Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Den liberale internasjonale

Den liberale internasjonale er en internasjonal paraplyorganisasjon for liberale politiske parti. Den ble grunnlagt i 1947 i Oxford med målsetning å styrke liberalt demokrati internasjonalt på bekostning for totalitarisme, fascisme og kommunisme. ...

                                               

Det europeiske folkepartis ungdom

Det europeiske folkepartis ungdom er en all-europeisk partipolitisk ungdomsorganisasjon knyttet til Det europeiske folkeparti. YEPP organiserer nasjonale partipolitiske ungdomsorganisasjoner knyttet til kristendemokratiske, liberal-konservative e ...

                                               

Det europeiske ungdomsparlamentet

Det europeiske ungdomsparlamentet, EUP, er en ikke-partipolitisk og uavhengig pedagogisk prosjekt som er spesialtilpasset behovene til de unge europeiske borgerne. EUP oppfordrer selvstendig tenkning og sosiopolitiske initiativ hos unge mennesker ...

                                               

Det internasjonale kommunistiske seminaret

Det internasjonale kommunistiske seminaret er en samarbeidsorganisasjon og årlig sammenkomst for sosialistiske og kommunistiske partier fra hele verden. Initiativtaker var det kommunistiske belgiske arbeiderpartiet som har arrangert seminaret sid ...

                                               

Europas Sosiale Forum

Europas Sosiale Forum er en årlig konferanse arrangert av anti--globaliseringsbevegelsen. Målet er å gi sosiale bevegelser, fagforeninger, NGOer, flyktninger, fredsbevegelsen, den anti-imperialistiske bevegelsen og miljøbevegelsen i Europa et ste ...

                                               

European Liberal Youth

European Liberal Youth er en europeisk paraplyorganisasjon for liberale ungdomspartier. Den samler nær en 200 000 unge liberalere fordelt på 61 medlemsorganisasjoner i 39 land over hele Europa. Organisasjonen ledes av Antoaneta Asenova fra Bulgar ...

                                               

Global Greens

Global Greens er et verdensomspennende nettverk av grønne partier. Basert på diskusjoner i Rio de Janeiro i 1992, ble nettverket formelt grunnlagt i Canberra, Australia i 2001, der et globalt grønt charter ble godkjent. Charteret ble oppdatert i ...

                                               

Gun Owners of America

Gun Owners of America er den nest største våpenrettighetsorganisasjon i USA. GOA skiller seg fra den vesentlig større National Rifle Association of America ved å være langt mindre villige til å inngå kompromisser. GOA har offentlig kritisert NRA ...

                                               

Gush Shalom

Gush Shalom er en aktivist-gruppe fra Israel som ble grunnlagt i 1993 og ledet av tidligere journalist Uri Avnery som tidligere var medlem av Irgun og Knesset. Den venstreorienterte organisasjonen blir beskrevet som en av Israels mest innflytelse ...

                                               

Institute for Historical Review

Institute for Historical Review, grunnlagt i 1978 av Willis Carto, er en organisasjon som bedriver historisk revisjonisme, spesielt om Holocaust. De utgir skrifter og avholder konferanser. Leder siden 1995 er Mark Weber. Organisasjonens formål er ...

                                               

International Federation of Liberal Youth

International Federation of Liberal Youth er en internasjonale paraplyorganisasjon for liberale ungdomsorganisasjoner, og samler nær tre millioner unge liberalere fra alle verdenshjørner. Blant medlemmene er Unge Venstre og Norges Liberale Studen ...

                                               

JUCO

JUCO, forkortet JUCO, er en marxist-leninistisk colombiansk ungdomsorganisasjon og er ungdomsorganisasjonen til det colombianske kommunistpartiet Partido Comunista Colombiano. Organisasjonen ble grunnlagt i 1935 og er i dag en viktig del av World ...

                                               

Khmer Issarak

Khmer Issarak var en anti-fransk khmer-nasjonalistisk politisk bevegelse som kjempet mot Frankrike under den første indokinesiske krig, side om side med Viet Minh og Pathet Lao. Den hadde som mål å opprette et fritt Kambodsja. Organisasjonen mott ...

                                               

Kommunistenes forbund

Kommunistenes forbund var en radikal internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 1836 som De rettferdiges forbund og som ble oppløst i 1852. Organisasjonen er mest kjent for å være den første marxistiske organisasjonen og for å ha vedtatt Det ...

                                               

Koordineringskomiteen av Sør-Asias maoistiske partier og organisasjoner

Koordineringskomiteen av Sør-Asias maoistiske partier og organisasjoner er en paraplyorganisasjon for ei rekke maoistiske partier og organisasjoner i Sør-Asia. Målsetninga er å samordne arbeidet i regionen. Komiteen er best kjent under forkorting ...

                                               

Kristendemokratisk Ungdom i Norden

Kristendemokratisk Ungdom i Norden er et samarbeidsorgan for de kristendemokratiske ungdomsorganisasjonene i Norden. Paraplyorganisasjonen ble etablert i 1970. Dagens medlemsorganisasjoner er Kristelig Folkepartis Ungdom, Kristdemokratiska ungdom ...

                                               

Momentum (Storbritannia)

Momentum er en britisk politisk organisasjon på venstresiden, stiftet 8. oktober 2015 av Jon Lansman. Der er omkring 50 lokale grupper i Storbritannia. Per august 2016 hadde Momentum over 17000 medlemmer.

                                               

Mont Pelerin Society

Mont Pelerin Society ble grunnlagt i april 1947 av 39 politikere, økonomer og filosofer fra ti land, som hadde kommet sammen for en konferanse på Mont Pelerin ved Vevey i Sveits. Formålet var å spre ideer om frie samfunns natur og fremme tanken o ...

                                               

Nasjonalfronten (Iran)

Irans nasjonale front, også kjent som Jebhe Melli, er en demokratisk, politisk opposisjonell gruppe grunnlagt av Mohammed Mossadegh og andre sekulære iranske ledere av nasjonalistisk, liberal eller sosialdemokratisk politisk overbevosning – alle ...

                                               

National Organization for Women

National Organization for Women er den største feministorganisasjonen i USA. Den ble grunnlagt av Betty Friedan i 1966, og i dag har den cirka 500 000 medlemmer. Organisasjonen har arbeidet for likestilling i årevis. Den fikk imidlertid gjennombr ...

                                               

National Rifle Association of America

National Rifle Association of America er en amerikansk organisasjon for våpeneieres rettigheter. NRA ble opprettet i New York i 1871 og blir regnet som en av de mektigste lobbyist-organisasjonene i USA. NRAs primæroppgave er å forsvare den grunnl ...

                                               

Nationalsozialistischer Untergrund

Nationalsozialistischer Untergrund, i media omtalt som Zwickau- eller Jena-cellen, var en tysk politisk gruppe som ble betegnet som en terroristorganisasjon. Den besto av personene Beate Zschäpe, Uwe Mundlos og Uwe Böhnhardt og var ansvarlig for ...

                                               

No Land! No House! No Vote!

No Land! No House! No Vote! er navnet på en sivil kampanje for boikotting av valget i Sør-Afrika i 2009. Meningen med navnet er å antyde at hvis ikke regjeringen gjør noe med problemer som påvirker samfunn vil ikke disse samfunnene stemme.

                                               

Nordens Liberale og Radikale Ungdom

Nordens Liberale og Radikale Ungdom er en nordisk paraplyorganisasjon for liberale og radikale politiske ungdomsorganisasjoner. Fra Norge er Unge Venstre tilknyttet NLRU. Den sittende lederen er Andreas Skjæret fra Norge.

                                               

Nordisk Ungkonservativ Union

Nordisk Ungkonservativ Union er en nordisk paraplyorganisasjon for konservative politiske ungdomsorganisasjoner. NUU ble stiftet i Stockholm i 1964 som en følge av det økende politiske og økonomiske samarbeidet mellom de nordiske landene. NUU utg ...

                                               

NORML

National Organization for the Reform of Marijuana Laws er en organisasjon som ble startet i USA i 1970. Organisasjonen har som mål å legalisere cannabis. NORML sørget raskt for avkriminalisering av mindre mengder cannabis i elleve stater, og bety ...

                                               

Palestinas frigjøringsorganisasjon

Palestinas frigjøringsorganisasjon ble opprettet den 28. mai 1964 i Øst-Jerusalem, den gang en del av Jordan, på det grunnlag at "palestinske arabere har legitim rett til sitt hjemland". Samtidig har paraplyorganisasjonen i mangel av et eget pale ...

                                               

PFLAG

PFLAG er en amerikansk organisasjon for venner og slektninger av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Organisasjonen ble etablert i 1972 da Jeanne Manford så at sønnen ble kastet ned en rulletrapp under en protest for de homofiles rettigh ...

                                               

Pink Pistols

Pink Pistols er en våpenrettighetsorganisasjon for homoseksuelle i USA. Deres motto er "Armed Gays Dont Get Bashed" og "Pick on someone your own caliber". Det er 40 Pink Pistols grupper i USA med hovedsakelig homoseksuelle våpeneiere, selv om ing ...

                                               

Pirate Parties International

Pirate Parties International er det internasjonale verdensforbundet til piratpartiene. Organisasjonen oppsto i 2006 som en løs sammenslutning og ble formelt stiftet i april 2010 i Brussel. Organisasjonen hadde da 26 medlemmer. Det svenske piratpa ...

                                               

Polisario

Polisario, Polisario Front, eller Frente Polisario er en frigjøringsbevegelse i Nord-Afrika som kjemper for å frigjøre Vest-Sahara fra Marokko. Navnet er et akronym for Frente Po pular de Li beración de Sa guía el Hamra y Rí o de O ro, som er spa ...

                                               

Politisk handlingskomité

I USA er politiske handlingskomiteer en type organisasjon som samler inn valgkampbidrag fra støttespillere, og donerer disse midlene for å kjempe for eller mot en eller flere kandidater, innbyggerinitiativ eller lovgivning. På føderalt nivå, blir ...

                                               

Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Revolutionär Kommunistisk Ungdom, er ungdomsforbund til det svenske partiet Kommunistiska Partiet). Forbundet oppgir å ha ca. 800-1000 medlemmer. RKU er en revolusjonær kommunistiskt, marxist-leninistiskt ungdomsorganisasjon som kjemper for å omd ...

                                               

Salafyo Costa

Salafyo Costa er en egyptisk forening som holder seminarer og driver bistandsarbeid i fattige områder i Egypt, og som er blitt skrevet om i internasjonale media. Omtrent førti prosent av mere enn 21000 medlemmer opplyser at de er salafister. Nest ...

                                               

Sosialistinternasjonalen

Sosialistinternasjonalen er en internasjonal organisasjon for demokratisk sosialistiske og sosialdemokratiske partier. Sekretariatet ligger i London. Organisasjonen ble grunnlagt i 1951. Den var i en årrekke et viktig forum for politikkutvikling ...

                                               

Symbionese Liberation Army

Symbionese Liberation Army, Den symbiotiske frigjøringshæren, var ei statsgeriljagruppe i USA bestående av væpnede venstreaktivister, med virksomhet mellom 1973 og 1975. Gruppa begikk bankran, to mord og andre kriminelle aktiviteter. SLA ble spes ...

                                               

Tax Justice Network

Tax Justice Network er en koalisjon av forskere og aktivister med et felles engasjenent for hva de hevder er de skadelige virkninger av skatteunndragelse, skattekonkurranse og skatteparadis. Bruken av ordet "rettferdighet" i navnet illustrerer or ...

                                               

The Venus Project

The Venus Project er en upolitisk, livssynnøytral og ikke-profittbasert organisasjon som foreslår en mulig handlingsplan for en sosial forandring som arbeider mot en fredelig og bærekraftig global sivilisasjon. Organisasjonen mener at det kapital ...

                                               

Transparency International

Transparency International er en ikke-statlig organisasjon etablert i 1993 med det formål å kjempe mot korrupsjon. Organisasjonen publiserer blant annet den kjente International Corruption Perceptions Index som rangerer lands korrupsjonsnivå. Tra ...

                                               

Unionen av europeiske føderalister

Unionen av europeiske føderalister er en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for et føderalt Europa. Den samarbeider tett med Unge europeiske føderalister, Europabevegelsen, Verdens føderalistbevegelse og andre proeuropeiske organisasjoner.

                                               

Valgkampanje

En valgkampanje er en organisert innsats i en valgkamp for å fremme en bestemt kandidat eller politisk parti. Hovedmålet med en valgkampanje er å påvirke resultatet i et valg mellom konkurrerende kandidater og/eller partier. Andre mål med valgkam ...

                                               

Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom

Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom er en venstreorientert ungdomsorganisasjon som etter egne opplysninger en antiimperialistisk ungdomsorganisasjon. VDU ble etablert i London 10. november 1945 på Verdensungdomskonferansen. Først var organisas ...

                                               

Apollonius Apologeten

Apollonius Apologetent eller Apollonius av Roma var en kristen martyr og apologet. Han ble henrettet for sin tros skyld under keiser Commodus.

                                               

Józef Bilczewski

Erkebiskop Bilczewski ble den 26. juni 2001 saligkåret av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina; den 23. oktober 2005 fulgte hans helligkåring, ved pave Benedikt XVI i Roma.

                                               

Francisco de Borja (jesuitt)

Francico de Borja var en spansk prest som ble ordensgeneral for sin orden, jesuittene. Han ble helligkåret i 1670 av pave Klemens X, med minnedag den 10. oktober.

                                               

Carlo Buonaparte

Carlo Buonaparte, eller Carlo di Buonaparte var en korsikansk adelsmann og frihetskjemper. Han var far til Napoléon Bonaparte og hans søsken.

                                               

Cincinnatus

Lucius Quinctius Cincinnatus var konsul 460 f.Kr. og diktator 458 f.Kr. samt 439 f.Kr. Navnet Cincinnatus betyr "den krøllede". Legenden sier at Cincinnatus i 458 f.Kr. utførte sitt oppdrag som diktator og forsvarte Roma mot invasjon fra folkene ...

                                               

Ambrose Mandvulo Dlamini

Ambrose Mandvulo Dlamini var en eswatinisk forretningsleder og politiker. Før han ble utnevnt til statsminister virket han som forretningsmann innen bankvesen og telekommunikasjonssektoren.

                                               

Hannibal

For andre betydninger se Hannibal Hannibal Barca var en kartagisk statsmann, politiker og general fra Kartago. Han er mest kjent for sine bedrifter i den andre punerkrig, der han førte en armé fra Hispania over Pyreneene og Alpene inn i Italia, h ...

                                               

Ibn Muqla

Ibn Muqla var den førende persiske kalligraf for arabisk på sin tid og den mest toneangivende for arabisk kalligrafi også i ettertiden. Han var en ledende byråkrat og senere vesir under tre av abbasidekalifene, årene 928–930, 932–933 og 934–936. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →