Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

Politikkåret 1821

Fredrik Meltzer lagde Norges flagg Guatemala; blir selvstendig stat 28. juli – Peru erklærer seg uavhengig 25. mars – Hellas proklamerte sin uavhengighet, landet lå tidligere under Det osmanske rike. 4. mars – James Monroe innsettes som USAs pres ...

                                               

Politikkåret 1834

16. juli - William Lamb etterfølger Charles Grey som statsminister i Storbritannia. 10. desember - Robert Peel etterfølger Arthur Wellesley som statsminister i Storbritannia. 17. november - Arthur Wellesley etterfølger Robert Peel som statsminist ...

                                               

Politikkåret 1843

3. september – Jacob Lindboe, norsk jurist og politiker død 1902 15. april – Lars Otto Roll Grundt, norsk jurist og embetsmann død 1907 29. november – Peter Birch-Reichenwald, norsk politiker død 1898 19. desember – Mauro Fernández Acuña, kostari ...

                                               

Politikkåret 1855

31. desember – Folketelling, 1 490 047 innbyggere i Norge 11. februar – Tewodoros II blir keiser i Etiopia 30. mars – Storbritannia og Afghanistan inngår Perswar-traktaten, en allianse mot Persia 2. mars – Alexander II blir ny tsar i Russland 6. ...

                                               

Politikkåret 1861

4. mars - Abraham Lincoln tiltrer som president i USA. 29. januar - Kansas blir delstat i USA. 17. mars - Kongedømmet Italia proklameres med Camillo di Cavour som statsminister. 12. desember - Fungerende førstestatsråd Erik Røring Møinichen etter ...

                                               

Politikkåret 1863

4. mars - Idahoterritoriet blir opprettet i USA. 24. mars - Marco Minghetti etterfølger Luigi Carlo Farini som Italias statsminister. 30. oktober - Frederick Whitaker etterfølger Alfred Domett som New Zealands statsminister. 20. juni - Virginia s ...

                                               

Politikkåret 1864

8. november – Abraham Lincoln blir gjenvalgt som USAs president. 18. april – Kampene ved Dybbøl som førte til at Danmark tapte krigen og måtte avgi områdene Slesvig, Holsten og Lauenborg. 17. februar – Oslo Arbeidersamfunn blir stiftet av Eilert ...

                                               

Politikkåret 1865

15. april - Etter at Abraham Lincoln blir myrdet tiltrer Andrew Johnson som president i USA. 29. oktober - John Russel etterfølger avdøde Henry John Temple som statsminister i Storbritannia. 16. oktober - Edward Stafford etterfølger Frederick Wel ...

                                               

Politikkåret 1876

25. juni – Slaget ved Little Bighorn – Sioux-indianerne slo oberstløytnant George Armstrong Custer 25. mars - Agostino Depretis etterfølger Marco Minghetti som italiensk statsminister. 25. februar – Kristoffer Nilsen Svartbækken Grindalen ble som ...

                                               

Politikkåret 1884

3. september - Robert Stout etterfølger Harry Atkinson som statsminister på New Zealand. 28. august - Harry Atkinson etterfølger Robert Stout som statsminister på New Zealand. 29. mars - Fungerende statsminister Niels Rye etterfølger Ole Bachke s ...

                                               

Politikkåret 1894

7. august - Tage Reedtz-Thott etterfølger Jacob Brønnum Scavenius Estrup som dansk konseilspræsident. 4. juli - Republikken Hawaii utropas. Ukjent dato - Petrópolis blir delstatshovedstad i delstaten Rio de Janeiro i Brasil. 29. oktober - Chlodwi ...

                                               

Politikkåret 1910

27. juni – Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC stiftes av syndikalistiske utbrytere av LO, ettersom disse er misfornøyd med LO etter storstreiken. 16. august – Man gjør den svenske annekteringen på Spitsbergen offisiell, ved å sette opp et ...

                                               

Politikkåret 1920

5. mai - Niels Neergaard etterfølger Michael Petersen Friis som dansk statsminister. 30. mars - Otto Liebe etterfølger Carl Theodor Zahle som Danmarks statsminister. 12. juli - Russland anerkjenner Litauen. 27. oktober - Louis De Geer etterfølger ...

                                               

Politikkåret 1921

14. august - Tannu Tuva blir proklamert. 23. februar – Hjalmar Branting etterfølger Oscar von Sydow som Sveriges statsminister. 22. juni - Otto Blehr etterfølger Otto Bahr Halvorsen som Norges statsminister. 25. februar – Georgia blir en sovjetre ...

                                               

Politikkåret 1922

14. mars - Kongedømmet Egypt proklameres. 25. februar - Luigi Facta etterfølger Ivanoe Bonomi som italiensk statsminister. 22. august – Den irske fristatens krigsminister Michael Collins blir myrdet i et bakholdsangrep under den irske borgerkrige ...

                                               

Politikkåret 1942

1. mai - Vilhelm Buhl erstatter Thorvald Stauning som Danmarks statsminister. 20. januar - Den nazistiske Wannsee-konferansen beslutter om den endelige løsning på jødespørsmålet. 10. november - Erik Julius Christian Scavenius erstatter Vilhelm Bu ...

                                               

Politikkåret 1943

1. februar – Tyskerne utpeker Vidkun Quisling til norsk statsminister 15. august – Sveriges regjering stopper togtrafikken med tyske soldater på permisjon gjennom Sverige 26. mars – Sveriges regjering opphever transportforbudet for kommunistavise ...

                                               

Politikkåret 2007

Det bryter ut opptøyer i Tallinn i Estland etter at de estiske myndighetene har flyttet på en omtvistet bronsestatue. I Sverige frikjenner tingretten Folkpartiet liberalernas tidigere partisekretær Johan Jakobsson i dataskandalen 2006. 21. februa ...

                                               

Politikkåret 2011

Sverige legger ned filmsensuren. Ungarn overtar formannskapet i Den europeiske unions råd etter Belgia. 1. januar 11. november – Statsministeren i Hellas Giorgos Papandreou går av etter en periode med tiltagende politisk krise i landet, som følge ...

                                               

Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikk betegner politikkområdet som dreier seg om overordnede spørsmål knyttet til organisering, styring, ledelse og samarbeid innenfor den offentlig forvaltningen, inkludert felles administrative og tekniske løsninger. Offentlig se ...

                                               

Politisk økologi

Politisk økologi er et nytt begrep som oppstod omkring 1980-tallet, der Piers Blaikie er en sentral fagperson. Hans regionale politiske økologi kan ses som en "kreativ idé som kombinerer ulike innfallsvinkler". For å oppnå dette er den tverrfagli ...

                                               

Sosialpolitikk

Sosialpolitikk er politikk som angår alle forhold av betydning for menneskers velferd, som helse, rettsvesen, familie, utdannelse og arbeid, eller i sin videste forstand all politikk som regulerer menneskers adferd. I den siste betydningen kan so ...

                                               

Utenrikspolitikk

Utenrikspolitikk er den politikk en stat fører overfor andre stater, med den hensikt å ivareta sine interesser. Gjennom utenrikspolitikken sikter staten mot å oppnå sikkerhetsmål, velferdsmål og ideologiske mål. En stats utenrikspolitikk kommer t ...

                                               

Liste over Dansk Indias guvernører

Liste over guvernører i den tidligere danske kolonien Dansk India. 1841-1845 Peder Hansen 1788-1806 Peter Anker 1673-1682 Sivert Cortsen Adeler 1825-1829 Hans de Brinck-Seidelin 1759-1760 Christian Frederik Høyer 1620-1621 Ove Gjedde

                                               

Liste over Dansk Vestindias guvernører

Det danske selskapet Vestindisk-guineisk Kompagni kjøpte St.Thomas i 1672. Jørgen Iversen Dyppel, Guvernør på St. Thomas 25. mai 1672 – 4. juli 1680 Adolph Esmit, Guvernør på St. Thomas november 1682 – 7. mai 1684 Nicolai Esmit, Guvernør på St. T ...

                                               

Liste over despoter i Despotatet Morea

Liste over despoter i Despotatet Morea inneholder navn på herskerne i Despotatet Morea i tiden 1349-1460 da Morea var en provins i Østromerriket. Herskerne bar tittelen despot som opprinnelig betegnet en "arving" til keiserriket. Despoten ble utn ...

                                               

Liste over generalguvernører på Filippinene

Liste over generalguvernører på Filippinene Den korrekte betegnelsen generalguvernør ble brukt om guvernøren for hele det filippinske øyriket, som i det meste av den aktuelle perioden omfattet også Ladronene i dag: Marianas med Guam og Carolinas. ...

                                               

FNs generalsekretær

FNs generalsekretær er leder av FN-sekretariatet og de facto talsmann og leder for De forente nasjoner. I henhold til De forente nasjoners pakt artikkel 97, velges generalsekretæren av Generalforsamlingen på anbefaling fra Sikkerhetsrådet. Denne ...

                                               

Liste over frankiske rikshovmestre

Etter dette ble embetet forent med det i Neustria, selv om Burgund forble et eget rike under kongen av Neustria og Burgund. Administrasjonen av Burgund var for en kort periode under:

                                               

Liste over konsuler i den romerske republikk

Listen over konsuler i den romerske republikk er basert på Varrus kronologi over romerske konsuler, som inneholder fire "diktatorår" og noen andre merkverdigheter. Den er like fullt den mest komplette liste, og brukes i de langt fleste historiske ...

                                               

Liste over inspektører for Grønland

Johannes West 1817–1825 Hans Peter Christian Møller 1843–1845 Niels Alfred Andersen 1883–1898 Nicolai Zimmer 1845–1846 Johan Friedrich Schwabe 1782–1786 Carl Peter Holböll 1825–1828 Børge Johan Schultz 1790–1797 Peter Hanning Motzfeldt 1803–1817 ...

                                               

Liste over Lord Mayors of London

1189–1211 Henry Fitzailwyn 1231–1237 Andrew Buckerel 1268 Stephen de Eddeworth 1247/48 Michael Tovy 1240 Gerard Bat 1265 John Walerand 1252 John Tulesan 1298 Henry le Waleys 1261–1265 Thomas Fitzthomas 1216 James Alderman 1259 John Gisors 1227–12 ...

                                               

Liste over mikronasjoner

Mikronasjon, noen ganger også referert til som modelland og nye land prosjekter, er små, selverklærte enheter som hevder å være selvstendige stater, men som ikke er anerkjent av en annen selvstendig stat, eller av en internasjonal organisasjon. D ...

                                               

Liste over rikskanslere i Storbritannia

Listen over rikskanslere i Storbritannia starter med den første kjente rikskansler i 1068. Det er mulig at embetet ble opprettet før dette; ifølge en kilde så tidlig som 605, men mer sannsynlig under Edvard Bekjenneren, som døde i 1066. Listen om ...

                                               

Liste over sosialistiske stater

Dette er en liste over sosialistiske stater. En sosialistisk stat ledes av et kommunistparti som grunnlegger sine verdier på marxisme-leninisme som har innført et sosialistisk økonomisk system i et gitt land. Denne artikkelen omhandler ikke land ...

                                               

Svenske konsulater i Norge

Svenske konsulater i Norge er en tjeneste Sverige har for sine innbyggere så vel som for nordmenn på en rekke steder i Norge. Systemet kalles "Honorära generalkonsulat och honorärkonsulat" og konsulatene finnes på disse stedene: Kirkenes Konsul W ...

                                               

Liste over vestromerske keisere

Listen over vestromerske keisere henviser til de keisere som styrte den vestlige halvdelen av Romerriket ved ulike tidspunkter. Vestromerriket oppsto da Romerriket ble delt i to halvdeler, den andre var Østromerriket med hovedstad i Konstantinope ...

                                               

Liste over østromerske keisere

Liste over østromerske keisere gir oversikt over romerske keisere i tiden etter at keiser Konstantin den store ga byen Konstantinopel status som romerrikets hovedstad i 330. Keiserne fra 330 til 395 styrte hele Romerriket derfra. I 395 døde keise ...

                                               

Aktivisme

Aktivisme er en overlagt handling for å skape sosial eller politisk forandring. Denne handling utfolder seg som regel som støtte eller opposisjon til en ofte kontroversiell sak eller et omdiskutert argument. Aktivisme innbefatter ofte strategier ...

                                               

"Ohne mich"-bevegelsen

"Ohne mich" -bevegelsen var en pasifistisk bevegelse i Vest-Tyskland etter avslutningen av den andre verdenskrig i 1945. Talemåten "Uten meg!" ble uttrykk for en negativ holdning, særlig blant unge tyskere etter andre verdenskrig, til å være sold ...

                                               

Aksjon Kyst-Norge

Aksjon Kyst-Norge var en landsomfattende organisasjon som ble stiftet 13. mai 1973 på Gravdal i Lofoten i etterkant av folkeavstemningen om Norsk medlemskap i EF. Hensikten med aksjonen var kampen for "50 mila", d.v.s. få utvidet fiskerigrensen f ...

                                               

Aksjon Vern Husebyskogen

Aksjon Vern Husebyskogen var en norsk interesseorganisasjon, etablert i 2005 for å kjempe mot byggeplanene i en av Oslos grønne lunger, Husebyskogen. Aksjonen oppstod etter at den amerikanske ambassaden fikk kjøpe 40 mål av Husebyskogen for å byg ...

                                               

Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen

Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen ble dannet i 1995. Flertallet i organisasjonen er trygdede eller sosialklienter. Et hovedformål er å øke sosialhjelpssatsene i Bergen, og på sikt få en statlig norm for sosialhjelp på nivå med standardbudsje ...

                                               

Alta-konflikten

Alta-konflikten eller Altasaken var en politisk strid på 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet vedrørende utbyggingen av et vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Første fase av konflikten kom i forbindelse med NVEs forslag om å legge deler av ...

                                               

Antifascistisk aksjon

Antifascistisk aksjon er en gruppe med militante antifascister, som har som oppgitte mål "å knuse alle former for fascisme". Organisasjonene forsøker å samle dem som er villig til gå aller fremst i konfrontasjoner med høyreekstremister. AFA oppst ...

                                               

Bestemødre for fred

Bestemødre for fred er en aktivistgruppe som ble etablert i 2003 av to tidligere medlemmer av Bestemødre mot atomvåpen / Bestemødre på stortingsplass. Gruppen er tilsluttet Norges Fredsråd. Bestemødre for fred deler ut selvproduserte løpesedler u ...

                                               

Bestemødre mot atomvåpen

Bestemødre mot atomvåpen var en aktivistgruppe sammensatt av bestemødre fra Oslo-området som fra 1983 i 20 år hver onsdag i skoleåret demonstrerte mot atomvåpen på Stortings plass. Inspirasjon til aksjonsformen kom fra Kvinnene på Maiplassen i Bu ...

                                               

Borgerrettsbevegelse

Borgerrettsbevegelse var en verdensomspennende politisk bevegelse for likhet for loven som skjedde hovedsakelig i tiden mellom 1950 og 1980. I mange situasjoner tok det form av kampanjer eller aksjoner bestående av sivil ulydighet med det mål å o ...

                                               

Boycott, Divestment and Sanctions

Boycott, Divestment and Sanctions er en global kampanje startet i 2005 som har som mål å legge økonomisk og politisk press på Israel. 171 palestinske organisasjoner gikk sammen om å starte kampanjen, og denne spredte seg globalt på kort tid. Mye ...

                                               

De 13, også kalt De første tretten

De 13 eller Protest mot atomvåpen - de 13 var en norsk kampanje mot kjernevåpen som pågikk fra høsten 1960 til sommeren 1961. Navnet "De 13" henspiller på kampanjens 13 frontfigurer. De 13 ble lansert som en ad hoc-komité på et møte i regi av den ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →