Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Om det tragiske

Om det tragiske var den filosofiske doktorgraden til Peter Wessel Zapffe, og ble første gang utgitt som bok i 1941. Zapffes seks hundre sider store verk er en redegjørelse for den filosofiske tankegangen som ble grunnlagt i Zapffes essay Den sids ...

                                               

Piggtinden

Piggtinden er et fjell i den sørlige delen av Lyngsalpan i Troms og Finnmark fylke. Det har en høyde på 1 505 meter over havet og er grensepunkt mellom Balsfjord, Tromsø og Storfjord kommuner. Med sin karakteristiske og lett gjenkjennelige pyrami ...

                                               

Vett og uvett

Vett og uvett. Stubber fra Troms og Nordland er en bok av Einar Kristoffer Aas og Peter W. Zapffe. Den gjengir 49 humoristiske fortellinger som overlærer Ole Heide Aas nedtegnet og erindret fra sin oppvekst i Øyhelle og Raftsundet og fra sine byg ...

                                               

Martin Friedrich Arendt

Martin Friedrich Arendt var en dansk antikvar og runolog. Arendt ble født i Altona. Egentlig var han botaniker, og fikk i 1797 ansettelse ved Botanisk have i København. Men da han året etter ble sendt til Finnmark for å studere landsdelens flora ...

                                               

Ottar Grønvik

Ottar Nicolai Grønvik var en norsk runeforsker og filolog. Han ga ut en rekke viktige vitenskapelige bidrag til runeforskningen. Særlig viktig er hans doktorgradsarbeid om runene på Tunesteinen, tolkningen av Rökinnskriften og boka om Eggjasteine ...

                                               

Gerd Høst

Gerd Høst Heyerdal var en norsk forfatter, oversetter, skuespiller og professor. Hun hadde sin skuespillerdebut på Det norske teatret 1934. Ansatt Den Nationale Scene 1934, Nationaltheatret 1936. Ansatt i Tobis Film, Berlin 1937-38. Spilte ved De ...

                                               

Johannes Magnus

Johannes Magnus, før 1530 Johannes Magni, sønn av Måns Petersson, borger i Linköping, og Kristina. Bror til Olaus Magnus. Johannes Magnus var den siste katolske erkebiskop som var virksom i Sverige. Han ble utnevnt til erkebiskop i 1523 og satt i ...

                                               

Aslak Liestøl

Aslak Liestøl var en norsk filolog og runeforsker. Liestøl ble cand.philol. i 1948, og gikk inn i stillingen som konservator ved runearkivet ved Universitetets Oldsaksamling, en stilling han hadde til sin død. Han var kjent som en meget allsidig ...

                                               

Carl Marstrander

Carl Johan Sverdrup Marstrander var professor i keltiske språk ved Universitetet i Oslo. Han var farbror til arkeologen Sverre Marstrander.

                                               

Erik Moltke

Moltke var sønn av stasjonsforstander Carl Frederik Moltke død 1944 og hustru Frederikke Marie f. Johnsen død 1950. Han ble student ved Aalborg Katedralskole 1919; cand.mag. 1926; medudgiver af Danmarks Runeindskrifter 1927–42. Han var Nationalmu ...

                                               

Magnus Olsen

Magnus Bernhard Olsen var en norsk språkforsker, og professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo 1908–48. Olsen tok artium i 1896, studerte ved Universitetet og ble cand.philol. med innstilling i 1903. Fra 1899 hadde han arbeidet som aman ...

                                               

George Stephens

George Stephens var en engelsk arkeolog og filolog som arbeidet det meste av livet i Norden, spesielt med å tolke runeinskripsjoner. Stephens var sønn av presten John Stephens og dennes hustru Rebecka Eliza Rayner. Han studerte ved University Col ...

                                               

Dalruner

Dalruner er en type runer som ble brukt i deler av Dalarna i Sverige, hvor de ble anvendt til begynnelsen av 1900-tallet. De fleste kjente og bevarte innskrifter med dalruner er skåret ut i tre, og de eldste av disse er fra 1500-tallet. Størstede ...

                                               

Ruthwellkorset

Ruthwellkorset er et angelsaksisk steinkors som antagelig er fra 700-tallet. Korset befinner seg i landsbyen Ruthwell, nord for innsjøen Solway Firth. Den gangen var landsbyen en del av det angelsaksiske kongedømmet Northumbria. Angelsaksiske kor ...

                                               

Bokmål

Bokmål er en varietet av norsk skriftspråk. Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk. I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge. Etter skriftreformene av riksmål i 1987 og ...

                                               

Bokmålsforbundet

Bokmålsforbundet er en organisasjon som arbeider for å fremme moderat bokmål. Organisasjonen ble etablert 21. februar 1990 i Bergen, der det har hovedkontor. Initiativtaker og formann er Steinar Øksengård, mens viseformann er Arve Waage, begge bo ...

                                               

Bokmålsordboka

Bokmålsordboka er en ordbok over bokmålet, utarbeidet ved Seksjon for leksikografi og målføregransking på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Fra 2016 er Bokmålsordboka, sammen med N ...

                                               

Leksikografisk bokmålskorpus

Det leksikografiske bokmålskorpuset, en stor samling elektroniske tekster på bokmål hentet fra forskjellige kilder fra 1985 og fremover, der hvert ord er merket og gjort søkbart for språkforskning. Det inneholder i 2018 omtrent 100 millioner ord.

                                               

Moderat bokmål

Moderat bokmål er en betegnelse på bokmål med ordfang og grammatikk som ligger nær riksmål, men som fortsatt oppfattes som samme system. Formen omtales både som "moderat bokmål" og "konservativt bokmål". Den siste formen kan synes å ha et eldre o ...

                                               

Radikalt bokmål

Radikalt bokmål er en betegnelse på bokmålet som benytter de formene som kalles "radikale", og som står nærmere nynorsk og de norske dialektene enn det som er tilfellet med "moderat bokmål" og riksmål. De to sistnevnte skiller seg fra radikalt bo ...

                                               

Stor norsk ordbok

Stor norsk ordbok er en digital ordbok for bokmål. Den inneholder 235 000 oppslagsord og er dermed den største ordboken for norsk. Utgiver er Kunnskapsforlaget. Ordboken ble første gang publisert juni 2017, og oppdateres kontinuerlig. Stor norsk ...

                                               

Norsk språkhistorie (19. århundre)

Ivar Aasen og nasjonalromantikerne mente at eget språk var et av de viktigste kjennetegnene på en nasjonalstat. Han mente at skriftspråket skulle bygge på de levende dialektene. Aasen hevdet at talemålene hadde en ubrutt tradisjon fra norrøn tid ...

                                               

Norsk språkhistorie (20. århundre)

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål og landsmål. Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse ...

                                               

Norsk språkhistorie (1400–1800)

Utover i senmiddelalderen minka bruken av det norrøne skriftspråket sterkt. Interessen for sagadiktning og gamle kvad avtok ved hoffet og i kretser som på 1200-tallet hadde dyrka og støtta diktning på morsmålet. Adelen ble mer og mer fellesskandi ...

                                               

Norsk språkhistorie (1830–1900)

I 1830-årene ble språket i Norge et nasjonalt debattemne. Det danske skriftspråket og norske talespråket sto langt fra hverandre, og man stilte spørsmål ved om dette var hensiktsmessig. Det dannet seg tre fraksjoner som hadde synspunkter på saken ...

                                               

Arveord

Arveord er et språks eldste ord til forskjell fra lånord og fremmedord. Dette er ord som har eksistert i språket så langt tilbake det er mulig å rekonstruere tidligere språkstadier. Arveordene har blant annet arvet lydkombinasjoner og trykk i utt ...

                                               

Gammelnorsk språkhistorie

Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden. Den gammelnorske språkhistorien kan deles i tre deler. I den første perioden, fra ...

                                               

Gammelnorsk tid

Gammelnorsk tid er i norsk språkhistorie og Norges historie tiden fra rundt 1050 til 1350. Norske vikinger ble kjent med det latinske alfabetet på de britiske øyer før år 900. En fredsavtale mellom vikinger og kong Adalråd ble skrevet med latinsk ...

                                               

Gammelnorske dialekter

Det var lenge ukjent at gammelnorsk hadde hatt dialekter, selv om det alt fra 1700-tallet var kjent at gammelnorsk hadde trekk som skilte det fra islandsk. På P. A. Munchs tid midten av 1800-tallet ble varianter i skrivemåten i gammelnorske hånds ...

                                               

Neologismer i norsk

Neologismer i norsk er neologismer påvist av Norsk språkråd. Språkrådet bruker et verktøy utviklet av Knut Hofland ved Uni Research Computing.

                                               

Normalisering (personnavn)

Normalisering av navn betyr å velge standardformer av navn i stedet for å bruke skrivemåten i samtidige historiske skriftlige kilder. Normalisering av personnavn er vanlig i historiefaget og genealogien. Navn, som annet språk, har sin opprinnelse ...

                                               

Norsk språkhistorie

Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra dets opprinnelse som eget språk frem til i dag. Norsk språkhistorie 1400-1800 Norsk språkhistorie 20. århundre Norsk språkhistorie 1830-1900 Norsk språkhistorie 800-1400 Norsk språkh ...

                                               

Samisk språkhistorie

Kvalitative endringer 1. V *ɑ̈jmɑ̈ > *ɑ̇jmɑ̇, *kɑlɑ > *kolɑ

                                               

Høgnorskringen

Høgnorskringen er en heller løs sammenbundet ring av høgnorskvenner, spredt omkring i landet, med sete i Oslo. Laget ble dannet i 1994 etter forarbeid av blant andre den tidligere redaktøren for Vestmannen, Jostein Krokvik. Meningen var først og ...

                                               

3 (film)

3 er en norsk dramafilm fra 1971, regissert av Nicole Macé. I filmen følges tre hovedpersoner, to kvinner og en mann. De tre lever sammen i et forhold og sammen utforsker de grensene for sex, tabu og tradisjoner.

                                               

5 loddrett

5 loddrett er en norsk filmkomedie fra 1959 med regi og manus av Nils-Reinhardt Christensen etter en idé av Lillebil Kjellén. Filmen ble innspilt i filmstudioene på Jar.

                                               

5 år – som vi så dem

5 år – som vi så dem er en norsk dokumentarfilm fra 1947, regissert av Per Jonson og Bredo Lind. Filmen handler om nordmenns innsats utenfor Norge under den andre verdenskrig. Kong Haakon VII og kronprins Olav ses i filmen. Ola Isene er forteller ...

                                               

22 (film)

22 er en norsk skrekkfilm fra 2001, regissert av Pål Aam og Eystein Hanssen. Filmen regnes som den første norske rendyrkede skrekkfilmen som er produsert.

                                               

37 og et halvt

37 og et halvt er en norsk spillefilmkomedie fra 2005, regissert av Vibeke Idsøe. Helén Vikstvedt spiller hovedrollen som Selma, og vant prisen for beste hovedrolle under Kanonprisen 2005 for rollen.

                                               

Fifty-Fifty (1982)

Fifty-Fifty er en norsk drama og ungdomsfilm fra 1982 regissert og skrevet av Oddvar Bull Tuhus. Filmen handler om en gruppe tenåringer som danner et band. Etter avsluttet skolegang legger de ut på turne, men vilkårene for å oppnå suksess viser s ...

                                               

90 minutter

90 minutter er en norsk drama-thriller regissert av Eva Sørhaug. Filmen handler om hva som skjer i de siste 90 minuttene i et menneskeliv før de begår mord. I filmen følges tre menn i forskjellige livssituasjoner i deres siste 90 minutter.

                                               

1001 gram

1001 gram er en norsk dramakomedie fra 2014 skrevet og regissert av Bent Hamer. Filmen handler om Marie som jobber i Justervesenet. Hun blir sendt til Paris på den årlige kilo-konferansen for å veie den offisielle norske kiloprototypen mot den op ...

                                               

1732 Høtten

Kripos-etterforskeren Ramm reiser til det lille stedet Høtten, en bygd som ikke innbyr til nærmere bekjentskap. To brødre er meldt savnet, og stedets lensmann tror det kan ha forbindelse med det uoppklarte mordet på en 13 år gammel jente. Men så ...

                                               

1958 (film)

1958 er en norsk drama- og ungdomsfilm fra 1980 regissert av Oddvar Bull Tuhus. Filmen handler om en ungdomsgjeng i Oslo på slutten av 1950-tallet. Hovedrollene spilles av Cecilie Holter, Rune Dybedahl, Anders Volle, Tone Christine Senstad, Margo ...

                                               

Abort (film)

Abort er en norsk dokumentarfilm fra 1971, regissert av Vibeke Løkkeberg. Filmen handler om en ung jente som blir gravid. Hun bestemmer seg for å søke om abort og seerne for følge henne frem til søknaden om abort blir behandlet.

                                               

Absolutt blåmandag

Absolutt blåmandag er en norsk filmkomedie fra 1999. Filmen er regissert av Petter Næss, kjent som regissør av Elling og Bare Bea, mens manusforfatter er Axel Hellstenius. Rollen som "Birger" i Absolutt Blåmandag er nesten å regne som spillefilmd ...

                                               

Adjø Montebello

Adjø Montebello er en norsk eksperimentell konsertfilm av og med den norske rapduoen Karpe Diem. Filmen er regissert av Thea Hvistendahl og hadde premiere 7. desember 2017. Filmen er avslutning på duoens Heisann Montebello -prosjekt. Under Amanda ...

                                               

Adjø solidaritet

Adjø solidaritet er en norsk dramafilm fra 1985 regissert, skrevet og produsert av filmduoen Svend Wam og Petter Vennerød. Den er utgitt før Drømmeslottet, men ligger tidsmessig sist i trilogien. Adjø solidaritet regnes som filmduoens hovedverk.

                                               

Afrikaneren

For filmen om den fiktive politietterforskeren Kurt Wallander, se Wallander – Afrikaneren Afrikaneren er en norsk dramafilm fra 1966 regissert av Barthold Halle. Filmen handler om en sørafrikansk student ved et norsk universitet. Manuset ble skre ...

                                               

Aku-Aku

Aku-Aku er en norsk dokumentarfilm fra 1960. Filmen er laget av Thor Heyerdahl og inneholder autentiske opptak fra hans ekspedisjon til Påskeøya i 1955–1956. Heyerdahl organiserte i 1955 en ekspedisjon til Påskeøya for å bevise sin teori om at fo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →