Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256                                               

Snøblindhet

Snøblindhet eller solblindhet er midlertidig blindhet forårsaket av brannskader på hornhinnen på øyet. Brannskaden kan være som følge av sterkt sollys eller annet skarpt og spesielt ultrafiolett lys. Navnet kommer av risikoen for slik skader på s ...

                                               

Strabisme

Strabisme, til vanlig kalt skjeling, er en tilstand der øynene ikke er rettet mot samme punkt. Vanligvis rettes det ene øyet mot objektet som pasienten ser på. På grunn av feil lengde eller feil bruk av musklene som bestemmer øyeeplets stilling v ...

                                               

Synstap

"Svaksynt" omdirigeres hit, se også Wikipedia:Svaksynte. Synstap er nedsatt eller fravær av syn der dette tidligere fantes. Syn er den sansen mennesket mottar mest informasjon fra, og dermed er mest avhengig av i sin oppfattelse av omgivelsene. D ...

                                               

Trakom

Trakom er en øyesykdom som er den vanligste infeksiøse årsaken til blindhet på verdensbasis. Sykdommen forekommer hos anslagsvis –500 millioner mennesker, og er en av de mest utbredte sykdommene i verden. Trakom forårsakes av bakterien Chlamydia ...

                                               

Tørre øyne

Tørre øyne er en sykdom som kan gi plager i form av: brenning og sviing, fastklistrede øyne på morgenen, føleslse av å ha rusk på øyet, kløe, lysskyhet, smerter og trette øyne, røde øyne, elving/tåreflod eller manglende tårevæske. Sykdommen kan i ...

                                               

Uveitt

Uveitt, også kalt revmatisk øyebetennelse eller regnbuhinnebetennelse, er en såkalt autoimmun sykdom som oppstår når kroppens immunforsvar angriper sitt eget vev som i dette tilfellet er øyets uvea. Uvea består av regnbuehinnen, ciliar legemet og ...

                                               

Øyeskade

En øyeskade er en skade på øyet grunnet en ulykke, og kan være helt eller delvis ødeleggende for synet dersom den ikke blir behandlet riktig og tidsnok. Skaden kan være for eksempel forårsaket av støv, et blåmerke, alvorlige kutt, fyrverkeri og a ...

                                               

Α₁-antitrypsinmangel

α₁-antitrypsinmangel eller alfa 1-antitrypsinmangel, også kalt A1AD eller rett og slett alfa-1, er en kodominant arvelig sykdom der α₁-antitrypsinnivået i blodet er for lavt. A1AD kan føre til lungeemfysem og i noen fall til leversykdom. A1AD, in ...

                                               

Adenokarsinom

Adenokarsinom er en form for kreft i epitelvev hvor kreftcellene utgår fra kjertelvev. Epitelvev omfatter bl.a. hudens overflatelag, kjertler og annet vev som avgrenser hulrom og organer i kroppen. Epitelvev kan embryologisk stamme fra ektoderm, ...

                                               

Akutt infeksiøs rhinitt

Akutt infeksiøs rhinitt er den typen rhinitt man finner ved forkjølelse og influensa. Den er særlig vanlig hos barn i barnehagealder, da disse eksponeres mye for smitte fra andre barn.

                                               

Asbestose

Asbestose er en lungesykdom som utvikles når lungene utsettes for steinstøv fra asbest. Symptomer kan inkludere åndenød, hoste, at man hiver etter pusten og brystsmerter.

                                               

Astmahjemmet i Kongsberg

Astmahjemmet i Kongsberg var et behandlingshjem for danske barn med astma, eiet og drevet av Dansk Røde Kors 1950-1979. Astmahjemmets bygningsmasse ble tegnet av arkitektene Karen og Odd Brochmann i 1950. Astmahjemmet var en gave fra det norske f ...

                                               

Bronkitt

Bronkitt er en obstruktiv lungesykdom som blir karakteristert ved betennelse i bronkiene i lungene. Bronkitt kan være akutt eller kronisk. Kronisk bronkitt, som i de fleste tilfeller rammer bybeboere fra områder med sterk partikkelluftforurensing ...

                                               

Epiglottitt

Epiglottitt eller supraglottisk laryngitt, er en betennelse i strupelokket. Infeksjonen gir hevelse i strupelokket og området rundt, og på grunn av dette kan epiglottitt raskt bli en medisinsk nødsituasjon, og man må oppsøke lege straks ved mista ...

                                               

Hyperventilasjonssyndrom

Hyperventilasjonssyndrom er en tilstand som skyldes overpusting og typisk har en psykisk årsak, som for eksempel panikkangst. Tilstanden opptrer oftest som anfall og er i nesten alle tilfeller uønskelig, og den karakteriseres av en prikkende føle ...

                                               

Kjemisk lungebetennelse

Kjemisk lungebetennelse er en betennelse i selve lungevevet, forårsaket av etsende kjemikalier, f.eks. ved innånding av mageinnhold eller giftige gasser under en brann. Tilstanden regnes som uhelbredelig, men kan delvis lindres ved en kombinasjon ...

                                               

Kronisk obstruktiv lungesykdom

Kronisk obstruktiv lungesykdom, ofte forkortet til KOLS, er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen. Diagnoser som hører til under denne samletermen inklu ...

                                               

Lungebetennelse

Lungebetennelse, eller pneumoni, er en infeksjon i selve lungevevet. De vanligste bakteriene som forårsaker lungebetennelse er pneumokokker Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae mye sjeldnere etter at det ble startet med Hib-vaksine, M ...

                                               

Lungeemfysem

Lungeemfysem, ofte kalt emfysem, er en kronisk lungesykdom der mange av skilleveggene i lungen mellom blod og luft er ødelagt, slik at det totale arealet mellom blod og luft er betydelig redusert. Sykdommen er oftest forårsaket av giftige gasser ...

                                               

Lungefibrose

Lungefibrose er en lungesykdom der vevet i lungene skades og erstattes av arrvev og som innskrenker pasientens lungekapasitet. De vanligste symptomene på lungefibrose er kortpustethet og tørrhoste. Ved alvorlig tilstand kan pasienten oppleve ånde ...

                                               

Lungekreft

Lungekreft innebærer ondartede svulster i lungene. Den vanligste formen er bronkogen carcinom, det vil si en kreftform som oppstår i overflatecellene i bronkiene. Lungekreft er en av de mest dødelige kreftformene, og forårsaker ca. 3 millioner dø ...

                                               

Pleuraempyem

Pleuraempyem er en ansamling av puss i pleurahulen. De fleste pleurale empyem oppstår etter en infeksjon i lungene, ofte forbundet med eksudat utenfor lungen. Det er tre stadier: eksudativ, fibrinopurulent og levret. I eksudativstadiet akkumulere ...

                                               

SARS

Severe acute respiratory syndrome er en atypisk lungebetennelse som opptrådte første gang i november 2002 i Guangdong-provinsen i Sør-Kina. Årsaken til sykdommen er identifisert som SARS-CoV, som er et nyoppdaget koronavirus som smittes ved dråpe ...

                                               

Stille hypoksi

Stille hypoksi eller hypoksemi er en medisinsk tilstand der personens oksygennivå i blodomløpet – uten åpenlyse symptomer som for eksempel åndenød – faller til nivåer der kroppens indre organer kan ta alvorlig og kanskje permanent skade. Denne fo ...

                                               

Frihetsberøvelse

Frihetsberøvelse er å frata noen deres frihet. Frihetsberøvelse regnes som en forbrytelse med mindre det foreligger lovhjemmel. I det siste tilfellet er frihetsberøvelse å regne som straff som sones i fengsel, eller som varetekt. Ulovlig frihetsb ...

                                               

Anholdelse

En anholdelse er en kortvarig frihetsberøvelse foretatt av en politimyndighet. En anholdelse er et lite inngripende tvangsmiddel overfor personer, og innebærer en kortere frihetsberøvelse uten å bli bragt inn til polititjenestested. Politiet kan ...

                                               

Arrestlokale

I Norge er politiarrest der hvor de som pågripes eller innbringes forblir fengslet i en fengselscelle frem til de løslates eller overføres til ordinært fengsel. Politiarresten forvaltes av det lokale politidistrikt. En arrestforvarer har ansvaret ...

                                               

Borgerarrest

Borgerarrest er en arrestasjon som utføres av en sivil person, til forskjell fra en polititjenestemann. Fenomenet er gjerne hjemlet i ulovfestet sedvanerett eller i landets strafferett, eventuelt spesiallovgivning om vaktselskaper o.l. Borgerarre ...

                                               

Elektronisk fotlenke

Elektronisk fotlenke ble innført i Danmark i 2005. Først var ordningen et tilbud til fyllekjørere om å avsone i eget hjem, samtidig med at de kunne passe sitt arbeid. Senere er ordningen blitt utvidet så den også gjelder unge under 25 år som skal ...

                                               

Fangehull

Fangehull er et sted hvor mennesker holdes som fanger. Selv om mange fangehull bare er et enkelt rom med en tung dør eller med tilgang bare fra en sjakt eller svingdør i gulvet til rommet over, har bruken av fangehull for tortur, sammen med assos ...

                                               

Fangeleir

Fangeleir er betegnelsen på et avsperret område hvor en sperrer inne fanger, slik som kriminelle, krigsfanger eller politiske fanger. Konsentrasjonsleirer er fangeleirer med særlig grufulle forhold, og folk blir ofte sendt dit uten lov og dom. No ...

                                               

Fengsel

Et fengsel er en bygning der en soner ubetinget fengselsstraff eller utholder varetektsfengsling. En som sitter i fengsel kalles fange eller i moderne tid innsatt. Den grunnleggende fysiske avgrensingen av bevegelsesfriheten kan forekomme i kombi ...

                                               

Fengselsstraff

Fengselsstraff er en type straff som innebærer frihetsberøvelse i et fengsel. Fengselsstraff har historisk vært knyttet til blant annet religiøs moral, samfunnets behov for beskyttelse fra lovbrytere og voldsutøvere, og forsøk på å hindre lovbrud ...

                                               

Fengsling uten lov og dom

Fengsling uten lov og dom er et juridisk begrep for å beskrive tilfeller der individer holdes fanget, av et statsapparat, uten at formelle siktelser administreres. Endel demokratiske styresmakter har introdusert rutiner for hvordan individer kan ...

                                               

Forvaring

Forvaring er en av de såkalte strafferettslige særreaksjonene som ble innført i det norske rettssystemet i 2001. Lovbrytere som av en rett ansees for tilregnelige, kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryteren kan komme ti ...

                                               

Gjeldsfengsel

Et gjeldsfengsel var et fengsel for mennesker som ikke klarte å betale gjelda si, som var vanlig inntil midten av 1800-tallet. Nivået på friheten fangene fikk i gjeldsfengsler var varierende. Om en fange hadde tilgang til litt penger, kunne han k ...

                                               

Grundlovsforhør

Grundlovsforhør er en dansk rettsprosedyre. I Kongeriket: Danmark, Grønland og Færøyene, kan politiet tilbakeholde en person som er mistenkt for en forbrytelse i opp til 24 timer. Innen 24 timer skal personen fremstilles i et grunnlovsforhør hvis ...

                                               

Hefte (jus)

Hefte er en straffart opprinnelig tenkt som et slags "ærlig fengsel" som ikke skulle ha fengselsstraffens vanærende karakter, og ble brukt som frihetsstraff for lovbrudd begått "av hederlige motiver".

                                               

Internering

Internering er vanligvis frihetsberøvelse av mennesker, ofte i store grupper, uten dom. Internering benyttes blant annet av nøytrale land under konflikt hvor krigførende parters styrker blir holdt innesperret i henhold til Haag-konvensjonen av 19 ...

                                               

Internering (Nord-Irland)

Internering av potensielle medlemmer av paramilitære organisasjoner var et tiltak som ble gjennomført i Nord-Irland gjennom "Operasjon Demetrius". Operasjonen begynte 9. august 1971 og ble avsluttet 5. desember 1975. I løpet av denne perioden ble ...

                                               

Isolasjonsfengsling

Isolasjonsfengsling er en fengsling hvor arrestanten ikke har kontakt med andre innsatte og ingen, eller sterkt begrenset, kontakt med omverdenen. I moderne demokratiske samfunn er isolasjonsfensling enten begrunnet i hensynet til politiets etter ...

                                               

Katorga

Katorga var betegnelsen på en type straffeleirer som fantes i Russland fra 1600-tallet. I disse leirene ble fanger sendt til fjerne steder i landet og tvunget til å utføre arbeid. Etter revolusjonen i 1917 ble ordningen med slike leirer viderefør ...

                                               

Kidnapping

Bortføring eller kidnapping er en straffbar handling der en frihetsberøver mennesker, eventuelt for få løsepenger eller krav oppfylt, eller for å skape terror. Opprinnelig ble betegnelsen kidnapping brukt om bortføring av barn særlig til arbeid p ...

                                               

Krigsfangeleir

Krigsfangeleir er et sted for oppbevaring av fiendtlige stridende som har blitt tatt til fange av en krigførende makt under en krig. Ved innføringen av Genevekonvensjonen om krigsfanger i 1929 er krigsfangeleirer pålagt å være åpne for inspeksjon ...

                                               

Kule og lenke

Kule og lenke er et pasifiseringsredskap som historisk ble anvendt på fanger i Det britiske imperiet og dets kolonier fra det 17. århundre til så sent som midten av det 20. århundre. En kule og lenke som antas å stamme fra det 17. århundre ble fu ...

                                               

Livsvarig fengselsstraff

Livsvarig fengselsstraff er en vanlig avstraffelsesform i mange land for alvorlige forbrytelser. I det meste av verden har det tidligere eksistert strengere straffer, blant annet flere former for dødsstraffer og hardt straffarbeid historisk kalt ...

                                               

Politiets utlendingsinternat

Politiets utlendingsinternat er Norges eneste lukkede utlendingsinternat. Her interneres utlendinger som er frihetsberøvet med hjemmel i utlendingsloven, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med avklaring av ide ...

                                               

Preventiv anholdelse

Preventiv anholdelse, eventuelt administrativ tilbakeholdelse, er en form for anholdelse som har til formål å forhindre den anholdte i å begå ulovlighet. Politiloven fra 2004 gav det danske politi mulighet for i opptil seks timer å frihetsberøve ...

                                               

Sikring (jus)

Sikring var en straffereaksjon og frihetsberøvelse for alvorlige forbrytelser, der vedkommende person på grunn av sinnslidelser ble ansett å være en fare for samfunnet ved å senere kunne begå de samme handlinger som vedkommende var dømt for. Maks ...

                                               

Simpelt fængsel

Simpelt fængsel var en dansk type fengselsstraff som var hjemlet i straffeloven av 1866. Simpelt fængsel etter straffeloven av 1866 var den mildeste formen for fengselsstraff, og var kjennetegnet ved at den innsatte ikke var undergitt sedvanlig f ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →