Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 260                                               

Estlands utenriks- og sikkerhetspolitikk

Estlands utenriks- og sikkerhetspolitikk har både ved Estlands frigjøring fra Tsar-Russland i 1918 og fra Sovjetunionen i 1991 vært preget av at landets første prioritet har vært å oppnå internasjonal diplomatisk anerkjennelse og full suverenitet ...

                                               

Finlands utenriks- og sikkerhetspolitikk

Finlands utenriks- og sikkerhetspolitikk er et ansvar for Finlands utøvende myndigheter. Finlands president styrer landets utenrikspolitikk i samarbeid med statsrådet, og er øverstkommanderende for de væpnede styrkene. Regjeringen danner en forbe ...

                                               

Japans utenriks- og sikkerhetspolitikk

Japans utenriks- og sikkerhetspolitikk er et ansvar for Japans utøvende myndigheter. Japans utenriks- og sikkerhetspolitikk har gjennomgått flere distinkte faser, alle preget av den regionale ordenen i Øst-Asia og tendenser i det internasjonale p ...

                                               

Curaçaos parlament

Curaçaos parlamentet består av 21 medlemmer, som velges for fire år av gangen gjennom et allment valg. Det første parlamentet ble satt 10. oktober 2010, samme dag som De nederlandske Antiller ble oppløst. Den første lederen av parlamentet Ivar As ...

                                               

Gibraltars parlament

Gibraltars parlament er den lovgivende forsamling i det britiske oversjøiske territorium Gibraltar. Før 2006 ble det kalt Gibraltar House of Assembly.

                                               

Liste over Gibraltars guvernører

Gibraltars guvernør er representant for den britiske monarken i det britiske oversjøiske territoriet Gibraltar. Guvernøren er utpekt av monarken etter råd fra Storbritannias regjering. Guvernøren opptrer som de facto statsoverhode, og han eller h ...

                                               

Liste over Gibraltars sjefsministre

Gibraltars sjefsminister er lederen for det største partiet i Gibraltars parlament og blir formelt sett utpekt av Gibraltars guvernør, som er representant for den britiske kronen.

                                               

Administrative inndelinger på Grønland

Grønland er inndelt i fire kommuner – Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, og Sermersooq – og i tillegg den store Nordøst-Grønland biosfærereservat som et kommunefritt område. Thule Air Base administreres av United States Air Force og drives som en ikk ...

                                               

Den Nordatlantiske Gruppe

Den Nordatlantiske Gruppe var en gruppe av folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøyene, som hadde som hovedmål å arbeide for Grønlands og Færøyenes selvstendighet fra Danmark. Gruppen ble dannet etter folketingsvalget den 20. november 2001, da d ...

                                               

Folkeavstemningen om Grønlands EF-medlemskap

Folkeavstemningen om Grønlands EF-medlemskap 23. februar 1982 var en veiledende folkeavstemning om hvorvidt Grønland skulle fortsette å være medlem av EF. Grønland var blitt en del av EF 1. januar 1973, da Danmark trådte inn, selv om et flertall ...

                                               

Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland

Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, til daglig kalt Fællesrådet er et råd på Grønland som har som oppgave å følge utviklingen på råstoffområdet på Grønland, herunder å gi råd til Grønlands Landsstyre i søknader om utnyttelse a ...

                                               

Grønlands hjemmestyre

Hjemmestyreordningen er en forvaltningsmodell som Danmark har både på Grønland og Færøyene og Finland på Åland. Den innebærer at Grønland har egen lovgivende og forvaltningsmessig myndighet på alle samfunnsmessige områder, unntatt politi, rettsve ...

                                               

Grønlands Landsråd

Grønlands Landsråd var navnet på de øverste politiske organene på Grønland fra 1908 til 1979, fram til Grønlands Landsting ble etablert som en del av hjemmestyreordningen. De to landsrådene, Syd- og Nord-Grønlands Landsråd, ble dannet ved reforme ...

                                               

Grønlands landsting

Grønlands landsting er det folkevalgte parlamentet på Grønland, og inngår dermed som den lovgivende forsamling i Grønlands selvstyre. Landstinget erstattet 1. mai 1979 Grønlands Landsråd, og hadde det første året 21 folkevalgte representanter. Si ...

                                               

Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre er den grønlandske styreordning som fungerer innenfor rammene av det danske riksfellesskapet. Grønlands Selvstyre ble innført 21. juni 2009. Grønlands Selvstyre er hjemlet gjennom Lov om Grønlands Selvstyre og avløste Grønland ...

                                               

Hjemmestyre

Hjemmestyre er betegnelsen på den danske politiske forvaltningen av Færøyene og Grønland. Hovedformålet er å overføre beslutningsmyndighet fra danske politiske myndigheter til henholdsvis færøyske og grønlandske myndigheter. Færøyene har hatt hje ...

                                               

Landstingets Ombudsmand

Landstingets Ombudsmand er det grønlandske selvstyres ombudsmann, som agerer uavhengig av det politiske systemet. Institusjonen ble opprettet ved en landstingsbeslutning i 1994. Ombudsmannen velges av det grønlandske parlament Inatsisartut og kon ...

                                               

Rigsombudsmanden i Grønland

Riksombudsmanden i Grønland er en institusjon under Statsministeriet, som er den danske statsministerens sekretariat. Riksombudsmannen er Danmarks øverste representant på Grønland, og er bindeleddet mellom Hjemmestyret og de danske myndighetene.

                                               

Riksfellesskapet

Riksfellesskapet er et uoffisielt begrep som ikke nevnes i noen lov. Det er ikke en forbundsstat. Færøyene og Grønland er ifølge Danmarks grunnlov en del av det danske rike og underlagt dansk myndighet, men Folketinget har delegert noen ansvarsom ...

                                               

Vestnordisk råd

Vestnordisk råd er et parlamentarisk samarbeidsorgan i Vest-Norden, altså Island, Grønland og Færøyene. Rådet samarbeider tett med Nordisk råd. Vestnordisk råd startet som Vest-Nordens parlamentariske samarbeidsråd i 1985, og tok sitt nåværende n ...

                                               

Mans politikk

Mans politikk er det parlamentariske, representative demokrati på øya Man i Irskesjøen. Som en kronbesittelse er Man underordnet regjeringen i Storbritannia som sjelden blander seg inn i de innenlandske forhold på øya. Storbritannias monark er og ...

                                               

House of Keys

House of Keys er det direktevalgte nedre kammer av Tynwald, Mans parlament, det andre kammeret Det lovgivende råd. Den eldste kjente referansen til navnet er i et dokument fra 1417, skrevet av en engelsk lærd på latin, som viser til "Claves Mann" ...

                                               

Mans lovgivende råd

Mans lovgivende råd er det øverste kammer i Tynwald, lovgivningsmakten eller myndighetene på Man. Dets medlemmer velges fra House of Keys. Det består av elleve medlemmer: Åtte valgte medlemmer, kjent som Medlemmer av Det lovgivende råd Members of ...

                                               

Mikronesiaføderasjonens visepresident

Visepresidenten blir valgt for en embetsperiode på fire av et flertall av Kongressens medlemmer. I likhet med Mikronesiaføderasjonens president må han/hun være medlem av Kongressen for en mandatperiode på fire år, statsborger gjennom fødsel og ha ...

                                               

Liste over Mikronesiaføderasjonens presidenter

Dette er en liste over Mikronesiaføderasjonens presidenter. Presidenten er statsoverhode og regjeringssjef i Mikronesiaføderasjonen, og velges av og blant kongressens medlemmer.

                                               

Palestinas lovgivende forsamling

Palestinas lovgivende forsamling er den lovgivende forsamlingen til den palestinske selvstyremyndigheten. Den fungerer som et ettkammersystem med 132 medlemmer, som velges fra 16 valgdistrikter på Vestbredden og Gazastripen.

                                               

President i Den palestinske selvstyremyndigheten

Presidenten i den palestinske selvstyremyndigheten innehar den høyeste politiske rangen i den palestinske selvstyremyndigheten. Presidenten utnevner statsministeren i den palestinske selvstyremyndigheten fra Palestinas lovgivende forsamling, som ...

                                               

Árja

Árja er et norsk, samisk politisk parti. Partiet ble stiftet i Jergul 24. mai 2008, og første partileder var juristen Láilá Susanne Vars fra Láhpoluoppal i Kautokeino kommune. Partileder pr. 2017 er Trond-Einar Karlsen fra Kviby i Alta kommune.

                                               

Hans Ole Eira

Hans Ole Nilsen Eira er en norsk politiker. Han er i valgperioden 2017-2021 representant i Sametinget for Senterpartiet, valgt inn fra Ávjovárri valgkrets. Eira kommer fra Masi i Kautokeino kommune. Han sitter i nærings- og kulturkomiteen og valg ...

                                               

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke er en norsk, samisk politiker, fra 2017 medlem av Sametinget. Hun ble innvalgt fra Østre valgkrets, der hun sto øverst på Ap-lista. I mai 2018 meldte hun seg ut av Ap og trakk seg som plenumsleder på Sametinget. Seinere samme året ...

                                               

Felleslista

Felleslista er en norsk, samisk valgliste, som ble etablert til Sametingsvalget 2009, i valgkrets 1 - Nuortaguovllu válgabiire/Østre valgkrets. Den er partipolitisk og organisasjonsmessig uavhengig. Felleslista har mye til felles med Tana Fellesl ...

                                               

Flyttsamelista

Flyttsamelista er et samisk politisk parti i Norge. De har de siste årene vært representert på Sametinget ved Per Andersen Bæhr, som har sittet sammenhengende fra 1997 til 2009. Ved Sametingsvalget 2009 ble han gjenvalgt, og Anders Somby jr. fikk ...

                                               

Per Fokstad

Per Fokstad var lærer, Ap-politiker, samepolitiker, samisk intellektuell, statsstipendiat og en pioner i kampen for bruk av samisk språk i grunnskolen.

                                               

Gunn Anita Jacobsen

Gunn Anita Jacobsen er en norsk, samisk politiker, fra 2017 medlem av Sametinget. Hun ble innvalgt for Norske Samers Riksforbund fra Nordre valgkrets. Jacobsen er fra Kvænangen og arbeider pr 2017 som spesialsykepleier.

                                               

Kautokeino Fastboendes Liste

Kautokeino Fastboendes Liste er et norsk, samisk politisk parti. De stiller til kommune- og sametingsvalg i Kautokeino valgkrets. For perioden 2007-2011 hadde KLF tre representanter i Kautokeino kommunestyre: Isak Mathis O. Hætta Ellen Anete Hætt ...

                                               

Konsultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget

Konstultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget ble signert av kommunal- og regionalminister Erna Solberg og sametingspresident Sven-Roald Nystø 11. mai 2005. Sametingets plenum ga sin tilslutning til prosedyrene 1. juni 2005, og avtalen b ...

                                               

Kystfiskeutvalget for Finnmark

Kystfiskeutvalget for Finnmark ble oppnevnt i 30. juni 2006. Utvalget fikk som hovedoppgave å utrede samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark. Utvalget ble bedt om å foreta en historisk gjennomgåelse av samers og andres utøvelse a ...

                                               

Tor H. Mikkola

Tor H. Mikkola er en norsk fisker og politiker. Han er senterpartiets representant fra nordre valgkrets på Sametinget" i perioden 2017-2021. Fram til 2018 var han medlem i Venstre, men han meldte seg ut av partiet og inn i Senterpartiet. Han er v ...

                                               

Nordkalottfolket

Nordkalottfolket, tidligere Finnmarkslista, er et norsk politisk parti. I nåværende periode 2017-2021 har partiet tre representanter på sametinget. Partiet fikk også inn en representant under fylkestingsvalget i Troms og Finnmark i 2019. Partiled ...

                                               

Ofelaš (politisk parti)

Ofelaš er et norsk politisk parti, som stilte valgliste i Østre valgkrets ved Sametingsvalget 2009. De fikk 76 stemmer, som utgjør 4.5% av stemmene i Østre valgkrets, og fikk dermed ingen representanter på Sametinget. Dere fem øverste kandidater ...

                                               

Kåre Olli

Kåre Ivar Olli er en norsk, samisk Arbeiderparti-politiker, fra 2017 medlem av Sametinget. Han ble innvalgt fra Ávjovárri valgkrets. Han er utdannet agronom, har fagbrev i terminalarbeiderfaget og yrkessjåførfaget, samt grunnkurs i håndverks- og ...

                                               

Elsa Laula Renberg

Elsa Kristina Laula Renberg var en svensk-norsk sørsamisk reineier, organisasjonsbygger, aktivist og politiker. For sin rolle under Samemøtet i 1917 regnes hun som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter. Hun var også med på å ...

                                               

Samemøtet i 1917

Samemøtet i 1917 var det første samiske landsmøtet. Møtet hadde deltagelse av samer både fra Norge og Sverige. Møtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim fra 6. til 9. februar 1917. Datoen for dette møtets begynnelse er grunnlaget for samenes ...

                                               

Samer bosatt i Sør-Norge

Samer bosatt i Sør-Norge er et politisk parti som stilte til valg til Sametinget i 2005 og fikk en representant, Johan Mikkel Sara. Ved sametingsvalget i 2005 fikk Arbeidarpartiet og Norske Samers Riksforbund like mange representanter 18, og syv ...

                                               

Samerett

Samerett er et juridisk delområde, som behandler rettstilstanden til samer, det samiske samfunnet og det samiske folket, slik det reguleres av nasjonale, samiske og internasjonale rettskilder. Samene er anerkjent som urfolk og minoritet i Norge, ...

                                               

Samerettsutvalget

Samerettsutvalget ble første gang oppnevnt av den norske regjeringen 10. oktober 1980 for å utrede samiske kulturelle, politiske rettigheter, og de samiske rettighetene knyttet til land, vann og ressurser i Finnmark. Utvalget ble gjenoppnevnt 1. ...

                                               

Sametinget (Finland)

Sametinget i Finland er en representativ folkevalgt forsamling for samer i Finland. Det er et selvstendig besluttende organ innenfor justisministeriets forvaltningsområde. Sametinget i Finland har sete i Inari i Enare, nær det samiske museet Siid ...

                                               

Sametinget (Russland)

Sametinget på Kolahalvøyen er en representativ forsamling for samer i Russland. Forsamlingen ble etablert i Murmansk 12. desember 2010, og består av 9 representanter, som velges av 73 delegater for de ulike samiske gruppene. Sametingets første le ...

                                               

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall er Sametingets offisielle register over velgere som har rett til å stemme eller til å stille til valg til Sametinget i Norge, hjemlet i Sameloven. Registeret hadde navnet "samemanntallet" i perioden fra 1989 til det ble e ...

                                               

Samefolkets Parti

Samefolkets Parti, eller på samisk Sámeálbmot Bellodat, er et politisk parti i Norge, som er etablert av NSR. Partiet stiller til valg ved sametingsvalget og fylkestingsvalget i Finnmark. I 2001 og 2005 stilte de også liste ved stortingsvalget i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →