Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92                                               

Religionsvitenskap

Religionsvitenskap er en samfunnsvitenskapelig disiplin som studerer religiøse fenomener og trosretninger fra ulike synsvinkler. Religionsvitenskapen deler på den ene side arbeidsområde med teologi og andre kunnskapsgreiner som drøfter religionen ...

                                               

UniTRel

Bokserien ble lansert av fagmiljøet ved Religionsvitenskapelig Institutt, Universitet i Trondheim. Serien inkluderer både debattbøker og pensumlitteratur og ble utgitt på Tapir Akademisk Forlag. Flere av titlene ble til som en følge av kurs og sy ...

                                               

Asbjørn Dyrendal

Asbjørn Dyrendal er en norsk religionshistoriker. Han er professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU. Han har særlig forsket på satanisme og apokalyptisk tenkning, men har i de senere år vært mest faglig opptatt av konspira ...

                                               

Komparativ religion

Komparativ religion er en faggren innenfor religionsvitenskapen som er opptatt av systematiske sammenligninger av doktriner, religiøse lærer og praksiser til verdens religioner. Generelt resulterer komparativ religionsforskning en dypere forståel ...

                                               

Hajime Nakamura

Hajime Nakamura var en japansk orientalist, indolog og akademiker innenfor litteratur på sanskrit, hinduskrifter og buddhistiske tekster.

                                               

Hege Kristin Ringnes

Hege Kristin Ringnes er en norsk religionsviter. Ringnes er Cand.polit. med religionsvitenskap mellomfag og psykologi hovedfag. Hun er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet, hvor hun arbeider med et prosjekt om Jeh ...

                                               

Rite

En rite er en, ofte religiøs, handling eller hendelse som består av eller inneholder et eller flere ritualer. Et ritual er et handlingsmønster som følger visse retningslinjer og som har et symbolsk innhold, mens riten er den begrunnende og kontek ...

                                               

Skolastikk

Skolastikken var en teologisk og filosofisk vitenskap i middelalderen som forsøkte å systematisere troslæren ved hjelp av Aristoteles logikk. Thomas Aquinas var den mest betydningsfulle bidragsyteren til skolastikken og ønsket å bygge bro mellom ...

                                               

Geir Winje

Geir Winje arbeider som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han underviser i religion/RLE. Han har skrevet flere bøker og artikler, særlig på områdene moderne religiøsitet, religion og kunst og religionsdidaktikk.

                                               

Bhajan

Bhajan er en lovsang som uttrykker kjærlighet til en guddom i hinduismen. Bhajansang er karakteristisk for hinduretningen bhakti. Sangene blir ofte fremført i grupper. De er gjerne på de lokale folkespråk, ikke på sanskrit som mer formelle hymner ...

                                               

Brooklyn Tabernacle Choir

Brooklyn Tabernacle Choir er et amerikansk gospelkor grunnlagt i menigheten Brooklyn Tabernacle i downtown Brooklyn i New York City. Koret er ikke tilknyttet noe kirkesamfunn, det har 285 sangere og ble opprettet tidlig på 1970-tallet men spilte ...

                                               

Dityrambe

Dityrambe var en antikk gresk jubelhymne framført som korsang, hvor en person sang alene til koret. Samtidig ble det sunget, spilt på fløyte og danset. Det ble gjort til ære for Dionysos, guden for vin og fruktbarhet. I nyere tid betegner dityram ...

                                               

Gospel Music Hall of Fame

Gospel Music Hall of Fame er et æresgalleri over artister som har utmerket seg innen gospelmusikk. Listen ble opprettet i 1971 av Gospel Music Association i Nashville, Tennessee. Æresgalleriet inneholder profesjonelle gospelutøvere og andre musik ...

                                               

Gospelmusikk

Gospelmusikk er en åndelig, kristen musikkretning som oppsto i USA på slutten av 1800-tallet blant afroamerikanere og etterkommere av afrikanske slaver. Den har røtter i spirituals. Hva som er gospelmusikk, framføringen, betydningen og selv defin ...

                                               

Hurre

En eller ei hurre, også kalt en brummer, er et primitivt instrument for å lage lyd. I enden av en snor eller reim er det festet en flat skive, og når reimen med skiven snurres rundt i lufta blir det laget en brummende lyd. Lyden kan varieres ved ...

                                               

Misa Criolla

Misa Criolla er et sang- og musikkverk av den argentinske komponisten Ariel Ramirez. Verket er en katolsk messe, med spanske tekster og med latinamerikanske rytmer, instrumenter og tonesetting. Musikken er lagt tett opp til eksisterende folkemusi ...

                                               

Rikets sanger

Rikets sanger er den alminnelige betegnelsen på de religiøse sangene til Jehovas vitner. Bibelstudentene, som utviklet seg til dagens Jehovas vitner, begynte tidlig å trykke og utgi salmer. I tidens løp har Vakttårnets bibel- og traktatselskap ut ...

                                               

Sanger brukt av Siste Dagers Hellige

Sanger brukt av Siste Dagers Hellige er religiøse hymner Siste Dagers Hellige bruker i sin tilbedelse. Helt siden Joseph Smiths tid har sanger og sangbøker blitt publisert spesielt for dette trossamfunnet. I den tidligste tiden skal det ha blitt ...

                                               

Spirituals

Spirituals er kristne sanger som ble skapt av afrikanske slaver i USA. Musikken inneholder i stor grad en videreføring fra deres egen afrikanske musikk med synkoperte rytmer og call and response "rop og svar", men negro spirituals i seg selv er r ...

                                               

The Holy City (sang)

"The Holy City" er en religiøs hymne som ble skrevet av Michael Maybrick under pseudonymet Stephen Adams. Teksten ble skrevet av Frederick E. Weatherly. Sangen er en hyllest til byen Jerusalem. Øystein Sunde ga i 1981 ut en norskspråklig coverver ...

                                               

Agia

Agia, er et ord for helgen, eller sankt, vanlig forkortet ag. Agia gjengår også som stedsnavn, del av stedsnavn, og navn på kirker, hovedsakelig i Hellas og Kypros. Eksempel på bruk er den kypriotiske byen Agia Napa.

                                               

Almisse

Almisse er en gave til trengende. I alle de store religionene er det påbud om å gi til de som er trengende og nødlidende. Handlingen om å gi til andre er betraktet som en moralsk dyd eller religiøs plikt.

                                               

Apostlenes faste

Apostlenes faste eller apostelfasten er en av de fire fastene i den ortodokse kirken. Det er en faste før Aposteldagen til minne om apostlene Peter og Paulus den 29. juni. Det er den samme dagen som Persok i luthersk tradisjon. Apostelfasten star ...

                                               

Buddhistisk liturgi

Buddhistisk liturgi er en formalisert repetisjon for ærbødighet og dyrkelse som utføres innenfor et buddhistisk sangha. Den forekommer i nesten hver eneste sekt i den buddhistiske verden, og blir ofte utført en gang eller flere ganger daglig inne ...

                                               

Gjendåp

Gjendåp er i kristen sammenheng en betegnelse på at en person som allerede er døpt, gjennomgår nok en dåp ved en senere anledning. Det hersker uenighet om hvorvidt barnedåp er en gyldig dåp. Det hersker imidlertid ingen uenighet om at troendes då ...

                                               

Hekatombe

Hekatombe, er i henhold til gresk mytologi opprinnelig en ofring av hundre okser eller andre offerdyr. Hos Homer i Iliaden og i Odysseen betegner hekatombe eller fest-hekatombe et stort offer til gudene, i særdeleshet Zevs, Apollon, Athene og Her ...

                                               

Ital

Ital eller I-tal er en matkultur innen rastafaribevegelsen, som hovedsakelig består av frukt og grønnsaker uten noen form for kunstige tilsetningsstoffer, men noen rastaer spiser også fisk og kylling. En Ital diett varierer fra Rastafari til Rast ...

                                               

Ofring

Ofring er en religiøs handling som består i å gi en gave til en gud eller overnaturlig makt, uten samtidig å fremme noe krav om få noe tilbake. Likevel blir offerhandlinger, naturlig nok, ofte utført i håp om at guden eller den overnaturlige makt ...

                                               

Prosesjonskors

I de ortodokse kirkene er det forskjellige tradisjoner i forhold til bruk av prosesjonskors. Tradisjonelt har prosesjonskorset kun vært i bruk når patriarken eller lignende holder liturgi. Denne tradisjonen er fortsatt dominerende i de slaviske k ...

                                               

Vigsel

Kirkelig vigsel eller brudemesse er en religiøs handling som erklærer eller gjør noe hellig. Å vigsle vil si å innvie noe ved religiøse eller magiske handlinger, og selve handlingen kalles vigsling. Eksempler på vigsling er inngåelse av ekteskap, ...

                                               

Beltane

Beltane er ei keltisk vårhøytid tradisjonelt feiret rundt 1. mai i Irland og Skottland. Den er en av de åtte store sabbatene innen Wicca. Den blir ofte feiret med en sabbat til ære for guden og gudinnen.

                                               

Borak

Borak eller burak er i islamsk tradisjon navnet på et bevinget fabeldyr, som skal ha båret Muhammed fra jorden til himmelen og tilbake igjen under profetens himmelferd. Et utdrag av en hadith fra Sahih Muslim beskriver Borak: "Jeg ble båret på Bo ...

                                               

Helligdager i verden

Religiøse og nasjonale helligdager er dager som forbindes med noe spesielt, eller er avsatt til en spesiell begivenhet. Her er en liste over helligdager fra hele verden:

                                               

Hviledagen

Hviledagen er den dag i uken som man hviler på og som ikke skal benyttes til arbeid. Den har sitt utspring i skapelses beretningen omtalt i 1 Mosebok kapitel 2 vers 2. "3 Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte G ...

                                               

Islamske høytider

Hvilke islamske høytider og øvrige merkedager den enkelte muslim praktiserer, avhenger delvis av hvilket land vedkommende kommer fra, og hvor aktivt troende personen er. Noen av dagene har mer karakter av festdager/merkedager knyttet til troen en ...

                                               

Kalender

En kalender er et hjelpemiddel for å holde orden på tiden gjennom et solår/serie av solår eller måneår. Som et minimum viser en kalender vanligvis årets oppdeling i måneder og uker samt hvilken ukedag som faller på hver dato. Et år som følger ett ...

                                               

Kirkeåret

Kirkeåret er en liturgisk kalender med kristne høytider og merkedager. Kalenderen er strukturert rundt Jesu liv og gjerning, som gjenoppleves hvert år. Bibelske tekster er valgt ut med tanke på denne strukturen og de ulike tidene har en liturgisk ...

                                               

Samhain

Samhain er en opprinnelig keltisk høsttakkefest som feires hvert år den 31. oktober. Ifølge den gamle keltiske kalenderen var dette nyttår, og denne overgangen representerte en utfordring siden den iboende kraften i både de gamle og det nye året ...

                                               

Vesak

Vesak er en buddhistisk feiring av Buddhas fødselsdag, oppvåkning og død. Ifølge theravadabuddhismen skal disse tre hendelsene i Buddhas liv ha skjedd på samme dato. Vesak blir av mange regnet som den mest hellige tiden i den buddhistiske kalende ...

                                               

Ananda Marga

Ananda Marga er en sosiospirituell bevegelse grunnlagt av Prabhat Ranjain Sarkar 1. januar 1955 i den indiske delstaten Bihar. Ananda Margas filosofi går ut på at alle mennesker bør etterstrebe en indre frigjøring gjennom å praktisere tantrisk yo ...

                                               

Cao Đài

Cao Đài eller caodaisme er et trosretning oppstått i Vietnam i 1919/26. Caodaismen er i det vesentlige en syntese med elementer fra konfucianismen, taoismen, buddhismen og katolisismen, og med innslag fra teosofi og okkultisme. Den oppstod i en a ...

                                               

Den forente familie

Den forente familie er en nyreligiøs bevegelse som ble grunnlagt av Sun Myung Moon i Korea i 1954. Bevegelsen har siden vokst og blitt verdensomfattende. Det er antatt at bevegelsen i dag teller fra rundt 250 000 til 3 000 medlemmer i mer en 180 ...

                                               

Global Peace Initiative of Women

Global Peace Initiative of Women er et internasjonalt nettverk av kvinner som er åndelige ledere og ledere i samfunnet. Gruppen ble dannet på basis i en tanke om at kvinner i dag kan bidra på en unik måte for å finne alternativer til vold. GPIW l ...

                                               

Den hvite lotus

Den hvite lotus var en sekterisk bevegelse med buddhistiske trekk som appellerte til mange kinesere, ikke minst blant kvinner og fattige, som fant trøst i tilbedelse av den evige moder som en gang skulle samle alle sine barn til én stor familie. ...

                                               

Ikhwan

Ikhwan var et muslimsk religiøst brorskap i det som i dag er Saudi-Arabia som utgjorde Ibn Sauds wahhabittiske militære kjernestyrker ved erobringen av Den arabiske halvøy. En vekkelsesbevegelse med gjenopplivelse av de religiøse reformer som ble ...

                                               

Ikke-trinitariske samfunn

Ikke-trinitariske samfunn er kristne samfunn som ikke bekjenner seg til treenighetsdogmet. De fornekter med andre ord at Gud er tre personer. Det finnes flere alternative syn på forholdet mellom Fader, Sønn og Den hellige ånd enn treenighetslæren ...

                                               

International Christian Police Fellowship

International Christian Police Fellowship, forkortet ICPF, er et nettverk og fellesskap for kristne politifolk i en rekke land i Vesten. Hvert år arrangeres det konferanser og samlinger i regi av ICPF. I Norge er Kristent Politilag KPL Norge tilk ...

                                               

Kirkefondet

Kirkefondet er en dansk kirkelig organisasjon som skal inspirere og gi råd til Folkekirkens menigheter i deres arbeid med å skape liv og vekst i kirken. Organisasjonen holder til på Frederiksberg, har en stab av lønnede medarbeidere og en krets a ...

                                               

Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er det norske kvekersamfunnets bistandsorganisasjon. Kvekerhjelp har som mål å bidra til at folk i utviklingsland blir i stand til å bedre sin livskvalitet ved egen hjelp. Kvekerhjelp driver freds- og forsoningsprosjekter i Rwanda, Bu ...

                                               

Lingling Jiao

Lingling Jiao er en liten religiøs gruppering i Folkerepublikken Kina. Den ble grunnlagt rundt 1985 av en folkeskolelærer i provinsen Jiangsu som forkynte at han hadde evner til å utdrive onde ånder. Gruppen spredte seg først og fremst i innlands ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →