Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 287                                               

Sveriges Kommunistiske Ungdomsforbund

Sveriges Kommunistiske Ungdomsforbund er et marxist-leninistisk ungdomsparti som ble grunnlagt i år 2000. Forbundet står under ideologisk ledelse av Sveriges Kommunistiske Parti, men er organisatorisk selvstendig. Forbundet kan anses som en forts ...

                                               

Horst Söhnlein

Horst Söhnlein var en venn av Andreas Baader fra Baaders oppvekst i München. Sammen med Andreas Baader, Gudrun Ensslin og Thorwald Proll satte han 16. april 1968 fyr på varehusene Kaufhaus Schneider og Kaufhof i Frankfurt am Main. Tysk politi mot ...

                                               

Titoisme

Titoisme er en kommunistisk ideologi etter den jugoslaviske statslederen Josip Broz Tito. Den blir hovedsakelig brukt for å beskrive den form for kommunisme som han skapte i Jugoslavia etter de avviste Kominformens 1948 resolusjon. Etter dette br ...

                                               

Un-American Activities Committee

Un-American Activities Committee eller House Un-American Activities Committee eksisterte mellom 1938 og 1975. Dette var en granskingskommisjon som ble opprettet av Representantenes hus i USA. I 1969 endret Representantenes hus komiteens navn til ...

                                               

Unge Viljer

For å lese om den norske spillefilmen fra 1943, se Unge viljer Unge Viljer var Norges Kommunistiske Ungdomsforbunds blad de første årene etter den andre verdenskrig. I perioden fram til den kalde krigen startet nøt både partiet NKP og dets ungdom ...

                                               

Verdensungdomsfestivalen

Verdensungdomsfestivalen er en internasjonal festival som er organisert av den venstreorienterte Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom sammen med International Union of Students siden 1947. Den største av festivalene ble avholdt i 1957 i Moskva ...

                                               

Victims of Communism Memorial

Victims of Communism Memorial er et monument i den amerikanske hovedstaden Washington, DC, som står i nærheten av den amerikanske Kongressen. Monumentet ble avduket av president George W. Bush den 12. juni 2007, på 20-årsdagen for president Ronal ...

                                               

Zimmerwaldkonferansen

Zimmerwaldkonferansen fant sted 5.–8. september 1915 i Zimmerwald, en by 7.5 kilometer sør for Bern, av sosialister og radikale sosialdemokrater om hvordan man kunne bidra til en rask anslutning av første verdenskrig og gjenopprette Den sosialist ...

                                               

Konservatisme

Konservatisme er en politisk og sosial filosofi innen vestlig idétradisjon som bygger på det bestående samfunn, på "respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner" ...

                                               

Amerikansk konservatisme

Den tradisjonelle amerikanske konservatismen er forskjellig fra den tradisjonelle europeiske konservatismen. Betydningen av "konservatisme" i Amerika har lite til felles med hvordan ordet er brukt annensteds. Ifølge Leo P. Ribuffo er "det som ame ...

                                               

Blue Labour

Blue Labour er en ny og voksende idéstrømning i det britiske arbeiderpartiet, Labour Party. Representanter for Blue Labour anser at det sosialdemokratiske partiet må finne en ny vei for å vinne tilbake velgere fra arbeiderklassen. Det tas til ord ...

                                               

Bradley Foundation

Lynde and Harry Bradley Foundation, ofte bare Bradley Foundation, basert i Milwaukee, Wisconsin, er en konservativ stiftelse med omtrent en halv milliard amerikanske dollar i aktiva. Ifølge Bradley Foundations årlige rapport i 1998 gav de vekk me ...

                                               

Erna Solbergs regjering

Erna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef. Siden 24. januar 2020 består den av partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Medregnet statsminister Solberg har regjer ...

                                               

Familieverdier

Familieverdier viser helst til tradisjonelle normer og moral, som man mener at læres og forsterkes innen familien. Familieverdiene kan utledes til et politisk program, som er ment å verne om disse verdiene fra normoppløsning. I denne betydningen ...

                                               

Freikonservative Partei

Freikonservative Partei var et konservativt politisk parti i Det tyske keiserrike fra 1866 til 1918. Parti var aktivt først og fremst i kongeriket Preussen og ble støttet av storindustrien og embetsmannsverket. Partiet stod politisk mellom det tr ...

                                               

GRECE

Groupement de recherche et détudes pour la civilisation européenne, også kjent under akronymet GRECE, er en fransk metapolitisk og tradisjonalistisk konservativ tankesmie, grunnlagt i 1968 av skribenten og journalisten Alain de Benoist. Tankesmie ...

                                               

Hoover Institution

Hoover Institution er en amerikansk tankesmie og bibliotek med fokus på offentlig politikk. Instituttet er lokalisert ved Stanford Universitys campus, og ble grunnlagt i 1919 av daværende fremtidige amerikanske presidenten Herbert Hoover. Institu ...

                                               

John Birch Society

John Birch Society er en amerikansk politisk interessegruppe og paleokonservativ organisasjon som fremmer antikommunisme, minimumsstaten, en konstitusjonell republikk og personlig frihet. Den er også mot "globalisme" er og støtter konspirasjonste ...

                                               

Konservativ jødedom

Konservativ jødedom er en retning innen jødedommen som ønsker å tilpasse seg moderne liv og adferd, men samtidig å holde fast ved den jødiske Toraen og Halakha. Den konservative jødedommen har lagt vekt på å tilpasse seg det omliggende samfunn i ...

                                               

Konservativ kristendom

Konservativ kristendom eller konservativ teologi er en beskrivelse av kristne grupper eller individer som inntar et klassisk og tradisjonelt syn på kristne dogmer. Konservativ kristendom begrenser seg ikke til enkelte denominasjoner religiøse sam ...

                                               

Neue Preussische Zeitung

Neue Preußische Zeitung eller Kreuzzeitung var en avis som eksisterte fra 1848 til 1939 i Kongeriket Preussen, Fristaten Preussen og endelig det tredje rike. Avisen ble kalt Kreuzzeitung fordi det hadde jernkorset som emblem. Avisen ble grunnlagt ...

                                               

Nouvelle Droite

Nouvelle Droite, Det europeiske nye høyre, eller Nye Høyre er en europeisk, metapolitisk og kulturell bevegelse. Det er en samlebetegnelse på en rekke sammenslutninger som har den franske tankesmien GRECE som ideologisk sentrum. Nouvelle Droite b ...

                                               

Nykonservatisme i Kina

Nykonservatisme i Kina er en bevegelse i Folkerepublikken Kina som oppsto i begynnelsen av 1990-tallet. De kinesiske nykonservative hevder at fremskritt oppnåes best gjennom gradvise reformer av samfunnet, i motsetning til revolusjoner og raske o ...

                                               

Oslo Symposium

Oslo Symposium er en åpen konferanse som blir arrangert av den kristenkonservative organisasjonen Kristenfolket i samarbeid med avisen Norge IDAG og ICEJ. Symposiet går over to dager og omfatter en serie taler av norske og utenlandske politikere, ...

                                               

Paleokonservatisme

Paleokonservatisme er en retning innenfor amerikansk konservatisme. Retningen oppstod i USA i 1970- og 1980-årene som en reaksjon på nykonservatismen. Paleokonservative anser seg for å tilhøre en mer "klassisk" og autentisk konservativ tradisjon ...

                                               

Studienzentrum Weikersheim

Studienzentrum Weikersheim er en tenketank for kristelig orientert kristendemokratisk konservatisme. Den ble grunnlagt i 1979 på Schloss Weikersheim. Senteret ble grunnlagt med det eksplisitte oppdrag å bryte det venstre-liberale kulturelle hegem ...

                                               

Tradisjonalistisk konservatisme

Den tradisjonalistiske konservatismen, også kjent bare som tradisjonalismen, er en politisk filosofi som vektlegger naturrett, moralsk orden, tradisjoner, hierarki, landbruk, klassisisme og høykultur. Mange tradisjonalister utenfor USA støtter mo ...

                                               

The Weekly Standard

The Weekly Standard var et amerikansk, politisk uketidsskrift, etablert i 1995 og nedlagt i 2018. Tidsskriftet hadde en utpreget nykonservativ profil. Steve Hayes tok over som sjefredaktør i desember 2016, etter at Bill Kristol hadde vært redaktø ...

                                               

Katolsk sosiallære

Katolsk sosiallære er et begrep som omfatter den lære Den katolske kirke har stått for innen alle områder som omhandler det kollektive aspekt ved menneskeheten siden midten av det 19. århundre. Selv om kirkens lære i mange tilfeller er eldre, ble ...

                                               

Kristendemokrati

Kristendemokrati er en heterogen politisk ideologi som oppstod i det 19. århundre, og særlig ble preget av pave Leo XIIIs encyklika Rerum Novarum og mer generelt av den katolske sosiallære. Kristendemokratiet har sine filosofiske røtter i Thomas ...

                                               

Sosial markedsøkonomi

Sosial markedsøkonomi er en næringspolitisk modell utformet av Alfred Müller-Armack og Ludwig Erhard, gjennomført i daværende Vest-Tyskland fra og med 1948 av Konrad Adenauers kristendemokratisk dominerte regjering. I 2007 ble den sosiale markeds ...

                                               

Samuel George Hobson

Samuel George Hobson var en fremtredende laug-sosialistisk teoretiker. Hobsen fikk sin utdannelse blant Vennenes samfunn i Saffron Walden i Essex, og senere i Sidcot, Somerset. Etter å ha flyttet til Cardiff, ble han en aktiv sosialist og sluttet ...

                                               

Amerikansk liberalisme

Amerikansk liberalisme er en politisk ideologi i USA som er dannet på progressive ideal som Theodore Roosevelts nynasjonalisme, Woodrow Wilsons "Den nye friheten", Franklin D. Roosevelts New Deal, John F. Kennedys "New Frontier" og Lyndon B. John ...

                                               

Bastiat-prisen

Bastiat-prisen er en journalistikk-pris som utgis årlig av International Policy Network. Bastiat-prisen anerkjenner journalister som publiserer arbeid som "forklarer, fremmer og forsvarer prinsippene til ett fritt samfunn Utmerkelsen kommer med e ...

                                               

Civita

Civita er en norsk liberal tankesmie. Civita arbeider for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og personlige ansvar. Civita er oppta ...

                                               

Democracy Now!

Democracy Now! er et amerikansk uavhengig nyhetsprogram har gått på radio siden 1996. Programmet består av det timelange segmentet The War and Peace Report, med Amy Goodman og Juan Gonzalez som vertskap. Programmet inneholder nyheter og nyhetsana ...

                                               

Den usynlige hånd

Den usynlige hånd er et begrep opprinnelig brukt av Adam Smith i Nasjonenes velstand. Den usynlige hånd er et markedsøkonomisk prinsipp og refererer til individet som handler til nytte for seg selv og med dette indirekte handler til nytte for sam ...

                                               

Eviktionisme

Eviktionisme er en moralteori fremmet av Walter Block og Roy Whitehead på en foreslått libertariansk syn på abort basert på eiendomsrett. Denne teorien bygger på tidligere arbeider av filosofen Murray Rothbard som skrev at "no being has a right t ...

                                               

Free to Choose

Free to Choose er en bok og ti-delt TV-serie av økonomene og ekteparet Milton og Rose Friedman som fremmer prinsipper om fri markedskapitalisme. TV-versjonen ble sendt på den amerikanske fjernsynskanalen PBS i 1980 og en oppdatert versjon i 1990.

                                               

Klassisk liberalisme

Klassisk liberalisme er en betegnelse som brukes på liberalisme i sin opprinnelige form. I praksis brukes ofte begrepene klassisk liberalisme og høyre-libertarianisme om hverandre, men i utgangspunktet har førstnevnte begrep en snevrere og klarer ...

                                               

Laissez-faire

Laissez-faire er et fransk uttrykk som betyr "la det være" eller "la det skure". Det kan også uttrykkes via "laissez-passer", som betyr "la det gå sin gang/passere" Det er også sagt at dette uttrykket har sin opprinnelse fra 1600-tallet, hvor øko ...

                                               

Levellere

Levellere, "utjevnere", var en betegnelse på en politisk-religiøs bevegelse i 1600-tallets puritanske revolusjon og den engelske borgerkrigen som markerte seg i forbindelse med stridighetene mellom det lange parlamentet og de uavhengige i hæren i ...

                                               

Liberaleren

Avisen ble startet den 4. juni 1999, da med Bent Johan Mosfjell som redaktør. Avisens første nyhetssak hadde tittelen "La butikkene holde åpent så lenge de vil". Nettstedet hevder selv at grunnen til at det ble en internettside og ikke en papirav ...

                                               

Liberalisme

Liberalisme er en politisk ideologi med opprinnelse i opplysningstiden. Den opprinnelige liberalismen la vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter i samfunnet i en tid da konge- og statsmakten var praktisk talt al ...

                                               

Liberalisme (internasjonal politikk)

Liberalisme er en teoriretning innenfor internasjonal politikk. Liberalisme fikk sin utbredelse som et oppgjør med de realistiske paradigmer. I motsetning til realismen antar liberalismen at internasjonale forhold kan omfatte samarbeid fremfor ko ...

                                               

Liberalistisk Ungdom

Liberalistisk Ungdom er et selvstendig ungdomsparti tilknyttet Liberalistene som forkortes LibUng. Ungdomsorganisasjonen ble opprettet i 2004 med Lasse K. Lien som leder. Nåværende president er Benjamin Bringsås, 1. nestleder er Andreas Kristians ...

                                               

Markedsliberalisme

Markedsliberalisme er et begrep innen liberal ideologi med to distinkte betydninger. Spesielt i USA blir begrepet brukt som et synonym for klassisk liberalisme. Markedsliberalisme forstås her som en politisk ideologi som kombinerer markedsøkonomi ...

                                               

Nasjonalliberalisme

Nasjonalliberalisme er en politisk ideologi som forener nasjonalisme og liberalisme. Nasjonalliberalismens store epoke var fra 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet, da den spilte en stor rolle i mange europeiske land. Røttene til nasjonall ...

                                               

National Liberal Club

National Liberal Club er en gentlemansklubb i London, nå også åpen for kvinner, som ble grunnlagt av William Gladstone i 1882. Klubben var i 1884 et interesseorgan for de nyinnvalgte medlemmer av parlamentet fra det liberale partiet etter gjennom ...

                                               

On Nozick

On Nozick er en bok fra 2003 skrevet av Edward Feser. I løpet av fem kapitler beskriver og utforsker Feser filosofien til den amerikanske tenkeren Robert Nozick. Den er en del av Wadsworth Philosophers, en serie fra forlaget Wadsworth Publishing ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →