler hos dyr, det siste et inngrep av rent kosmetiske årsaker. Kupering av kroppsdeler av kosmetiske årsaker er ikke lenger tillatt i Norge og en rekke andre land, ut ifra hensynet til dyr ...

                                               

Leptospirose (hund)

Leptospirose er en bakteriell sykdom, forårsaket av varianter av bakterien Leptospira interrogans. Bakterien kan trenge gjennom uskadet hud, og dermed smitte ved for eksempel bading i vann forurenset med urin fra syke dyr. Bakterien kan også forå ...

                                               

Livmorinfeksjon (hund)

Livmorinfeksjon eller pyometra er mest vanlig hos eldre og middelaldrende tisper og forekommer i 2 varianter, åpen og lukket. Sistnevnte er en kritisk tilstand som må behandles snarest. Tispa kan også rammes av mukometra, slimfylt livmor, endomet ...

                                               

Magedreining (hund)

Magedreining hos hund er en akutt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig hjelp av veterinær. Den omfatter utvidelse og dreining av magesekken.

                                               

Patellaluksasjon

Patellaluksasjon er en tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass i patellafuren. Den glir ut av stilling. Dette kan skje medialt, eller lateralt. Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger i normalt leie, men ...

                                               

Reveskabb

Reveskabb forårsakes av en 0.3 mm stor midd, som borer seg inn i revens hud og legger egg. Eggene klekker etter 3–10 døgn og blir til små larver som kryper rundt på hudoverflaten der de gradvis utvikles til voksen midd, etter først å ha gjennomgå ...

                                               

Royal Army Veterinary Corps

Royal Army Veterinary Corps, kalt Army Veterinary Corps frem til det fikk sin kongelige prefiks 27. november 1918, er en våpenart i British Army med ansvar for dyrehold og -trening. RAVC ble dannet i 1796 som Army Veterinary Service etter et folk ...

                                               

Skinndrektighet (hund)

Skinndrektighet eller innbilt svangerskap hos hunder er en psykisk tilstand som kan være arvelig belastet og inntreffer etter løpetid. Tilstanden, som ikke klassifiseres som en sykdom, kalles av og til også fantomsvangerskap. Alle ikke-drektige t ...

                                               

Smittsom leverbetennelse (hund)

Smittsom leverbetennelse eller virushepatitt hos hunder forårsakes av et såkalt adenovirus som angriper leveren. Viruset smitter ved direkte kontakt eller gjennom avføring, urin og spytt. Sykdommen er ikke særlig utbredt i Norge i dag, fordi så m ...

                                               

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt er en svensk statlig etat som har til oppgave å være veterinærmedisinsk ekspert- og serviceorgan for myndighetene og andre. SVA er underlagt Landsbygdsdepartementet og skal blant annet undersøke smittsomme dyre ...

                                               

Tilsynsveterinær

Tilsynsveterinær er en veterinær som driver tilsyn med slakterivirksomheter. Tilsynsveterinæren er alltid til stede under slakting, og han/hun har blant annet ansvaret for at det gjennomføres kjøttkontroll på slakteriene. I kjøttkontroll sikres d ...

                                               

Veterinær

En veterinær, også kalt dyrlege eller mer uformelt dyredoktor, er en person hvis profesjon er å hjelpe dyr som har helserelaterte problemer, enten gjennom forebygging eller klinisk behandling, hindre sykdomsoverføring fra dyr til mennesker samt å ...

                                               

Veterinærhøgskolen

Veterinærhøgskolen, tidligere Norges veterinærhøgskole, er et fakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fakultetet ble opprinnelig opprettet som Norges veterinærhøgskole i 1935 og utdanner veterinærer og dyrepleiere og har en o ...

                                               

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er et beredskaps- og forskningsinstitutt under Landbruks- og matdepartementet, og utfører oppgaver og gir kunnskapsstøtte til Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet, Miljødirektoratet me ...

                                               

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS er et norsk aksjeselskap som ble etablert av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd i 1988 og omdannet til aksjeselskap i 1991. Den norske staten eide 34 prosent av aksjene i VESO. De øvrige aksjene var ...

                                               

Norsk veterinærtidsskrift

Norsk veterinærtidsskrift er fagbladet for veterinærer i Norge. Tidsskriftet gis ut av Den norske veterinærforening og utkommer ni ganger i året. Opplaget er 2.450 per utgave. Bladet ble første gang utgitt i 1889 under navnet Tidsskrift for veter ...

                                               

Keratoconjunctivitus sicca

Øyelidelser hos hund forekommer i en rekke varianter og kan i verste fall føre til både smerter, blindhet og død dersom de ikke blir behandlet i tide. Mange er også arvelig belastet, men graden av arvelighet kan variere rasene i mellom.

                                               

Carl Fraenkel

Carl Fraenkel tok Abitur ved Sophiengymnasium i Berlin og studerte deretter medisin i Berlin, Heidelberg, Leipzig og Freiburg. Fraenkel ble i 1884 doktor i medisin ved universitetet i Leipzig. I 1885 begynte han å virke ved Robert Kochs hygienisk ...

                                               

Georg Gaffky

Georg Theodor August Gaffky var en tysk bakteriolog, hygieniker og forskningsreisende. Han er"best kjent for å ha identifisert bacillus salmonella typhi som årsaken til tyfoidfeber i 1884.

                                               

Friedrich Loeffler

Friedrich August Johannes Loeffler var en tysk bakteriolog. Loeffler ble dr. med. i 1874 og kom som militærlege inn på hygienen og ble ansatt i 1879 ved Reichsgesundheitsamt i Berlin. Årene 1888–1899 var han professor i hygiene ved Greifswalds un ...

                                               

Richard Pfeiffer

Pfeiffer ble i 1880 doktor i medisin, i 1887 assistent ved det hygieniske institutt i Berlin, i 1891 forstander for den vitenskapelige avdelning av instituttet for infeksjonssykdommer i Berlin. Han besøkte i 1897 Britisk India for studier av pest ...

                                               

Barbering

Barbering er fjerning av skjegg, hode- og kroppshår hos mennesker eller dyr slik at huden blir mer eller mindre glatt. Mange menn barberer ansiktet hver morgen, og flere kvinner barberer regelmessig legger og armhuler. Barbering utføres vanligvis ...

                                               

Define

Define er en norsk hårpleieserie lansert i februar 2002. Define ble lansert med målsetningen om å tilby forbrukerne hårprodukter i dagligvarehandelen med samme kvalitet som produkter i frisørsalonger.

                                               

Frisør

Frisør er en yrkesbenevnelse på en person som friserer, klipper, pleier og styler hår. Lenge ble utøverne omtalt som barber eller barberer, en betegnelse som i Norge fram til 1934 ble brukt som yrkestittel for herrefrisører, fagpersoner som klipp ...

                                               

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign er fra høsten 2020 et nytt utdanningsprogram på Vg1 i norsk videregående skole. Tidligere Vg1 Design og håndverk erstattes da av utdaningsprogrammene Vg1 Håndverk, design og produktutvikling og Vg1 ...

                                               

Head & Shoulders

Head & Shoulders er et merke av anti-flass sjampo som produseres av Procter & Gamble. Det ble først introdusert i USA i november 1961 som en blågrønn sjampo. Det finnes nå ni forskjellige Head & Shoulders-sjampoer for forskjellige hårtyper, og fa ...

                                               

Hårbørste

Hårbørste er en børste som er spesielt utviklet for hårpleie. Den finnes i mange ulike typer, fasonger og materialer. Som andre børster består den som regel av et håndtak og et børsteområde. Hårbørster brukes ofte i sammenheng med frisering. Ders ...

                                               

Hårgelé

Hårgelé er et hårstylingsprodukt som brukes til å gjøre håret stivt for å kunne danne en bestemt frisyre. Resultatene den gir er vanligvis lignende, men sterkere enn ved bruk av hårspray og svakere enn ved bruk av hårvoks.

                                               

Hårnål

En hårnål er en klemme som vanligvis er laget av plast eller metall og blir brukt til å holde håret på plass. En av variantene kan man lukke ved hjelp av å bøye den, den andre varianten glir inn i håret fester seg.

                                               

Hårspenne

Hårspenne er en liten klemme, klype eller spenne av metall, tre eller plast, brukt til å holde en persons hår på plass. En hårspenne kan være en bøyd, klemmeformet hårnål eller en kamformet spenne. Den kan være enkel og ensfarget eller flott deko ...

                                               

Hårspray

Hårspray er et hårstilprodukt som brukes for å holde en frisyre på plass. Spray eller lakk er svakere enn hårgelé eller hårvoks, men holder likevel håret på plass i lengre perioder. Den sprayes på en avstand av 30 cm med aerosol eller pumpe. Den ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →